STOKED – Aktive unge i det våde element

Stoked. Foto: Gjerluff Photography

Foto: Gjerluff Photography

For Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) gennemfører Idan i perioden 2016-18 en omfattende analyse af vandsportsrelaterede aktiviteter, målgrupper, aktører og faciliteter.

Med støtte fra Nordea-fonden har DSRF iværksat projekt STOKED med en ambition om bl.a. at gøre surfing, stand up paddle og white water-sport til faste idrætstilbud i mindst 60 idrætsforeninger over hele landet med særligt fokus på at få flere unge til at dyrke vandsport.

Idan gennemfører i den forbindelse fire delprojekter i perioden.

Delprojekt 1 indbefatter en analyse af danskernes vandaktivitetsvaner bl.a. på baggrund af data fra undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’.

Delprojekt 2 afdækker særligt tilrettelagte anlæg og faciliteter til vandsportsaktiviteter samt skaber overblik over antal foreninger og øvrige aktører på området. Delprojekt 2 indgår som led i Idan og Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase, som derved bliver opdateret i forhold til faciliteter og anlæg til vandsportsaktiviteter.

Dataindsamling foretages i 2017 og igen i 2018. Projektet følger derved udviklingen i faciliteter og foreninger/øvrige aktører i perioden.

Brugerundersøgelse blandt nuværende vandsportsudøvere
Gennem kvalitative og kvantitative metoder dykker delprojekt 3 ned i de aktive vandsportsudøveres univers. Analysen tegner et overordnet portræt af udøverne gennem fokus på aktivitetsmønstre, motiver, holdninger og perspektiver på aktiviteternes udformning og fremtidige potentialer og udfordringer.

Så vidt det er muligt, søger analysen at inddrage deltagere fra forskellige organiseringsformer, så både foreningsmedlemmer, selvorganiserede og eventuelle andre deltagerformer bliver belyst.

Endelig vil delprojekt 4 fungere som en opsamlende og perspektiverende analyse, der gør status over aktiviteter, faciliteter, aktører og udviklingstendenser i STOKED-projektet. Denne del formidler samtidig monitorering af STOKED-projektets konkrete aktiviteter og målsætninger i perioden 2016-18.

Det samlede projekt forventes afrapporteret primo 2019, mens delresultater vil blive offentliggjort løbende i samarbejde med DSRF. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.