Idrætshistorien i fare

11.11.2007

Af Henrik H. Brandt
Danske idrætshistorikere og arkivarer advarer om, at væsentlige dele af idrætshistorien og værdifuldt forskningsmateriale risikerer at gå tabt for eftertiden.

Selv om dansk idræt for nylig fejrede sin historie med den fornemme bogudgivelse ’Eliteidrættens kanon’ er det et broget billede, der tegner sig for de idrætshistoriske arkiver og andre kilder, der kan give eftertiden indsigt og forståelse af udviklingstendenserne i en så vigtig samfundsbevægelse som idrætten.

”Idrætten er en af vor tids største folkelige og kulturelle bevægelser, og alligevel er idrætshistorien i fare for at forsvinde. I betragtning af idrætten og idrætsforeningernes betydningsfulde placering i samfundet kan vi ikke bare sidde en så betydningsfuld del af vores historie overhørig. Derfor skal vi som organisationsfolk, historikere og samfundsforskere også beskæftige os med idrætten og dens historie,” mener idrætshistorikerne Bo Vestergård Madsen og Jonny Wøllekær.

De er begge medlemmer af bestyrelsen i Dansk Idrætshistorisk Forening, der sammen med Institut for Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk Universitet og Odense Kommune/Stadsarkivet har taget initiativ til konferencen ’Idræt, Kulturarv og digital formidling’ den 30. november, hvor idrætshistorikere og andre eksperter på områder som samtidsdokumentation og museumsformidling vil drøfte initiativer, der bedre kan sikre idrætshistorisk materiale for eftertiden.

Få ressourcer
Danmark har på idrætsområdet en række fragmentariske samlinger og biblioteker, der ikke råder over de store ressourcer til dokumentation, forskning og formidling. Som eksempler kan nævnes Vartov-arkivet samt bibliotekerne i Idrættens Hus og på Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Gerlev Idrætshøjskole. Idrættens skæbne på forskellige lokalhistoriske arkiver synes ligeledes meget uensartet.

Den store drøm blandt mange idrætshistorikere er naturligvis et idrætsmuseum, der ikke blot handler om ’sure pigsko i glasmontrer’, men i lige så høj grad om forskning og aktiv formidling. Hidtil er alle forsøg på at etablere et seriøst idrætsmuseum – senest skete et ambitiøst forsøg midt i 1990’erne –strandet på manglende midler og ideologiske uenigheder mellem idrættens aktører.

I første omgang er sigtet med konferencen i Historiens Hus på Klosterbakken 2 i Odense den 30. november kl. 9.30-16.00 at samle folk med indsigt og interesse på området til en drøftelse af på idrætten som en overset del af kulturarven. Hvordan kan de nye digitale registrerings- og formidlingsformer udnyttes, og hvorledes kan det museale arbejde inddrages aktivt?

På talerlisten på konferencen står en række idrætshistorikere og museumsfolk:

  • Borgmester Jan Boye, Odense
  • Institutleder Johs. Nørregaard Frandsen, Inst. for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
  • Udviklingschef Bo Vestergård Madsen, Hovedstadens Oplysnings Forbund
  • Museumsinspektør Morten Mortensen, Greve Museum
  • Webredaktør Charlotte S. H. Jensen, Nationalmuseet
  • Adjunkt Mogens Rostgaard Nissen, Inst. for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
  • Forskningsassistent Jonas Granlie, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, SDU
  • Museumsinspektør Lykke Pedersen, Nationalmuseet
  • Professor Else Trangbæk, Institut for Idræt, København
  • Lektor Jørn Hansen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.