Download oplæg fra 'Idrættens største udfordringer V' og 'Folkeoplysning i forandring II'

Foto: Idrættens Analyseinstitut

Foto: Vifo/Idan

Idan har samlet en lang række af præsentationerne fra dobbeltkonferencen 'Idrættens største udfordringer V' og 'Folkeoplysning i forandring II', der blev afholdt den 23.-25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter.

Nedenfor er det muligt at hente de fleste af præsentationerne fra Idan og Vifos dobbeltkonference 'Idrættens største udfordringer V’ og 'Folkeoplysning i forandring II' samt se video og lytte til podcasts fra en del af sessionerne.

Bag konferencen stod Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning. Titlen og omtalen af præsentationerne er anført, som de stod i programmet.

Dag 1: Mandag den 23. maj

Fællessession: Velkommen til konferencen

Lyt til podcast fra åbningen

Velkomst
Kulturminister Bertel Haarder

Se video fra sessionen

Aftenskolerne i Danmark. En institution med behov for nytænkning og nye måder at fungere på? 

Lyt til podcast fra sessionen (fra 27:15)

Kommunerne og aftenskoleområdet. Bag om tallene

Analytiker Malene Thøgersen, Vifo

Hvilke mønstre er der i kommunernes forvaltning af aftenskoleområdet med hensyn til tilskudsmodeller og støttebeløb? Hvordan er sammenhængene mellem kommunale tilskud og aftenskolernes aktivitetsniveau og trivsel? En omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner gør Vifo i stand til at komme lang tættere på nogle af disse spørgsmål.

Hent oplæg (pdf)

Se video fra sessionen

Aftenskolerne i folkeoplysningspolitikkerne. En relation i krise?
Sekretariatsleder Steffen Hartje, Fritid & Samfund 

Kommunerne har ifølge Fritid & Samfund begrænset politisk bevågenhed på aftenskoleområder. Betyder det, at værdifulde potentialer går tabt? Og hvad kan aftenskolerne selv gøre for at styrke deres position?

Hent oplæg (pdf)

Se video fra sessionen

Aftenskolernes rolle i danskernes fritidsliv
Chefanalytiker Henriette Bjerrum, Vifo

Hvor meget fylder aftenskolerne i befolkningens bevidsthed? Hvem er kursisterne? Hvordan er forholdet mellem borgernes kendskab og holdninger til aftenskolerne og kursisterne, bestyrelsesmedlemmerne og undervisernes opfattelse? Få resultaterne af Vifos omfattende undersøgelse af aftenskolernes betydning og potentialer i Aalborg Kommune.

Hent oplæg (pdf)

Se video fra sessionen


Aftenskolerne og kommunerne. Dialog om potentialer og vilkår

Lyt til podcast fra sessionen

Udnytter aftenskolerne deres potentiale til fulde i relationen med kommunerne? Har aftenskolerne behov for fornyelse? Giver kommunerne rimelige vilkår til aftenskolerne? Refleksion og dialog på baggrund af formiddagens tre indledende oplæg.

Sekretariatsleder Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
Hent oplæg (pdf)

Se video fra sessionen

Skoleleder Anna Marie Olesen, Den Rytmiske i Nordkraft, Aalborg
Ingen skriftlige oplæg

Se video fra sessionen

Afdelingschef for Sundhed, Fritid og Landdistriktsområdet i Sundheds- og Kulturforvaltningen Erik Kristensen, Aalborg Kommune

Se video fra sessionen


Alle sku’ ha’ en aftenskole. Aftenskolerne og mental sundhed

Aftenskolernes rolle for psykisk sårbare borgere.
Chefanalytiker Henriette Bjerrum, Vifo

Vifos rapport ’Aftenskolerne og psykisk sårbare’, som er udarbejdet på baggrund af et projekt med udspring i Sind Skolerne i Aalborg, Dansk Oplysnings Forbund (DOF) og Landsforeningen Sind, peger på et næsten entydigt positivt potentiale for aftenskolerne i forhold til psykisk sårbare. Men kunne aftenskolerne og folkeoplysningen generelt spille en større rolle i forhold til borgere med ondt i livet?

Hent oplæg (pdf)

Psykisk sårbare. En niche eller en ny chance for aftenskolerne?
Forstander Knud Birk Pedersen, Sind Skolerne i Aalborg

Meget tyder på, at flere af Dansk Oplysnings Forbunds medlemsskoler har udviklet et brugbart koncept i forhold til gruppen af psykisk sårbare. Hvordan kan aftenskolerne arbejde videre med konceptet og udbredelse af den folkeoplysende indsats for psykisk sårbare borgere? Hvordan sikrer man en god balance mellem den formelle behandlingssektor og folkeoplysningens tilbud i fremtiden?

Hent oplæg (pdf)


Folkeoplysning og frivillighed – kun for de stærke?

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Debat: Er folkeoplysning og frivillighed ved at udvikle sig til ekskluderende begreber, hvor de etablerede aktører sidder på næsten alle midlerne og profilerer sig politisk på CSR-projekter, mens foreninger eller folkeoplysende institutioner med socialt arbejde som det primære formål har langt vanskeligere vilkår? Lader vi simpelthen udsatte grupper i stikken på det brede folkeoplysende område af angst for at nye aktører kommer til fadet?

Sekretariatsleder Martin Pedersen, Ombold
Hent oplæg (pdf)

Sekretariatsleder Erik Haumann, BROEN Danmark
Hent oplæg (pdf)

Formand Kasper Sand Kjær, Dansk Ungdoms Fællesråd
Hent oplæg (pdf)

Seniorkonsulent Hans Stavnsager, Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Hent oplæg (pdf)


Handicaptilskud til aftenskolerne - en svær balance

Handicapundervisning udgør en betydelig - og voksende - post i kommunernes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning på aftenskoler. Hvordan finder man den rette balance på området? To kommuner drøfter udfordringen på baggrund af helt nye tal om kommunernres støtte til området.

Introduktion
Analytiker Malene Thøgersen, Vifo

To cases, kommunernes udfordringer på området, og et blik på løsningsmodellerne i to kommuner, der begge har haft området under lup.

Helsingør Kommune Områdeleder Idræt, Fritid og Frivillighed Jesper Lyngsøe Christensen

Aarhus Kommune Sektionsleder Folkeoplysningsteamet Morten Petersen
Hent oplæg (pdf)

Udkant eller forkant. Folkeoplysningens rolle i de mindre samfund.

Kan folkeoplysningen bidrage til at mindske Danmarks demografiske skævvridning? Hvordan kan man styrke folkeoplysningens rolle i de mindre samfund? Er foreningslivet ved at vige som den sidste bastion i de udkanter, som oplever affolkning og økonomisk krise?

Når foreninger samarbejder
Analytiker Malene Thøgersen, Vifo

Med udgangspunkt i Vifos undersø- gelse for Kulturministeriet af tværgå- ende samarbejde blandt folkeoplysningens aktører samt en undersøgelse blandt Folkeuniversitets lokalkomitéer kigger Malene Thøgersen på foreningslivets potentiale for at holde liv i lokalsamfundet gennem tværgående samarbejder, når købmanden er truet af lukning, og den sidste bus snart er kørt.

Hent oplæg (pdf)

Frihedens land – mulighedernes sted 2.0
Fhv. professor i teologi Viggo Mortensen, Oprør fra Udkanten

Forhenværende professor ved Aarhus Universitet er ikke blot en af initiativtagerne til bevægelsen ’Oprør fra Udkanten’. Han lever også selv for at sætte liv i lokalsamfundet gennem folkeoplysning og debat på Ærø. Hvordan får man attraktive folkeoplysende tilbud op at stå i egne, som er præget af affolkning og tab af arbejdspladser?

Hent oplæg (pdf)


Folkeoplysning og demokrati. Er der noget om snakken?

Lyt til podcast fra sessionen

Folkeoplysning eller fritidsbeskæftigelse. Hvad er egentlig forskellen?

Professor Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Leder folkeoplysende aktiviteter direkte eller indirekte til større samfundsmæssigt engagement og demokratisk deltagelse, eller er der dybest set bare tale om almindelige hobbyaktiviteter? Bjarne Ibsen er gennem en medlemsundersøgelse hos organisationer under DFS gået i dybden med den demokratiske deltagelse i forskellige typer af foreninger.

Hent oplæg (pdf)

Se video fra sessionen

Ungdommens kors? Når de unge ikke lige passer ind
Formand Amalie Sondrup Utzon, Ungdommens Røde Kors

’Ungdommen Nu til Dags: Forkælede egotrippere eller engagerede demokrater?’ var titlen på en kampagne fra Ungdommens Røde Kors som indspil i debatten om fremtidens fordelingsnøgle under DUF-paraplyen. Hvordan får man de traditionelle støttestrukturer i folkeoplysningen til at rumme andre fællesskaber end de etablerede? Er der nogle former for demokratiske og samfundsengagerende fællesskaber, som er mere værd end andre?

Hent oplæg (pdf)

Se video fra sessionen

Mellem demokrati og driftstilskud. Fremtidens fordelingsnøgle hos DUF
Formand Kasper Sand Kjær, Dansk Ungdoms Fællesråd

Kun få debatter i forenings-Danmark vækker vel større følelser end dem om tilskud til foreningernes og medlemsorganisationernes virksomhed. DUF har netop ændret sin fordelingsnøgle og vægtet visse typer af ungdomsaktiviteter højere end andre. Hvad er baggrunden og argumenterne for den nye fordelingsnøgle?

Hent oplæg (pdf)

Se video fra sessionen


Fremtidens handicapidræt. Hver for sig eller sammen?

Eksklusiv parasport og handicapidræt for alle. Gør foreningslivet det godt nok? 
Docent Ejgil Jespersen, University College Sjælland 

FN’s handicapkonvention lægger op til, at personer med handicap i videst muligt omfang deltager i almene idrætsaktiviteter på alle niveauer, men samtidig skal det sikres, at personer med handicap har mulighed for at arrangere, udvikle og deltage i handicapspecifikke idrætsaktiviteter. Hvordan kan idrætten i forening løse denne samfundsopgave bedst muligt?

Hent oplæg (pdf)

Handicapidrættens gevinster for samfundet og individet
Centerleder Kristian Jensen, Handicapidrættens Videncenter

Idrætsaktive mennesker med handicap er klart mere aktive på arbejdsmarkedet og i højere grad engagerede i frivilligt arbejde og organisationsarbejde end ikke-idrætsaktive. Desuden deltager de mere i fritidsundervisning og har et højere uddannelsesniveau. Det lyder som en succeshistorie, men hvordan fungerer idrætten som fællesskab i forhold til mennesker med handicap?

Hent oplæg (pdf)

Fremtidens handicapidræt. Hvem skal have bolden – og pengene?
Formand Karl Vilhelm Nielsen, Dansk Handicap Idræts-Forbund

Formand Søren Møller, DGI

Medl. af Forbundsledelsen Mogens Damgaard, Idræt for Sindet, Dansk Arbejder Idrætsforbund

Ingen skriftlige oplæg


Dannelse og folkeoplysning. Vejen til udvikling og handling

Lyt til podcast fra sessionen

Borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune 

Vejen Kommune har vedtaget at arbejde med projektet ’Folkeoplysning – vejen til oplysning og handling’. Tanken er at udnytte kommunens styrkepositioner på det folkeoplysende område til at udvikle et eller flere tilbagevendende arrangementer med unikt indhold, der giver reel substans at fortælle om. 

Hent oplæg (pdf)

Dag 2: Tirsdag den 24. maj

Velkommen til Idrættens største udfordringer V

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Formand John Poulsen, Idrættens Analyseinstitut
 
Ingen skriftlige oplæg

Idrættens største udfordringer 2016 - mellem store potentialer og stivnende strukturer
Direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Alle vil være noget med idræt. Det myldrer frem med både private udbydere og nye projekter i regi af den organiserede idræt. Hvordan kommer det til at påvirke fremtidens danske idrætssektor, at den største vækst i idrætsdeltagelsen ikke længere leveres af foreningslivet? Står hævdvundne rettigheder og gældende lovgivning for fald, eller er der plads til nye måder at skabe og udbyde idrætten på inden for de eksisterende rammer? Introduktion til to dage med oplæg og diskussion om fremtidens idrætssektor.

Hent oplæg (pdf)

Premiere: Danskernes motions- og sportsvaner 2016
Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idan

Idrættens Analyseinstitut præsenterer resultaterne af en helt ny landsdækkende undersøgelse af tendenserne i danskernes motions- og sportsvaner. Hvordan har tendensen været siden sidste undersøgelse i 2011?

Hent oplæg (pdf)


Idrættens største udfordrer 

Lyt til podcast fra sessionen

Danmarks største idrætsudbyder i løbet af 10 år. Bag

om Fitness Worlds succes
Adm. direktør Steen Albrechtslund, Fitness World

Fitness World har siden åbningen af det første center i
2005 i den grad udfordret konkurrenterne på det danske
fitnessmarked og i den danske idrætssektor på både pris,
kvalitet, effektivitet og udvalg. Kæden har i dag 155 centre,
næsten en halv mio. medlemmer og ca. 4.500 instruktører,
personlige trænere, kostvejledere og centermedarbejdere.
Hvordan kan en kommerciel aktør få så kometagtig
vækst i foreningslandet Danmark? Hvor ligger grænserne
for fremtidens vækst? Hvordan oplever landets
største kommercielle idrætsudbyder konkurrencen og
samarbejdsmulighederne i forhold til foreningslivet, offentlige
faciliteter og andre kommercielle udbydere på det
danske idrætsmarked?

Oplæg ikke tilgængeligt

Idrættens innovatører – idrætssektorens nye stjerner?

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Introduktion til idrættens innovatører

Projektleder og analytiker Martin Hedal, Idan 

Er dansk idræt på vej til at få sin egen Uber, Airbnb eller Facebook, som overhaler idrætsorganisationerne på medlemskontakt, effektivitet og kreativitet? Hvordan kommer innovatørerne til at forandre idrætten? Hvordan går den organiserede idræt i dialog med de innovative virksomheder? Hvad kommer til at rykke og forandre idrætten, hvad går snart i glemmebogen? Er deleøkonomien og sociale mediers fremmarch en ny form for folkeoplysning?

Hent oplæg (pdf)

Idrættens innovatører 
Mød nogle af idrættens innovatører og døm selv. Hver virksomhed har fem minutters intro, og du kan møde dem på standene i Vejen Idrætscenterunder hele konferencen.

Athliit, founder Rasmus Schjødt Pedersen
Hent oplæg (pdf)

WannaSport, CEO og founder Jakob Lau Larsen
Hent oplæg (pdf)

Trusted Sport, founder Kristian Midtgaard
Hent oplæg (pdf)

Holdsport.dk, founder Frank Bjergø
Hent oplæg (pdf)

SHFT, global sales manager Jacob Gliese
Hent oplæg (pdf)

YoooWe, CEO Mads Friis
Hent oplæg (pdf)

Boblberg, co-founder Rasmus Stæhr
Hent oplæg (pdf)

Folkeuniversitetet til eftersyn – I

Én organisation – mange virkeligheder
Analytiker Malene Thøgersen, Vifo

Med udgangspunkt i Vifos rapport om Folkeuniversitetet komplicerede organisation og økonomi lægger Vifo op til to sessioner med fokus på Folkeuniversitetet som institution. På den ene side har de forskellige aktører i Folkeuniversitetet en stor dedikation til organisationens værdier og kerneopgave, på den anden side er der knaster i det interne samarbejde.

Hent oplæg (pdf)

Formand Troels Borring, Folkeuniversitetsnævnet
Ingen skriftlige oplæg


Bestyrelsesmedlem Lars Petersen, Folkeuniversitetets Komitestyrelse og Rødding-Toftlund Folkeuniversitet
Hent oplæg (pdf)

Festivalchef Hanne Lundgreen Nielsen, Folkeuniversitetet Aarhus og tidl. sekretariatsleder for Folkeuniversitetet i Odense
Ingen skriftlige oplæg


Studielektor Tem Frank Andersen, formand for Folkeuniversitetet i Aalborg og medl. af Folkeuniversitetsnævnet
Hent oplæg (pdf)

Danskernes motions- og sportsvaner 2016. Danskernes motionsvaner i forandring

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Kommentar og perspektiver på tallene fra ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ med et blik på DIF og DGI’s Vision ’Bevæg dig for livet’. Holder kursen?

Formand Søren Møller, DGI

Formand Niels Nygaard, Danmarks Idrætsforbund

Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden

Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idan

Ingen skriftlige oplæg

Formand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbund
Hent oplæg (pdf)

Dansk eliteidræt før OL i Rio

Dansk eliteidræt i komparativ belysning
Analyse- og forskningsleder Rasmus K. Storm, Idan 

Er det en tilfældighed, at dansk eliteidræt relativt set klarer sig bedre end længe, eller kan en række helt friske analyser af dansk eliteidræt i international sammenligning give en rationel forklaring?

Hent oplæg (pdf)

Fremtidens elitestøtte. Hvordan bliver vi endnu bedre?
Direktør Lone Hansen, Team Danmark

OL i Rio nærmer sig, men som direktør for Team Danmark må man se endnu længere frem end det forestå- ende OL. Hvad står på direktørens liste over ønsker og uudnyttede potentialer for dansk eliteidræt i de kommende år? Hvilke udfordringer lurer i horisonten?

Hent oplæg (pdf)

OL i Rio. Mellem store ambitioner og frygten for kaos. 
Chef de mission, Morten Rodtwitt, Danmarks Idrætsforbund

DIF og Team Danmark har sat en tårnhøj målsætning om 10 medaljer ved sommerens OL i Rio. Sjældent har dansk eliteidræt følt sig bedre rustet til en begivenhed, der til gengæld har været forfulgt af politisk uro, økonomisk krise, dopingskandaler og angsten for sygdom og kaos. Hvordan forbereder man sig på det mest uforudsigelige OL i mange år?

Hent oplæg (pdf)

 

Folkeuniversitetet til eftersyn – II

Se video fra sessionen

Mellem forskning, formidling og fornøjelse 

Hvordan formidler man bedst forskning til befolkningen? Kan forskningsformidling blive for elitær – eller for poppet? Der er ikke enighed om disse spørgsmål mellem Folkeuniversitets forskellige afdelinger. Hvorfor egentlig ikke?

Rektor Søren Eigaard, Folkeuniversitetets Nævnssekretariat
Ingen skriftlige oplæg

Rektor Sten Tiedemann, Folkeuniversitetet i Aarhus

Fremtidens danske fitnesssektor. Hvem holder formen bedst?

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Danskernes fitnessvaner 2016
 
Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idan

På baggrund af en række lokale undersøgelser samt helt nye data fra ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ lægger Maja Pilgaard op til en samtale med brancheaktører om fitnessbranchens kvalitet, udviklingsmuligheder og udfordringer.

Hent oplæg (pdf)

CEO Leif Christensen, Klubdanmark
Hent oplæg (pdf)

Forskningsansvarlig Kasper Lund Kirkegaard, Danmarks Idrætsforbund
Hent oplæg (pdf)

Mellem korruption og inspiration. Danske specialforbunds manøvremuligheder i international idrætspolitik

Idrættens internationale specialforbund er rystet af skandaler, og forventningerne til de danske specialforbund om, at de bidrager til bedre forvaltningsskik i international idræt er stigende. Men hvad kan et lille land som Danmark reelt stille op. Har de danske forbund sovet i timen? Er de på vej ind i kampen? Hvad kan de overhovedet stille op?

Formand Jesper Møller, Dansk Boldspil-Union
Hent oplæg (pdf)

Direktør Jakob Larsen, Dansk Atletik Forbund
Hent oplæg (pdf)

Direktør Pia Holmen, Dansk Svømmeunion
Hent oplæg (pdf)

Fremtidens destination for idræt og kultur - I

Meningsfulde investeringer i idræt og kultur. Hvad er det? 
Indehaver Christian Have, Have Kommunikation. 

Have Kommunikation hjælper destinationer med at få en plads i danskernes bevidsthed gennem rådgivning, mediearbejde og kommunikation. Hvad er substansen i en succesfuld destination for idræt og kultur?

Hent oplæg (pdf)

Ringsted som case. Hvordan skaber man en idrætsdestination?
Projektleder og analytiker, Martin Hedal, Idan

Ringsted Kommune vil gerne være en mere kendt og benyttet idrætsdestination. Idan har gennem samarbejde med kommunen, undersø- gelser og inddragelse af netværket Idan Forum forsøgt at udarbejde realistiske scenarier for satsninger, som kan placere Ringsted tydeligere på idrættens landskort. Hvad nåede vi frem til?

Hent oplæg (pdf)

En ligaklub i byen. Kan den regnes hjem?
Analyse- og forskningsleder Rasmus K. Storm, Idan

Gør det en forskel for lokaløkonomisk vækst og tilflytning at spille med i den bedste række? Iden har sammen med professor Tor Georg Jakobsen fra Institutt fir sosiologi og statsvitenskap på Handelshøyskolen i Trondheim regnet på tallene. Effekterne er analyseret for danske fodbold-, håndbold- og ishockeyklubbers vedkommende.

Oplæg ikke tilgængeligt


Mellem medlemsdemokrati og professionalisering. Styring fra toppen eller fra bunden?

DGI mellem folkelighed og professionalisering
Hovedbestyrelsesmedlem Annette Vilhelmsen, DGI 

Er DGI’s udvikling fra en folkelig idrætsorganisation til en professionel idrætsudbyder med næsten 500 årsværk og formaliseret samarbejde med DIF sket på bekostning af folkelighed og demokrati? Rapport om DGI’s bestræbelser på at holde balancen mellem frivillighed og benhård målstyring.

Hent oplæg (pdf)

DIF som udviklingsorganisation
Direktør Morten Mølholm Hansen, Danmarks Idrætsforbund

En ny intern fordelingsnøgle flytter vægten i den økonomiske støtte til forbundene fra antal medlemmer, foreninger og konkrete aktiviteter til understøttelse af mere langsigtede strategiske udviklingsmål. Hvad er baggrunden for denne interne revolution i DIF-systemet? Er DIF som organisation tilstrækkelig gearet til at hjælpe specialforbundene med deres strategiske udvikling?

Hent oplæg (pdf)


Inspiration from the UK. Innovative models to reach new target groups in sports and education

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Chief Executive David Batch, Premier Education Group, UK

National Coach & Training Development Officer Andy Heald


Grønlandsk idræt i forandring

Fremtidens idræt i Grønland Analytiker 
Trygve Laub Asserhøj, Idan

Grønlandsk idræt har mange unikke karaktertræk, men også mange ligheder til fælles med de udfordringer, idrætten oplever i Danmark. Få indsigt i foreningerne, idrætsvanerne og faciliteterne i Grønland på baggrund af Idans analyse ’Fremtidens idræt i Grønland’.

Hent oplæg (pdf)

Idræt for hele landet. GIF’s strategi for grønlandsk idræt
Generalsekretær Carsten Olsen, Grønlands Idræts-Forbund

Grønlands Idræts-Forbund har lanceret en ambition om at forene landet gennem idræt. Hvordan vil Grønlands Idræts-Forbund forny idrætten i landet og vende stagnation i foreninger og forbund til ny dynamik?

Hent oplæg (pdf)

Samarbejde om et idrætsløft mellem Grønland og Danmark
Formand Jesper Møller, Dansk Boldspil-Union 
Konsulent Jakob Færch, Lokale og Anlægsfonden

Sideløbende med GIF’s nye strategi har DBU og Lokale og Anlægsfonden meldt sig på banen som fremtidige partnere for grønlandsk idræt. Hvordan vil danske aktører konkret kunne bidrage til grønlandsk idræts udvikling i fremtiden? 

Hent oplæg (pdf)
Hent oplæg (pdf)

Fremtidens destination for idræt og kultur – II (fortsat)

Storhedsvanvid eller visionær investering? 
Analytiker og ph.d.-stipendiat Jens Alm, Idan/Malmö Universitet

Hvilke rationaler, logiske som ulogiske, er i spil, når kommuner som Slagelse eller Hobro investerer i moderne stadionanlæg, som de inderst inde godt ved, at de næppe for alvor får brug for (eller gør de?) 

Hent oplæg (pdf)

Ligaklubbernes største kamp? Opgøret mod tomme tribuner
Analytiker Christian G. Nielsen, Idan

Gennem statistiske beregninger har Idan/SDU undersøgt, hvordan en række faktorer påvirker tilskuertallet til danske Superligaklubbers kampe. Hvilke knapper kan klubberne dreje på i jagten på flere tilskuere? 

Hent oplæg (pdf)

Byens stolthed eller hvid elefant? 
Direktør Lars Rich, Helsingør Kommune 

Helsingør Kommune befinder sig i et kapløb mellem DBU’s stadionkrav, en ambitiøs fodboldklub i 1. division og en kommunal virkelighed med beskedne anlægsmidler og angsten for at skabe en hvid elefant. Helsingør Kommunes rejse mod et fremtidsrettet stadionprojekt.

Hent oplæg (pdf)

Folkeoplysning mellem fornuft og forvridning? Kommunal støtte til fitness og dans.

Økonom Kirstine Rødsgaard Madsen, Copenhagen Economics

”Offentlig støtte, der er lovlig, er ikke nødvendigvis fornuftig. En lovlig støtte medvirker ikke nødvendigvis til at fremme en effektiv anvendelse af samfundets ressourcer.”

Hent oplæg (pdf)

Formuleringerne i Konkurrencestyrelsens vejledning om støtte til folkeoplysende foreninger og den bagvedliggende rapport har vakt en vis opstandelse blandt folkeoplysende organisationer, mens private udbydere er mere på linje. Hvad stod der egentlig i den bagvedliggende undersøgelse?

Branchedirektør Morten Brustad, DFHO

Formand Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Direktør Søren Brixen, DGI

Ingen skriftlige oplæg

Dag 3: Onsdag den 25. maj

Sports organisations of the future. New roles, new structures and new ways of investing in sport.

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Good governance in national sports organisations 

Postdoc Arnout Geeraert, KU Leuven, Belgium/Idan

Working with good governance in national sports organisations can be a way to develop more efficient structures and more competitive sports organisations. But what is good governance on a national level and how can it be better implemented in clubs, federations and organisations on a national level?

Hent oplæg (pdf)

A new strategy for investing in sport 
Strategic Lead, Community Sport, David Gentles, London Sport

London Sport is the not-for profit sport and physical activity organisation for the English Capital. In its ambitious new strategy, London Sport has set the target to make London the most active city in the world in 2020 by investing in and working together with a broad variety of stakeholders such as schools, governing bodies, leisure centres, coaches, clubs and many others who can contribute to the overall objectives. Many interventions are targeting groups which are normally less active in sport and physical activity.

Hent oplæg (pdf)

A changing sporting landscape in the UK 
Founder Svend Elkjær, Sport Marketing Network, UK 

Sport Wales and Sport Scotland are responsible for developing and promoting sport and physical recreation in Wales and Scotland. In their attempt to create more vibrant and active communities across Wales and Scotland they are seeking to establish new Regional Sports Partnerships and advocating a more enterprising approach to delivering and sustaining more community sport opportunities. Sports clubs are no longer the only recognized way to deliver sport. 

Hent oplæg (pdf)

A short commentary with a Danish perspective 
CEO Morten Mølholm Hansen, Danmarks Idrætsforbund

Ingen skriftlige oplæg

Fremtidens eventmarked. Nye spillere, nye konstellationer

Se video fra sessionen

En eventkæmpe gør sin entré. Hvem sætter trenden for fremtidens motionsmarked?
Direktør Claus Nielsen, Golazo Nordic ApS   

Den belgiske eventgigant Golazo, som især er kendt for store marathonog cykelløb og internationale atletikstævner, er trådt ind på det danske marked efter købet af selskabet bag Color Run. Er der stadig plads til at tjene penge på det danske eventmarked? Hvad kan Golazo tilbyde danske samarbejdspartnere?

Fra dansk træningsudbyder til europæisk eventmager. Hvad venter forude på motionsmarkedet?
Direktør Kristian Uhd Jepsen, Running26 

Den private træningsudbyder Running26 har løbende udvidet sine aktivitetsområder fra løbetræning til en bred palet af idrætsaktiviteter og rådgivning. Senest har Running26 indgået samarbejde med det amerikanske firma TEAM Unlimited LLC om at udvikle den amerikanske eventserie af offroad triathlon og trailløb til hele Europa. Hvor går grænserne for ekspansion for en privat motionsudbyder?

Foreningernes fremtid som eventarrangør. Tunge skyer eller nye muligheder? 
Direktør Dorte Vibjerg, Sparta 

Danmarks største arrangør af motionsevents kæmper hårdt for at fastholde sin position. Det kræver analyse af såvel løbemarked som det omgivende samfund at holde sig forrest i feltet i en stadigt hårdere konkurrencesituation, og Sparta er i fuld gang med at vurdere mulighederne.

Hent oplæg (pdf)

Organisationerne og eventmarkedet. Til gavn eller til overs?
Visionsleder Tina K. Mondrup, ’Bevæg dig for Livet - Løb’ og direktør Jakob Larsen, Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund og DGI arbejder tæt sammen om at udvikle nye events og nye lokale løbskoncepter, men det samme gør organisationernes egne medlemsforeninger, kommuner og private eventudbydere. Hvad er behovet og barriererne for at positionere organisationerne som en central spiller på markedet for motionsevents?

Hent oplæg (pdf)

Fremtidens faciliteter – I . Aktivitetsfremme til vands, til lands og i hallerne

Mursten for millioner - mellem trends og traditioner
Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden skal helst være helt fremme i bussen og samtidig undgå fejlinvesteringer i kortsigtede modeluner. Hvilke tendenser i idrætsdeltagelsen og generelle udviklingstræk i samfundet påvirker Lokale og Anlægsfondens strategi og visioner for fremtidens idrætsfaciliteter?

Hent oplæg (pdf)

Lys og liv i byens parker
Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idan

Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idan Ikke alle parker kommer til at syde af liv, blot fordi man investerer i nye motionsredskaber eller løbestier. I andre tilfælde skabes nyt lys og liv i parkerne af helt uventede aktører. Hvordan kan kommunerne understøtte liv og motionsaktivitet i byens parkområder?

Hent oplæg (pdf)

Faciliteter som udbyder. Vejen til bedre idrætstilbud? 
Direktør Peter Mejer Mortensen, Connect Sport

Et privat netværk for danske idrætshaller og sportscentre har stigende succes med at skabe erfaringsudveksling og udvikle konkrete aktivitetstilbud for faciliteterne. Hvordan er faciliteterne rustet til at skabe nyt liv, når badminton og håndbold går tilbage? Kommer faciliteterne til at konkurrere med foreningslivet i fremtiden?

Odense Sportscentrum. Faciliteten som paraply og inspirator 
Formand Claudia Pring, Odense Sportscentrum

24 foreninger i Odense har ved eget initiativ skabt et foreningshus, der syder af idrætsaktiviteter og liv. Medlemmerne af Nordens største kampsportscenter kan benytte alle foreningernes tilbud. Hør beretningen om et usædvanligt foreningsmiljø i Odenses centrum.

Hent oplæg (pdf)

Idrætssektoren og finansiering. Mellem mæcener, investorer og nye markedsmodeller

Donationer og auktioner som vejen til indtjening
CEO Thomas Pedersen, Odendo 

Odendo er en danskudviklet platform for velgørende og idrætsklubber, der ønsker at booste deres sponsorater og skaffe vigtige midler til deres virke. Hør mere om konceptet og potentialet for den danske idrætssektor.

Hent oplæg (pdf)

100 ways to attract funding in sports
Founder Svend Elkjær, Sports Marketing Network, UK 

I sit daglige virke som konsulent for britiske sportsklubber, kommuner, faciliteter og forbund samler Svend Elkjær på gode idéer og initiativer, som kan medvirke til at finansiere lokale idrætsinitiativer. Gode idéer er nødvendige i et samfund, hvor kommunerne er udsat for voldsomme besparelser, og hvor der er stigende opmærksomhed på alternative udbydere af idræt end de traditionelle udbydere af idræt.

Hent oplæg (pdf)

Mellem almennytte og feel good projekter. 
Projektchef Jon Gerner, Nordea-fonden

Nordea-fonden uddeler hvert år ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Dermed er den almennyttige og velgørende fond potentielt den vigtigste private mæcen til dansk idræt. Hvordan sikrer fonden, at de investerede midler gavner mest muligt? Hvordan balancerer man som fond mellem offentlige myndigheder, etablerede aktører og nye spillere i den danske idrætssektor?

Oplæg ikke tilgængeligt

Bevæg dig for Livet – situationsrapport om Visionen 
Næstformand Birgitte Nielsen, DGI 

DIF og DGI har med lanceringen af ’Bevæg dig for Livet’ (Vision 25-50- 75) sat gang i den største investering nogensinde i idrætsorganisationerne på at skabe vækst i forenings- og idrætsdeltagelsen gennem samarbejde og målrettede projekter. Hvad siger de første erfaringer fra samarbejdet? Skaber visionen de forventede resultater, eller er efter hovedaktørernes egen vurdering behov for at justere kursen?

Hent oplæg (pdf)

Livsstilsidrætter i offensiven. Hvad kan vi lære af dem?

Se video fra sessionen

Stoked – nye partnerskaber ad vandvejen
 
Projektchef Michael Lindberg, Stoked, Dansk Surf & Rafting Forbund 

Dansk Surf & Rafting Forbund er ikke en del af det officielle organisationsDanmark, men takket være private donationer, usædvanlige partnerskaber og stort personligt engagement tilstræber forbundet at gøre sig til katalysator for udvikling af surfing, stand up paddling og white water sport og gøre disse til en af fremtidens populære livstilsidrætter. Hvordan lykkes man med at aktivere idrætter, som står uden for den organiserede idræt?

Hent oplæg (pdf)

Den Nationale Platform for Gadeidræt. På sporet af fremtidens udviklingsmodel? Projektkoordinator Søs Bondo, Den Nationale Platform for Gadeidræt 

Med en stor donation fra Nordea-fonden i ryggen har Den Nationale Platform for Gadeidræt påtaget sig rollen som fremtidens dynamo for gadeidrætten herhjemme i hård konkurrence og lejlighedsvist partnerskab med idrætsorganisationerne. Er det i virkeligheden en fordel ikke at være en del af det etablerede selskab, når fremtidens idrætsgrene skal udvikles?

Hent oplæg (pdf)

Move Copenhagen – når de selvorganiserede organiserer sig. 
Managing director Andreas Tang-Brock, Move Copenhagen 

De er en forening, de har deres udspring i det organiserede foreningsliv, og de passer alligevel ikke rigtigt ind... Når passionerede ildsjæle tager sagen i egen hånd, bliver de både til udfordring og til inspiration for det bestående.

Hent oplæg (pdf)

Kommunens dialog med de selvorganiserede. 
Leder af idræt og fritid Stig Eiberg Hansen, Gentofte Kommune 

Hvad er forskellen på at samarbejde med det etablerede foreningsliv og nye selvorganiserede grupper set fra et kommunalt perspektiv. Er de selvbevidste livsstilsidrætter til berigelse eller til besvær set fra kommunekontoret?

Hent oplæg (pdf)

Fremtidens faciliteter – II. Kommunal styring på facilitetsområdet

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Efterhånden kender vi mange af kommunernes udfordringer på facilitetsområdet, men hvad betyder de kommunale styringsmodeller, og hvilke barrierer møder kommunerne i forsø- get på at skabe positiv forandring og mere idræt for pengene?

Kommunens styringsmuligheder på facilitetsområdet. Gør forvaltningen en forskel? 
Postdoc Evald Bundgård Iversen, Syddansk Universitet

Hvor stor en rolle spiller kommunernes politik på facilitetsområdet for idrætsdeltagelsen og foreningslivets tilfredshed, når det kommer til stykket? Evald Bundgård-Iversen giver et bud på spørgsmålet med udgangspunkt i forskning i Faaborg-Midtfyn Kommunes forandringsproces på området.

Hent oplæg (pdf)

Dialog: Analyser som udviklingsredskab 
Analytiker Peter Forsberg, Idan

Idan har i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU gennemført en række lokale analyser af idrætten og facilitetsområdet i danske kommuner. Hvilke beslutninger og udviklingstiltag i kommunernes forvaltning af idrætsområdet påvirkes i praksis af den slags analyser, hvilke udviklingstræk er styret af overordnede hensyn, lokale politiske strømninger eller hævdvundne rettigheder, når det kommer til stykket?

Hent oplæg (pdf)

Direktør Jan Milandt, Opvækst, Uddannelse og Kultur, Frederikssund Kommune
Hent oplæg (pdf)

Visionspilot og tidl. kultur og fritidschef Kirstine Gottlieb, Varde Kommune
Hent oplæg (pdf)

Idrætsinspektør Henrik Høy Caspersen, Halsnæs Kommune
Hent oplæg (pdf)

Forenings-Danmark. Langtidsholdbart eller i krise?

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Idrætsforeningernes status i Europa
 
Professor Bjarne Ibsen, CISC/SDU 

Idrætsforeningerne har en særlig status i dansk idrætspolitik. Hvordan er foreningernes status i resten af Europa, og hvad har forskellene mellem landene af konsekvenser for den måde, idrætten leveres på i de forskellige lande. Giver resultaterne af en fælleseuropæisk analyse af idrætsforeningens status i ti forskellige lande anledning til at revurdere den måde, vi tænker forening på herhjemme?

Hent oplæg (pdf)

Idrætsforeningens sande tilstand 
Adjunkt Karsten Elmose-Østerlund, CISC/SDU 

Som led i en fælleseuropæisk undersøgelse har CISC haft lejlighed til at tage en frisk temperatur på mere end 3.000 danske idrætsforeninger i regi af DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvordan er foreningernes tilstand i Danmark? Er de i krise, eller er foreningslivet i stand til at tilpasse sig tidens udfordringer?

Hent oplæg (pdf)

Lokale forskelle på idrætsforeningernes rolle
Analytiker Trygve Laub Asserhøj, Idan 

Hvordan er danske idrætsforeningers opfattelse af deres lokale rolle, og hvordan er borgernes ønsker til de lokale idrætstilbud? En lang række lokale forenings- og borgerundersøgelser i danske kommuner giver Idan/CISC mulighed for at dykke nærmere ned i relationen mellem foreningslivet, borgerne og kommunerne. Går de tre parter i takt i deres ønsker og opfattelse af den optimale lokale idrætspolitik?

Hent oplæg (pdf)

Motionsbølgens bagside

Danskernes idrætsskadevaner 2016
Postdoc Rasmus Østergaard Nielsen, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet 

På baggrund af analyser af helt aktuelle data fra ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ samt flere års indgående forskning i løbeskader ser Rasmus Østergaard Nielsen på de idrætsaktiviteter og omstændigheder, som får alarmklokkerne til at lyde i forhold til idrætsskader.

Hent oplæg (pdf)

MTB-bølgen som risikofaktor
Overlæge Gudrun Gudrunsdottir, Neurokirurgisk afd., Aarhus Universitetshospital 

Alvorlige rygmarvsskader som følge af fald på mountainbike er med sportens stigende popularitet ved at gøre mountainbike til den måske allerfarligste idrætsaktivitet herhjemme. Hvad er farerne ved den populære motionsbølge, og hvordan kan man reducere antallet af alvorlige ulykker?

Hent oplæg (pdf)

Fitnessbølgens bagside. Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre 
Redaktør Søren Bang, Idan 

Antallet af kunder i danske fitnesscentre er voldsomt stigende, og det samme er antallet af historier om dopingmisbrug i fitnesscentrene. Hvordan oplever centrene udfordringerne, og hvordan kan branchen og myndighederne gøre mere for at begrænse dopingmisbruget i centrene. Idan har evalueret den nuværende indsats mod motionsdoping for Kulturministeriet.

Hent oplæg (pdf)

Fremtidens faciliteter – III Bedre drift af idrætscentre

Landets idrætscentre har vidt forskellige ejerformer og økonomiske vilkår. Hvad betyder mest for succes eller fiasko? Ledelsens kreativitet, ejerforhold, politiske og juridiske rammer, selve facilitetens udformning? Vi får nogle bud fra tre idrætscentre med vidt forskellige forudsætninger.

Introduktion
Analytiker Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut

Ingen skriftlige oplæg

Udviklingskoordinator Martin Kristensen, Kultur Nord, Københavns Kommune Grøndal Multi Center, København
Hent oplæg (pdf)

Centerdirektør Bent Bjerre Jørgensen Fredericia Idrætscenter
Hent oplæg (pdf)

Teamkoordinator Jørn Bertelsen, Lynge Idrætsanlæg
Hent oplæg (pdf)

Kommunerne og foreningslivet. Stivnede støtteformer eller ny dynamik?

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Introduktion: Folkeoplysning i tal. Kommunerne og foreningslivet
 
Analytiker Malene Thøgersen, Vifo 

På baggrund af helt friske data fra næsten samtlige kommuner i Danmark om deres praksis i forhold til det folkeoplysende foreningsarbejde, giver Malene Thøgersen et indblik i kommunernes støtteformer, tilskud og relationer til foreningslivet. 

Hent oplæg (pdf)

Afsluttende panelsamtale 
Hvad er hovedkonklusionerne fra tre dages konference om foreningslivet og den brede folkeoplysende sektor. Hvor ligger de store potentialer i samspillet mellem kommuner, foreningsliv og alle de nye aktører i idrætssektoren? Er der behov for at ændre støtteformer eller lovgivning for at sikre endnu mere dynamik i fremtidens danske idrætssektor?

Professor Bjarne Ibsen, CISC/SDU
Hent oplæg (pdf)

Projektkoordinator Søs Bondo, Den Nationale Platform for Gadeidræt
Hent oplæg (pdf)

Næstformand Birgitte Nielsen, DGI

Formand Niels Bækgaard, Sportsfaciliteter.dk

Formand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbund, fmd. for Kultur- og fritidsudvalget i Hillerød Kommune

Ingen skriftlige oplæg

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.