Download oplæg fra 'Idrættens største udfordringer VI'

Vejen 2018 Oplæg. Foto: Thomas Søndergaard

Foto: Thomas Søndergaard/Idan

Idan har samlet en lang række af præsentationerne fra konferencen 'Idrættens største udfordringer VI', der blev afholdt den 10.-11. april 2018 i Vejen Idrætscenter.

Nedenfor er det muligt at hente de fleste af præsentationerne fra Idans konference 'Idrættens største udfordringer VI’. Du kan ligeledes finde video fra udvalgte sessioner. Der vil senere blive uploadet lydfiler fra en del af sessionerne.

Titlen og omtalen af præsentationerne er anført, som de stod i programmet.

Tirsdag den 10. april

Velkommen til Idrættens største udfordringer VI

Hvordan flytter vi idrætten?
Kurven for idrætsdeltagelse flader ud. Hvad skal der til for at skabe fornyet fremdrift og bedre kvalitet i fremtidens idrætssektor? Fem ledere fra forskellige organisationer i idrætssektoren giver på 10 minutter deres bud på nogle tiltag, som kan skabe fornyet dynamik i idrætsbilledet.

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Velkomst ved borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune
Velkomst ved formand Johs. Poulsen, Idrættens Analyseinstitut

Direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut
Hent oplæg (pdf)

Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden

Formand Holger Kortbek, Danske Sportsfaciliteters Brancheforening
Hent oplæg (pdf)

Næstformand Charlotte Bach Thomassen, DGI/styregruppen Bevæg dig for livet

Formand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbund
Hent oplæg (pdf)

 

Idrættens sociale rummelighed. (10. april 12.00-16.00)

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Session 1: Hvordan får vi udsatte målgrupper mere med i idrætten? (12.00-13.30)

Sessionen bygger på de første delrapporter af Idans projekt ’Idræt for socialt ekskluderede’, som har modtaget økonomisk støtte af TrygFonden.

Alle taler om dem, men hvem er de egentlig?
Analytiker Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut
Alle taler om dem, men hvem er de egentlig? Hvad kendetegner de forskellige grupper af udsatte borgere i samfundet i forhold til idrætten?
Hent oplæg (pdf)

Idrætstilbud for socialt udsatte – et politisk kludetæppe
Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut
Hvordan ser det brogede billede af aktører, puljer og målgrupper med fokus på forskellige udsatte grupper ud?
Hent oplæg (pdf)

Sport for livet. Idræt på værestederne
Sekretariatschef Cliff Kaltoft, Landsforeningen af Væresteder
Hvordan kan man styrke idrætstilbuddene til nogle af samfundets allermest udsatte grupper – og hvad får man igen?
Hent oplæg (pdf)

Arkitektur for fremtidens idrætstilbud til udsatte
Næstformand Thomas Bach, DIF
Den organiserede idræt har efterhånden mange tilbud til udsatte målgrupper: Idræt for Sindet, Get2Sport, DIF’s Soldaterprojekt og måske snart en kommende fælles integrationsplatform for DIF, DGI, Røde Kors og DUF. Hvordan ser den optimale arkitektur for fremtidens idrætstilbud til udsatte ud, ifølge idrættens hovedorganisationer?
Hent oplæg (pdf)


Session 2: Hvordan får vi udsatte målgrupper mere end i idrætten? (14.30-16.00)


Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Fritidspas som vejen ind i fritidslivet
Analytiker Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut
Hvem har det, og hvordan er ordningerne skruet sammen? En kortlægning.
Hent oplæg (pdf)

Tænk skævt og få bedre fat i de skæve eksistenser

Founder Svend Elkjær, Sports Marketing Network, UK
Både i Danmark og Storbritannien finder man gode eksempler på alternative samarbejder mellem forvaltninger og ’skæve’ aktører i arbejdet med socialt ekskluderede målgrupper.
Hent oplæg (pdf)

Kommunerne og de udsatte

Teamleder Jonas Corfitz Broustbo, Idrætsprojektet, Københavns Kommune
Idrætsprojektet i København hører under Socialforvaltningen. Hvad sker der, når socialforvaltningen kommer ind i kampen på idrætsområdet og bruger idrætten som middel? (ingen slides)

Idrætspolitikken og de udsatte

Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut
Hvordan kan idræts- og fritidspolitikken nå bredere ud til kommunens borgere? Varde Kommune som eksempel.
Hent oplæg (pdf)

Fremtidens idrætsfaciliteter. (10. april 12.00-17.45)

Session 1. Organisering, styring og ledelse af offentlige idrætsanlæg. (12.00-13.30)

Lyt til podcast fra sessionen

Dagens sessioner præsenterer resultater fra forsknings- og formidlingsprojektet Fremtidens idrætsfaciliteter – organisering, styrelse og ledelse, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved SDU og Idan udfører med støtte fra TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden

Organisering, styring og ledelse af offentlige idrætsanlæg
Analytiker og ph.d.-studerende Peter Forsberg, Idan/SDU
Hvem har nøglen til at skabe bedre rum og rammer for idrætten? Introduktion til dagen.
Hent oplæg (pdf)

Et facilitets-Danmark i balance

Analytiker Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut
Kort præsentation af faciliteternes Danmarkskort ved hjælp af Facilitetsdatabasen.dk.
Hent oplæg (pdf)

Danske idrætsfaciliteter, hvordan har de det?

Adjunkt, cand.mag., ph.d. Evald Bundgård-Iversen, CISC, SDU
Præsentation af et nyt værktøj til måling af faciliteternes vedligeholdelsestilstand og resultaterne af en omfattende gennemgang af danske idrætsfaciliteter.
Hent oplæg (pdf)

Brugertilfredshed i danske idrætsanlæg

Analytiker/ph.d.-studerende Peter Forsberg, Idan/SDU
Er danske idrætsanlæg fantastiske, eller ved folk bare ikke, hvad de kunne få? Præsentation af resultaterne af en omfattende undersøgelse blandt brugerne af danske idrætsanlæg.
Hent oplæg (pdf)

Session 2. Sweat your asset. Hvordan skaber vi mere aktivitet i idrætsfaciliteterne? (14.30-16.00)

Brug af danske idrætsanlæg
Adjunkt, cand.scient., ph.d. Jens Høyer-Kruse, CISC, SDU
På baggrund af det landsdækkende forskningsprojekt ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’ og en lang række lokale undersøgelser giver Idan et overblik over den faktiske kapacitetsudnyttelse i forskellige typer af danske idrætsanlæg.
Hent oplæg (pdf)

Hallo, er her nogen?

Direktør Jakob Lose, Webitall
It-virksomheden Webitall er på vej til at ’knække koden’ med et nyt system, der løbende kan give informationer om benyttelsen af idrætsanlæggene.
Hent oplæg (pdf)

Hallo, kom og brug mig!

Stifter og direktør Jacob Lau Larsen, WannaSport
WannaSport er efterhånden et kendt koncept i mange danske kommuner, der stiller ledig kapacitet i faciliteterne til rådighed for individuelle brugere. Begynder pay and play at tage fart i offentlige idrætsanlæg, og hvad venter forude? (ingen slides)

Online booking

Product manager Peter Lund, KMD A/S
Hvorfor er det så svært at skabe det system, kommuner, brugere og foreninger bare elsker, når danske idrætsanlæg går digitalt. Er der noget nyt og spændende på vej?
Hent oplæg (pdf)

Session 3. På vej mod et tiltrængt kompetenceløft? (16.30-17.45)

Lyt til podcast fra sessionen

Ledelse af idrætsanlæg som en overset profession

Analytiker/ph.d.-studerende Peter Forsberg, Idan/Syddansk Universitet
Hvem styrer idrætsanlæggene, og hvad er deres baggrund?
Hent oplæg (pdf)

Det store kompetenceløft. Et banebrydende samarbejde?

Cand.scient.adm. Klaus Frejo, idrættens Kompetence Center ved konsulentformaet Frejo&Steen
Et nyt initiativ mellem idrættens Kompetence Center, DGI, Lokale og Anlægsfonden, SDU, Halinspektør-foreningen, Danske Sportsfaciliteters Brancheforening og Idan skal over de kommende skabe et nye uddannelser for ansatte på danske idræts- på fritidsfaciliteterne. Hvad er ambitionerne og tankerne bag satsningen? Vil den nye model for alvor skabe udvikling i danske idrætsfaciliteter?
Hent oplæg (pdf)

Afrunding på dagens sessioner om fremtidens idrætsfaciliteter. Er de offentlige idrætsanlæg på vej mod en ny æra med bedre ledelse, værtskab og mere liv – eller er de tværtimod ved at sakke agterud i en idrætsverden i hastig forandring?

Indledende betragtninger ved:

Formand Jørgen Mosbæk, Halinspektørforeningen

Konsulent Lars Steen Pedersen, Idrættens Kompetence Center ved konsulentfirmaet Frejo&Steen

Innovation og udvikling i idrætssektoren. (10. april, 12.00-17:45)

Se video fra sessionen

Session 1 (12.00-13.30)

Fremtidens ledere i idrætssektoren
Lektor og studielektor, events, oplevelser og turisme Andreas Kjeldsen, Erhvervsakademiet Lillebælt.
Hvordan arbejder Erhvervsakademiet Lillebælt med at skabe fremtidens innovative ledere til idrætssektoren?
Hent oplæg (pdf)

Nyt liv på atletikanlæggene.

Direktør Jakob Larsen Dansk Atletik Forbund
Den traditionelle baneatletik har haft det svært i mange år, mens løbebølgen og fitnessbølgen raser. Der må da kunne skabes nyt liv på landets mange atletikanlæg, men hvordan – og hvem skal gøre det?
Hent oplæg (pdf)

Center for Holdspil og Sundhed

Chefkonsulent og vicecenterleder Bo Vestergård Madsen, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet
Motionsfodbold og andre boldspil er verdens sundeste og mest sociale idrætsgren – også for de ældre og de syge, siger en hel masse kloge forskere. Men hvordan får vi målgruppen til at spille fodbold eller andre tilpassede holdspil?
Hent oplæg (pdf)
Se video fra Center for Holdspil og Sundhed

Tenniseksperimentariet i Taasinge
Udviklingskonsulent Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden
Tennissporten har haft det svært uden for København og Nordsjælland i de seneste 20 år. I Taasinge forsøger man at vende trenden ved hjælp af et arkitektonisk nyskabende tennislandskab. Hvordan virker det, og kan ideen om ’eksperimentarier’ også være vejen til at skabe fornyet liv i andre sportsgrene?
Hent oplæg (pdf)

 

Session 2: Hvordan skaber vi udviklende miljøer? (14.30-16.00)

Lyt til podcast fra sessionen

Immersive Stories

Grundlægger af Immersive Stories, Ane Skak
Når virtual reality og virkelighed smelter sammen. Hvordan kan idrætsaktiviteter, faciliteter og events ’genopfinde sig selv’ og skabe ny udvikling gennem virtual reality? (ingen slides)

Grøndal MultiCenter som hub for aktivitetsudvikling og innovation.

Leder af Idrætsudvikling og Kunder Eva Kartholm, Københavns Kommune
Hent oplæg (pdf)

MedTech Innovation

Projektleder Annette Rye Larsen, MedTech Innovation/DTU
Fra sundhedsinnovation til idrætsinnovation. Hvordan fremmer man innovation i idrætssektoren, og hvad er de danske potentialer?
Hent oplæg (pdf)

Sportsleverandører som partnere for innovation og udvikling i idrætssektoren.

Hvordan kan leverandørerne bidrage til at styrke idrætssektoren

Salgschef (One Stop Shop) Per Ørum, Unisport Scandinavia
Hent oplæg (pdf)

Salgskonsulent Stefan Solberg, A-Sport
Hent oplæg (pdf)

 

Session 3: Hvordan understøtter vi udvikling og innovation på græsrodsniveau? (16.30-17.45)

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Masterclass
Chefanalytiker Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning
Aftenskolerne leder som idrætsforeningerne efter nye veje til at engagere de unge. FO-Aarhus gjorde et spændende forløb med projektet ’Masterclass’, som i høj grad forløb på de unges præmisser. Hvad kan andre dele af folkeoplysningen lære af projektet?
Hent oplæg (pdf)

Nye puljer til innovation og foreningsudvikling

Vicedirektør Troels Rasmussen, DGI Lab
Med planerne for DGI Impact og DIF/DGI’s fælles foreningspulje fra spillehalsmidlerne får de store idrætsorganisationer bedre muligheder for økonomisk at understøtte aktivitet helt tæt på græsrødderne. Hvad er perspektiverne?
Hent oplæg (pdf)

Aktivitetsudvikling på græsrodsniveau

Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut
Evaluering af Stoked og Den nationale Platform for Gadeidræt. Hvad kom der ud af at dele pengene direkte ud til græsrødderne i to nyere livstilsidrætter?
Hent oplæg (pdf)

Det handler om mødesteder...

Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden
Lokale og Anlægsfonden mellem kulturradikalt smagsdommeri og markedsorienteret produktudvikling. Hvordan skal fremtidens Lokale og Anlægsfonden tage form?
Hent oplæg (pdf)

Eftertanker og kommentar på baggrund af oplæggene ved projektchef Laura Munch, TrygFonden

 

Forskning og evidens.

Lyt til podcast fra sessionen

Seminar ved Forum for idræt: Strategi og evidens i den danske idrætssektor

Bruger aktørerne i den danske idrætssektor forskning som grundlag for beslutninger og strategi? Eller opfinder de selv deres eget beslutningsgrundlag. Er idrætsforskning overhovedet relevant i et post-faktuelt samfund, hvor idrættens aktører selv producerer viden og analyser?

Forum for Idræt gennem snart fire årtier
Professor Jørn Hansen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Hvad kan vi lære af historien om den samfundsorienterede idrætsforskning?
Hent oplæg (pdf)

Forskning versus idrættens aktører

Professor Bjarne Ibsen, Center for forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU
Har de stadig noget at bruge hinanden til? Og vil de?

Jorden kalder Elfenbenstårnet.
Hvad skal idrætten bruge den samfundsrelaterede forskning til? Er det bedre, at idrætten laver sine egne analyser?

Korte indlæg ved:

Projektleder Rebecca Steele, DBU Projekter og analyse
Hent oplæg (pdf)

Direktør Birgitte Nielsen, DGI Nordjylland

Nye mødesteder – nye samarbejdspartnere.

Se LOAs video fra sessionen

Workshop ved Lokale og Anlægsfonden

Tema 1
Nyt liv i landsbyen. Når kirke, børnehave og idrætshal finder hinanden. Idrættens potentiale for at blive samlende kraft i landsbyfællesskaber kan styrkes, hvis vi bliver lidt bedre til at kigge ud over vores egen silo.

Korte oplæg ved:

Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania
Hent oplæg (pdf)

Formand Grith Mortensen, Mols i Udvikling
Hent oplæg (pdf)

Tema 2
Boligforeningens fælleshus.
Se LOAs video fra sessionen

Det oplagte mødested for idræt og bevægelse. Mange fælleshuse i almene boligområder udnyttes for lidt, men idrætten kan måske blive bedre til at komme derud, hvor nogle af de medlemmer, de ikke ser i dag, er til at få fat i? Kan fælleshuse og idræt i fællesskab være et middel mod parallelsamfund og isolation?

Korte oplæg ved

Afdelingschef Jens Løkke Møller - BL Danmarks Almene Boliger

Konsulent Lars Kruse, DIF Get2Sport

 

Demokrati og ledelse.

Lyt til podcast fra sessionen

Tåler idrættens beslutningsgange et serviceeftersyn? Idrættens demokrati under lup. Fra kronprinsen til fjerde miniput.

God forvaltningsskik i danske specialforbund
Specialkonsulent Christina Friis Johansen, Play the Game
Hvor trykker skoen? Danske idrætsforbunds forvaltningsskik i international sammenligning gennem Erasmus+ projektet ’National Sports Governance Observer’
Hent oplæg (pdf)

Effektive og tidssvarende specialforbund

Direktør, Morten Mølholm Hansen, DIF
DIF’s arbejde med strategi og god forvaltningsskik i specialforbundene. Hvorfor og hvordan?
Hent oplæg (pdf)

Aktivisme og fodbold

Co-founder Rikke Rønholt Albertsen, Eir Soccer/ Global Goals World Cup
Hvordan kan man bruge fodboldbanen til at kæmpe for bæredygtighed og ligestilling i idrætten? Hvilke barrierer og muligheder oplever græsrødderne i mødet med den etablerede idrætsverden?  (ingen slides)

Debatten set fra græsrødderne
Replik til oplæggene fra formanden for fodboldklubben BK Skjold, Jan Sørensen
BK Skjold har blandt andet forsøgt sig med digital generalforsamling for at styrke græsrods-demokratiet.
Hent oplæg (pdf)

 

E-sportens fremmarch. Hvem kontrollerer joysticket?

Se video fra sessionen
(Bemærk: Den sidste del af debatten mangler)

Lyt til podcast fra sessionen

Har e-sporten brug for idrætten, eller har idrætten mere brug for e-sporten?

Idrætsverdenen og e-sporten
Bengt Christian Dahl, grundlægger Sport Futura
Sport Futura er en svensk konference og konsulentvirksomhed med fokus på, hvordan eksempelvis urbanisering og teknologisk udvikling forandrer idrætten. I Sverige går e-sporten sin sejrsgang, mens den etablerede idræt leder efter et ståsted i forhold til det nye fænomen.
Hent oplæg (pdf)

E-sportsmarkedet i Danmark

Direktør Ronnie Hansen, Burson-Marsteller Sport
Burson-Marsteller Sport har lavet analyser af e-sporten i Danmark og fungeret som rådgiver for blandt andet Odense Kommune og DBU i forhold til e-sports strategier. hvordan påvirker og udfordrer e-sporten kommunernes og idrætsorganisationernes strategier? 
Hent oplæg (pdf)

Esportens fremmarch

Idrætskonsulent Søren Erik Nielsen, Dansk Firmaidrætsforbund
Danske idrætsorganisationer har været ganske hurtige til at reagere på e-sportsbølgen, og Dansk Firmaidrætsforbund, eSport Danmark, DGI og Ungdomsringen har blandt andet etableret en e-Sport træneruddannelse, og Firmaidrætten har lanceret to nye ligaer i e-Sport for såvel kolleger som studiekammerater. Er e-Sport dybest set bare en ny aktivitet på sportspaletten, eller er der afgørende forskelle?
Hent oplæg (pdf)

 

Idrætshøjskoler i udvikling

Lyt til podcast fra sessionen

Hører højskolerne fortiden til – eller viser idrætshøjskolerne vejen for en gentænkning af højskolerne?

Danske højskoler, hvordan har de det?
Analytiker Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning
Videncenter for Folkeoplysning har sat højskolerne under lup. Hvordan går det for højskolerne i almindelighed og idrætshøjskolerne i særdeleshed?
Hent oplæg (pdf)

Præsentation af to nye idrætshøjskoler
Tankerne bag og de barrierer, man møder, når man gerne vil skabe en ny højskole.

Forstander Erik Junker, Højskolen Hald Ege
Højskolen Hald Ege er en helt ny idrætshøjskole med fem forskellige idrætslige linjer på programmet. Hvorfor har Danmark brug for en ny idrætshøjskole, og hvordan bliver skolens profil?

Projektleder Jørn Hugin Kristensen, Sportshøjskolen i Skanderborg
Sportshøjskolen i Skanderborg. En gruppe initiativtagere har gennem flere år kæmpet med at etablere en ny idrætshøjskole med fokus på udendørs idræt og aktiviteter i naturen omkring Skanderborg. Hør om barrierer og muligheder for at etablere en ny højskole i Danmark.


Onsdag den 11. april

Strengthening the foundation for growth in the sports sector.

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Sporting skills
Director of development, Stephen Studd, EOSE Services
The sports sector is experiencing serious structural issues in most European countries, and The European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) is working to build a bridge between the needs of the sports related labour market and the changes affecting the sports sector.
Hent oplæg (pdf)

Sporting capital

Independent researcher Nick Rowe, former head of strategy, Sport England
How to create an environment for growth in sports participation? If we are to get more people into practicing sport we have to move from creating opportunities to actively engaging people with different backgrounds into sport.
Hent oplæg (pdf)

Sports clubs and social integration

Assistant professor, Karsten Elmose-Østerlund, SDU
Danish voluntary organized sport in comparison with ten European countries. What are the limitations and potentials regarding social integration in Danish sports clubs relatively to sports clubs in other European countries? Are there lessons to be learned to increase sports participation in Denmark?
Hent oplæg (pdf)

Eliteidræt i krise?

Se video fra sessionen
(Bemærk: Videoen slutter desværre to minutter inde i Lone Hansens oplæg og inkluderer derfor ikke oplæg ved professor Jørn Hansen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU)

Danmarks plads i det store medaljekapløb

Professor Klaus Nielsen, Department of Management, Birkbeck, University of London
Hvordan klarer dansk eliteidræt sig i international sammenhæng, og hvad er de internationale tendenser?
Hent oplæg (pdf)

Hvordan fungerer det danske eliteidrætssystem?
Analyse- og forskningsleder, ph.d. Rasmus K. Storm, Idrættens Analyseinstitut
Er der behov for justeringer I samspillet mellem eliteaktive, eliteidrættens trænere og ledere og Team Danmark?
Hent oplæg (pdf)

Team Danmark på vej mod OL I 2020
Direktør Lone Hansen, Team Danmark
Hvad skal der til for at holde dansk eliteidræts høje niveau? Hvilke knapper kan der drejes på ud over ’send flere penge’?
Hent oplæg (pdf)

Men giver det mening?

Professor Jørn Hansen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Er vi ikke snart blevet for gamle til medaljekapløb og nationalt hysteri i en sportsverden, der er præget af doping, storpolitik og korruption. Hvad mener professoren? (ingen slides)

Du store vision, hvordan har du det?

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

DIF og DGI’s fælles Vision 25-50-75 eller Bevæg dig for Livet-samarbejdet er skrevet ind i regeringsgrundlaget og i stigende grad også i kommunale idrætspolitikker. Men virker visionen også nede blandt græsrødderne, og har den haft nogen utilsigtede sideeffekter?

Virker visionen?
Indehaver og chefkonsulent Malene Skov Dinesen, Ineva
Resultaterne af den eksterne evaluering af de første år med DIF/DGI-samarbejdet om ’Bevæg dig for livet’

Et tigerspring fremad for dansk idræt eller verdens dyreste teambuilding-øvelse eller? Organisationernes formænd vurderer de første år med Bevæg dig for livet og ser frem mod de kommende års arbejde.

Formand Niels Nygaard, DIF

Formand Søren Møller, DGI

(ingen skriftlige oplæg)

 

Fremtidens idrætsfaciliteter.

Lyt til podcast fra sessionen

Workshop/dialog om ledelse af idrætsanlæg. Hvad skal fremtidens ledere leve op til? Hvem skal styre idrætsanlæggene og hvad skal de kunne?

På baggrund af resultaterne af forskningsprojektet ’fremtidens idrætsfaciliteter’ inviterer forskerne bag projektet, Jens Høyer­-Kruse, Evald Bundgård-Iversen (hent oplæg (pdf)) og Peter Forsberg, til en dialog om forventningerne til fremtidens facilitetsledere og halbestyrelser.

Mursten, visioner og virkelighed i dansk eliteidræt

Se video fra sessionen
(Bemærk: Videoen slutter desværre 10 minutter inde i Amir Nuspahics oplæg og inkluderer derfor ikke oplæg ved direktør Laila Kildesgaard, KL)

Professionelle sportsklubber og spørgsmålet om impact

Analyse- og forskningsleder Rasmus K. Storm, Idrættens Analyseinstitut
Er det pengene værd, når kommuner investerer i lokale professionelle sportsklubber? Idan gennemfører det første ’willingness to pay’ studie af borgernes syn på investeringer i professionelle sportsklubber. Hvad siger resultaterne? Og tør man høre dem, når det kommer til stykket?
Hent oplæg (pdf)

Samspillet mellem professionelle sportsklubber og kommunerne. Pengene værd eller opskriften på ballade? En gennemgang af aktuel forskning om idrættens store arenaer. Hvad siger forskningen om de faktorer, der skaffer tilskuere på tribunerne, og hvordan afspejler relationerne mellem kommuner og professionelle sportsklubber sig i stadion og arenaers finansiering og drift?

Tilskuerefterspørgslen i dansk fodbold
Analytiker Christian Nielsen
Hent oplæg (pdf)

DBUs krav og kommunale holdninger
Analytiker ph.d. Jens Alm, Idrættens Analyseinstitut
Hent oplæg (pdf)

Ny Roskilde Idrætspark

Projektudviklingschef Amir Nuspahic, FB Gruppen
På opfordring af private aktører og efter mange års tanker udbyder Roskilde Kommune i forsommeren 2018 et projekt indeholdende et full-scale superligastadion. Projektet udbydes med en byggeret til boliger, erhverv og andre aktuelle kommercielle erhverv i forbindelse med idræt, kultur mm. Projektet søges realiseret uden direkte investeringer fra kommunen. Hvordan hænger det sammen, og hvad skal man egentlig med et stadion i Roskilde? FB Gruppen A/S har gennem de seneste 2,5 år arbejdet med tankerne og visionerne for projektet.
Hent oplæg (pdf)

Idrættens hvide elefanter.

Direktør Laila Kildesgaard, KL
Har kommunerne fået nok? Hvad er baggrunden for KL’s offensiv mod fodboldens stadionkrav, og er det overhovedet realistisk at dæmpe arenakapløbet mellem de danske kommuner?
Hent oplæg (pdf)


Idrættens entreprenører.

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Hvad kan vi lære af de kommercielle idrætsudbydere, som forstår at vækste, og hvad kan vi gøre for at understøtte væksten endnu mere?

Fitnessdatabasen og den danske fitnessbranche i bevægelse.
Redaktør Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut
Fitnessdatabasen og tal fra nationale og lokale idrætsvaneundersøgelser giver indtryk af en branche i fortsat vækst. Hvordan klarer de kommercielle aktører sig?
Hent oplæg (pdf)

Fitness i fremgang

Branchedirektør Morten Brustad, Dansk Fitness & Helse Organistion (DFHO)

Fitnessbranchen er i voldsom vækst både i den foreningsdrevne og den kommercielle del. Hvordan kan man understøtte væksten i den kommercielle del af branchen endnu mere? Har branchen brug for kommuner og stat? Hvad kan samfundet få ud af en tættere dialog?
Hent oplæg (pdf)

Personlige trænere. I pagt med tiden – og måske et ensomt folkefærd

Managing consultant Thor Wowk Larsen, PT Partner
Hvordan fungerer det danske marked for den stigende population af selverhvervende trænere og instruktører?
Hent oplæg (pdf)

Fitnessbranchens kvalitet og potentialer

Ph.d. i muskelbiologi, radiovært og entreprenør Anders Nedergaard, Fitness M/K
Fitness-entreprenøren og radioværten for programmet Fitness M/K på Radio24syv, Anders Nedergaard, vurderer trends og tendenser I fitnessbranchen og giver nogle bud på branchens potentialer og udfordringer.
Hent oplæg (pdf)

 

Fremtidens idrætsfaciliteter.

Se video fra sessionen

Inkluderende og sundhedsfremmende mødesteder til idræt. Hvad vil det sige i praksis?

Offentlige idrætsfaciliteter. Hvem er de til for?
Analytiker Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut
En kort analyse på baggrund af en lang række landsdækkende og kommunale undersøgelser af, hvilke borgere, der i praksis får glæde af samfundets investeringer i idrætsfaciliteter.
Hent oplæg (pdf)

Vejen Idrætscenter som rummeligt mødested og rummelig arbejdsplads

Direktør Jakob Sander, Vejen Idrætscenter
Hvordan kan man arbejde med sundhed og inklusion i et idrætscenter?
Hent oplæg (pdf)

Streetmekka

Direktør Morten Bo Andersen, Game Denmark
Mellem hipsterkultur, integrationsmiljø og alternativt læringsmiljø. Har Streetmekka-husene knækket koden for unges engagement i idrætten?
Hent oplæg (pdf)

Holbæk SportsBy

Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice Brian Worm Ahlquist, Holbæk Kommune
Kan man designe et inkluderende og bredt favnende idrætsmiljø helt fra bunden og samle hele byens idrætsliv om ideen? Visioner og udfordringer for Holbæk SportsBy.
Hent oplæg (pdf)

Opsamlende kommentar ved udviklingskonsulent Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden. Skal Sundhedshuset ligge i idrætshallen?

 

Kommunal idrætspolitik i et nyt gear.

Lyt til podcast fra sessionen

Hvilken forskel gør den kommunale idræts- og fritidspolitik i praksis for idrættens trivsel?

Idrættens kommuneliga
Analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut
Kan faciliteter og udgiftsniveau forklare forskellene på kommunernes præstationer på diverse idrætspolitiske hitlister. Hvad er sammenhængen mellem kommunens service og borgernes og foreningernes trivsel?
Hent oplæg (pdf)

Den kommunale rolle i idrætten i Holstebro Kommune

Biblioteks- og fritidschef Henrik Schou Zacho, Holstebro Kommune
Fra passivt kommunekontor til aktiv katalysator for kommunens idrætsliv gennem ’Udviklings-forum for idrætsgrene og idrætsfaciliteter’
Hent oplæg (pdf)

 

Demokrati og ledelse.

Lyt til podcast fra sessionen

Store idrætsevents. Strategi og udvikling eller hovsapolitik?

Events som motor
Analyse- og forskningsleder Rasmus K. Storm, Idrættens Analyseinstitut
VM i stand-up paddle i 2017 var et spændende arrangement, der gav mulighed for at undersøge, om events kan bruges som motor for rekruttering.
Hent oplæg (pdf)

Ishockey-VM som løftestang.

Direktør Ulrik Larsen, Danmarks Ishockey Union
Maj måneds ishockey-VM i København og Herning bliver en af de største idrætsbegivenheder nogensinde i Danmark. Men hvad følger bagefter for ishockeysporten i Danmark?
Hent oplæg (pdf)

Cross VM som kickstart.

Direktør Jakob Larsen, Dansk Atletik Forbund
Sportsligt set er VM i cross country i Aarhus i 2019 et VM i en af atletikkens absolutte kongediscipliner, men som attraktion og motor for udvikling af atletikken måske knapt så stærk som det succesrige VM i halvmarathon i København i 2014? Dansk Atletik Forbund har store planer om at bruge VM i cross som platform til ny udvikling af sporten både herhjemme og internationalt.
Hent oplæg (pdf)

 

Nye mødesteder i naturen

Workshop ved Lokale og Anlægsfonden

Skovrejsningen i Danmark kan blive den største nye idrætsarena i nyere tid.

Nye spor og ruter og nye trailcentre er på vej flere steder i Danmark, hvor flere idrætsformer får fælles mødesteder i naturen. Naturen har allerede i dag mange andre aktive som spejdere og rollespillere.  Potentialet for at hele familien på tværs af interesser kunne have fælles mødesteder ”derude” er tilstede. Men hvordan?

Moderator: Udviklingskonsulent Jakob Færch, Lokale og Anlægsfonden
Hent oplæg (pdf)

Indlæg ved

Sektionsleder Kultur, Fritids & Idræt Jeppe Lynggaard Thøgersen, Silkeborg Kommune
Hent oplæg (pdf)

Jesper Kristiansen, Dansk Center for Rollespil
Hent oplæg (pdf)

Lektor, ph.d. Søren Andkjær, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (SDU)
Hent oplæg (pdf)

Et Blast til sportens events

Se video fra sessionen

Lyt til podcast fra sessionen

Esport - er det egentlig noget særligt?
Executive producer Jordi Roig, – BLAST Pro Series
Royal Arena blev fyldt på et splitsekund til e-sports eventen BLAST, som har det danske marketing- og medierettighedsvirksomhed RFRSH Entertainment som bagmand. Hvorfor er e-sport så populær? Hvad kan e-sport, som sportens events ikke kan?
Hent oplæg (pdf)

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.