Program, temaer og oplægsholdere

Dobbeltkonferencen 'Idrættens største udfordringer IV' og 'Folkeoplysning under forandring' byder på en række forskellige temaer og over 100 oplægsholdere og paneldeltagere.

Senest opdateret den 21. november

Download det samlede program

 

Mandag, den 24. november

Tema: En national vision for folkeoplysningen

 • Marianne Jelved, Kulturminister
 • Johs. Poulsen, formand, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning

Tema: Bevægelsesfag som kampplads mellem aftenskoler, foreninger og kommercielle udbydere

 • Per Paludan Hansen, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd og sekretariatsleder i LOF
 • Mika Lund, næstformand, DGI Gymnastik & Fitness
 • Søren Gøtzsche, bestyrelsesmedlem, Fritid & Samfund og konsulent i DIF
 • Morten Brustad, branchedirektør, Dansk Fitness & Helse Organisation

Tema: Tager aftenskolerne deres egen medicin?

 • Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus
 • Marlene Borst Hansen, MF, kulturordfører (R) og formand for Fora
 • Erik Kristensen, områdechef, Fritid, Aalborg Kommune

Tema: Store events i folkeoplysning og idræt som driver for vækst og udvikling

 • Laila Kildesgaard, kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune
 • Jørgen Sønderkjær Christensen, chef for Aarhus Events
 • Mads Bang Aaen, stævnedirektør, VM i bueskydning 2015
 • Enver Hansen, direktør, Dansk Ishockey Union
 • Anders Frederik Gjesing, kommunikationschef, Dansk Metal
 • Jacob Lauesen, eventchef (b2c), DBU A/S

Tema: Yogamarkedet under lup: Udøvere, undervisere og udbydere

 • Maja Pilgaard, forskningsleder, Videncenter for Folkeoplysning
 • Jan Poulsen, motionskonsulent, FOF København/Lyngby
 • Kristian Engberg, driftsleder, Nalini Hot Yoga, København

Tema: DIF/DGI Vision 25-50-75. Staten og kommunernes rolle

 • Marianne Jelved, kulturminister (R)
 • Søren Møller, formand, DGI
 • Niels Nygaard, formand, DIF
 • Preben Staun, næstformand, DIF
 • Birgitte Nielsen, næstformand, DGI
 • Jane Jegind, Rådmand, Odense Kommune (V)
 • Lars Erik Hornemann, borgmester, Svendborg Kommune (V)
 • H.C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune

Tema: Fitness-sektoren som samfundsaktør

 • Morten Brustad, branchedirektør, Dansk Fitness & Helse Organisation
 • Anne Thidemann, direktør, brancheforeningen Virke Trening, Norge

Folkeoplysning og fodbold på Herrens mark

 • Signe Bo, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Preben Astrup, konsulent, DIF Get2Sport

Tema: Fodbold med fjenden. Mega-events i totalitære stater

 • Jens Sejer Andersen, international chef, Play the Game
 • Michael Sahl Hansen, direktør, Håndbold Spiller Foreningen
 • Jørn Hansen, professor, forskningsleder, lic.phil, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
 • Poul Broberg, idrætspolitisk chef, DIF

Tema: Aftenskoler i udvikling. Hvor handicappet skal man være?

 • Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
 • Henrik Christensen, sekretariatsleder, DOF og formand for Oplysningsforbundenes Fællesråd
 • Repræsentant for Aalborg Kommune

Tema: Bag kulisserne i Vejen Idrætscenter

 • Jakob Sander, Centerleder, Vejen idrætscenter

Tema: Perspektivforum for Idan og Vifo

 • Åbent arrangement (gratis adgang) for alle Idan og Vifos interessenter. Hør om instituttet og giv din mening til kende om indsatsområder og prioriteringer nu og i fremtiden.
 • Henrik H. Brandt, direktør, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning
 • Maja Pilgaard, forskningsleder, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning
 • Søren Bang, redaktør, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning

Tirsdag, den 25. november

Tema: Hvem former fremtidens idrætsliv? Innovation, iværksætteri og udvikling i idrætssektoren

 • Henrik H. Brandt, direktør, Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning
 • Svend Elkjær, founder, Sport Marketing Network, UK
 • Herman Rutgers, CEO Global Growth Partners, board member, European Health & Fitness Association, Holland
 • Thomas Skovgaard, lektor, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Folkeoplysning og de udsatte

 • Kirsten S. Knudsen, skoleleder, Dalgasskolen
 • Knud Birk Pedersen, skoleleder, Sindskolerne, Aalborg
 • Mads Brix Baulund, formand, Sammenslutningen af Unge med Handicap

Tema: Gamle organisationer i nye klæder. Fernis eller forandring?

 • Claus Bretton-Meyer, adm. direktør, DBU
 • Peder Bisgaard, formand, Dansk Firmaidrætsforbund

Tema: Foreningslivets bidrag til velfærd. Hvor langt rækker det?

 • Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU
 • Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning

Tema. Fremtidens idrætsfaciliteter (fortsætter også onsdag)

 • Jens Høyer-Kruse, postdoc, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU
 • Lars Steen Pedersen, direktør og partner, FREJO & STEEN
 • Peter Forsberg, analytiker, Idrættens Analyseinstitut
 • Aline van Bedaf, researchassistent, Idrættens Analyseinstitut
 • Niels Bækgård, formand, Danske Sportsfaciliteters Brancheforening
 • Per Nedergaard Rasmussen, afdelingsdirektør, DGI Faciliteter & Lokaludvikling
 • Jørgen Mosbæk, formand, Halinspektørforeningen
 • Søren Riiskjær, idrætspolitisk chef, DGI
 • Claus Bøje, tidl. udviklingschef, Lokale og Anlægsfonden

Tema. Idrættens sorte samvittighed: Hvem tager hånd om de udsatte grupper?

 • Martin S. Pedersen, sekretariatsleder OMBOLD
 • Søren Møller, formand, DGI
 • Ejgil Jespersen, lektor, cand.psych., ph.d., Center for Handicap og Bevægelsesfremme, SDU
 • Karin Nødgaard, MF, idrætspolitisk ordfører, Dansk Folkeparti
 • Trygve Laub Asserhøj, analytiker, Idrættens Analyseinstitut

Tema: 30 år med Team Danmark. Hvad har vi nået?

 • Rasmus K. Storm, senioranalytiker, Idrættens Analyseinstitut
 • Annette Vilhelmsen, idrætspolitisk ordfører, SF
 • Else Trangbæk, næstformand, Team Danmark
 • Karl Chr. Koch, direktør, Danmarks Idrætsforbund

Jørgen Møllers legepris

 • Ellen Beate Sandseter, forsker, Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim

Kulturens Analyseinstitut

 • Jens Nielsen, initiativtager, Kulturens Analyseinstitut
 • Mikkel Harder Munck-Hansen, tidl. skuespilchef Det Kongelige Teater, nyudnævnt leder af Nordens hus i Reykjavik

Åbent spor

 • Anne Stampe Olesen, projektleder, FITDEAL

Tema: Samvirker og folkeoplysningsudvalg: Nødvendighed eller støvede fortidsminder?

 • Steffen Hartje, sekretariatsleder, Fritid & Samfund
 • Keld Jensen, formand, SIFA Aalborg
 • Anni Jensen, formand Idrætssamvirket Skanderborg Kommune
 • Per Høgh Sørensen, Børne- og Kulturchefforeningens Kultur- og fritidsnetværk

Tema: Forskning og uddannelse i idrætssektoren. Får vi nok ud af investeringerne?

 • Ditte Toft, journalist og analytiker, Idrættens Analyseinstitut
 • Paul Sjöblom, Fil. dr., forskarassistent, Historiska Institutionen, Stockholms Universitet
 • Søren Riiskjær, idrætspolitisk chef, DGI
 • Jens-Ole Jensen, lektor, VIA University College, Aarhus
 • Søren Østergaard, daglig leder, Center for Ungdomsstudier
 • Thomas Skovgaard, lector, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
 • Andreas Kjeldsen, adjunk, Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Jan Kahr Sørensen, studieleder, Sektion for Idræt og formand for Uddannelsesudvalget, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Tema: På kanten af det gode selskab – alternative idrætsorganisationer

 • Simon Prahm, direktør, GAME
 • Jakob Færch, formand, Dansk Surf & Rafting Forbund 
 • Karl Chr. Koch, direktør, Danmarks Idrætsforbund

Onsdag, den 26. november

Tema: Teenagere – idrættens smertensbarn

 • Maja Pilgaard, forskningsleder, Videncenter for Folkeoplysning
 • Søren Østergaard, daglig leder, Center for Ungdomsstudier
 • Morten Bruun, fodboldtræner, kommentator og journalist
 • Trygve Buch Laub, analytiker, Idrættens Analyseinstitut
 • Jakob Larsen, direktør Dansk Atletik Forbund
 • Mette S. Nielsen, Center for Ungdomsstudier
 • Peter Sig Kristensen, leder, DGI Midtjyllands udviklingsafdeling
 • Bent Clausen, formand, DBU Jylland og bestyrelsesmedlem, DIF

Tema: Fremtidens idrætsfaciliteter

 • (se 25. november, sessionen fortsætter, den 26. november)

Tema: Løbebølgen. Danmarks største idrætsaktivitet for voksne

 • Peter Forsberg, analytiker, Idrættens Analyseinstitut
 • Tina Kryger Mondrup, udviklingskonsulent, DGI Lab
 • Thomas Glud, eventchef, Aarhus Motion
 • Liselotte Nis-Hanssen, turistchef, VisitSilkeborg
 • Oliver Vanges, konsulent, Lokale og Anlægsfonden
 • Kristian Overgaard, lektor, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet
 • Rasmus Ø. Nielsen, ph.d., Sektion for idræt, Aarhus Universitet
 • Torben Tronborg, grundlægger, Danske Trailløbere
 • Jacob Ørholm, medlem af styregruppen, NBRO Runners

Tema: Idrætsjura: En nødvendig disciplin i dansk idræt

 • Jens Evald, professor, dr. jur. Aarhus Universitet

Tema: En reformeret skole med mere idræt, kultur, bevægelse og leg – med ilden?

 • Søren Møller, formand, DGI
 • Niels Grinderslev, Dansk Skoleidræt
 • Kristine Zacho Pedersen, projektleder og evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Søren Simonsen, udviklingskonsulent, Dansk Håndbold Forbund

Tema: Kampen om kroppene. Kan fitnesskultur og foreningsliv forenes?

 • Tom Hoel, indehaver af Aerobicgården, Frederikssund
 • Kasper Lund Kirkegaard, forskningsansvarlig, DIF
 • Steen Broford, udgiver, Fitnews

Tema: Idrættens største arenaer. Får vi nok ud af dem?

 • Markus Nilsson, billjetansvarlig, Hammarby Fotboll, Sverige
 • Kjell Slinning, markedssjef, Aalesunds FK
 • Søren Bang, redaktør, Idrættens Analyseinstitut
 • Steen Leth-Jørgensen, country manager, UFA Sports GmBH
 • Niels Frydenlund, kommunikationschef, Silkeborg IF
 • Ian Nuttall, Managing Director, Xperiology

 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.