TV 2 Sport i luften med forbehold

Både dansk og international fodbold får en væsentlig placering på den nye kanal. Foto: Dinko Verzi

11.04.2007

Af Henrik H. Brandt
Den nye sportskanal TV 2 Sport kan efter Konkurrencestyrelsens godkendelse af joint venture-konstruktionen mellem TV 2 og MTG gå i luften straks, men Konkurrencestyrelsen stiller skrappe betingelser.

Danmarks nye ambitiøse sportskanal, TV 2 Sport, gik omgående i luften onsdag eftermiddag på Viasat Sport 1’s normale plads på sendenettet, da Konkurrencerådet onsdag formiddag efter små fire måneders sagsbehandling godkendte etableringen af den nye sportskanal, som er ejet i fællesskab af de to største kommercielle aktører på det danske tv-marked, TV 2 (51 pct.) og TV 3-moderselskabet MTG (49 pct.).

TV 2 og MTG havde efter fusionsreglerne anmeldt den nye kandidat til Konkurrencestyrelsen kort før jul, og undervejs i sagsbehandlingen har flere af de to moderselskabers konkurrenter på såvel distributions- som tv-siden haft indvendinger mod konstruktionen.

Der er da også nogle ganske kraftige forbehold i Konkurrencerådets godkendelse, som umiddelbart betyder, at TV 2 Sport får en betydelig mere selvstændig profil på tv-markedet, end de to ejere havde lagt op til.

Samtidig kan man læse mellem linjerne i Konkurrencerådets afgørelse, at den kontroversielle tv-aftale, som sikrer MTG-koncernen og TV 2 Sport rettighederne til superligaen helt frem til 2013 næppe slipper uantastet igennem, når Konkurrencestyrelsen på et senere tidspunkt tager den hidtil største danske tv-aftale til en samlet værdi af 1,2 mia. kr. under særskilt behandling.

Hårde betingelser
Som forudsætning for godkendelsen af TV 2 Sport stiller Konkurrencerådet blandt andet, at der ikke må være repræsentanter for TV 2 eller MTG i TV 2 Sports bestyrelse efter en 12 måneders indkøringsperiode. TV 2 Sport skal altså agere som en selvstændig tv-kanal, og godkendelsen forudsætter klart, at der ikke må udveksles oplysninger om TV 2 Sports drifts- og markedsstrategi, distributionsaftaler, programplanlægning eller reklamesalg mellem TV 2 Sport og moderkanalerne.

En anden forudsætning er, at hverken TV 2 og MTG, TV og TV 2 Sport eller TV 2 Sport og MTG må gå sammen om at byde på rettigheder til sport, medmindre der er tale om rettigheder, hvor udbyderen som eksempelvis til OL stiller krav om, at en del af rettighederne skal vises på såkaldt free tv (som TV 2, red.).

Selvstændig enhed
Lige så vigtigt stiller Konkurrencerådets afgørelse krav om, at TV 2 Sport også over for distributører som antenneforeninger eller kabeloperatører skal optræde som en selvstændig enhed.

Det bliver altså ikke muligt at pakke rettighederne til TV 2 Sport sammen med andre af TV 2’s eller MTG’s kanaler, hvilket naturligvis vil stille endnu større krav til markedets appetit på at betale for en sportskanal, der har meldt en efter danske forhold høj pris på 20 kr. eksl. moms pr. måned ud til forbrugerne.

I en introduktionsperiode sker der i praktisk det, at TV 2 Sport overtager den nu lukkede Viasat Sport 1’s plads på kabelnet og fællesantenneanlæg til en lav eller måske endda helt gratis introduktionspris. Men i nær fremtid vil TV 2 Sport kun finde vej til stuerne hos de seere, som betaler 20 kr. eksl. moms pr. måned for sportskanalen. TV 2 Sport forhandler fortsat med de største kabeloperatører, Telia Stofa og TDC Kabel TV, om en distributionsaftale, som på længere sigt vil være afgørende for TV 2 Sports økonomiske succes.

Den væsentligste indtægtskilde for TV 2 Sport bliver netop den månedlige abonnementsbetaling fra seerne. Da stationen alt andet lige vil være et nicheprodukt, er tv-reklamer en mindre væsentlig del af indtægtsgrundlaget, men også på reklameområdet stiller Konkurrencerådet krav om, at TV 2 Sport agerer som selvstændig enhed uden samarbejde med salgsafdelingerne hos MTG eller TV 2.

17 tilsagn
I sin afgørelse lægger Konkurrencerådet netop vægt på, at fusionen kan være hæmmende for konkurrencen på det danske tv-marked på flere områder, men med de i alt 17 tilsagn, som MTG og TV 2 har givet for at bløde op på de mange konkurrencemæssige forbehold, finder Konkurrencestyrelsen, at de konkurrencemæssige betænkeligheder er minimeret så tilstrækkeligt, at det nye tv-selskab kan bevilges tilladelse til at gå i luften. Til efteråret suppleres TV 2 Sport efter planen af yderligere en eller to sportskanaler i HD-kvalitet.

Af den i alt 200 sider lange afgørelse fra Konkurrencerådet fremgår det, at TV 2 Sport på de væsentlige fodboldrettigheder fremover får lov at vælge fire kampe i superligaen og Champions League, når MTG først har valgt to kampe til 3+.

Superligaaftale ikke godkendt endnu
En væsentlig begrundelse for etableringen af fusionen var netop de stadigt dyrere rettigheder til den mest attraktive sport. Med hensyn til superligaaftalen til i alt ca. 1,2 mia. kr. for perioden 2007 t.o.m. 2012, som er en væsentlig forudsætning for TV 2 Sports forretningsplan, er aftalen ikke behandlet i Konkurrencerådets afgørelse. Afgørelsen lægger op til, at superligaaftalen først behandles senere, og umiddelbart lægger ordlyden op til, at der vil ske indskrænkninger i denne aftales længde og i sammensætningen af rettighedspakken til dansk klubfodbold.

Således hedder det bl.a. i afgørelsen, at rettighederne skal sælges på ’objektive og ikke diskriminerende vilkår. Dernæst skal rettighederne udbydes i flere lige attraktive pakker, så flere tv-stationer kan erhverve dele af rettighederne.’

TV 2 Sport udnævnte onsdag den tidligere regionsdirektør for analysevirksomheden Cision, Claus Bretton-Meyer, som ny administrerende direktør.


Write headline here

 
 
Læs Konkurrencestyrelsens afgørelse.Afgørelsen af 11. april 2007

Se TV 2 Sports hjemmeside.TV 2 Sport

Læs pressemeddelelse fra Forenede Danske Antenneanlæg.Pressemeddelelse

Læs Idans kommentarer om fodboldens tv-aftale (januar 2007) og TV 2 Sport (marts 2007).Kommmentar om tv-ataleKommentar om TV 2 Sport

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.