Konferenceoplæg: Idrættens Rum og Rammer

02.03.2009

Af redaktionen
Idan har samlet en række af præsentationerne fra konferencen 'Idrættens Rum og Rammer', som blev afholdt den 24.- 25. februar i Frederikshavn.

Nedenfor er det muligt at hente de fleste af præsentationerne fra konferencen 'Idrættens Rum og Rammer', der blev afholdt den 24.-25. februar 2009 i Frederikshavn. Bag konferencen stod Idrættens Analyseinstitut og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Frederikshavn Event og Arena Nord.

Titlen og omtalen af præsentationerne er anført, som de stod i programmet.

Dag 1: Tirsdag den 24. februar

Generelle introduktioner til konferencens temaer - plenum

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter
Direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut
På baggrund af en lang række aktuelle analyser af idrætspolitiske emner kridter Idan banen op for to dages konference med fokus på en lang række af idrættens største brændpunkter.

Hent oplæg (pdf)

Det store efterslæb
Analysechef Bo Vestergård Madsen, Lokale- og Anlægsfonden
Ifølge Lokale- og Anlægsfondens nyeste tal venter en regning på 5,5-10,3 mia. kr. for renovering af danske idræts- og svømmehaller. Bo Vestergård Madsen ser på de mest presserende behov og på potentialerne for at vende renoveringsbehovet til en styrkelse af idrættens rammer.

Hent oplæg (pdf)

Nye stier i den kommunale idrætspolitik
Professor, forskningsleder Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Både det generelle idrætsbillede og det kommunale landskab gennemlever store forandringer i disse år, men betyder det, at der også sker en ændring af den måde, kommunerne tilrettelægger deres idrætspolitik på? Professor Bjarne Ibsen afrunder et treårigt forskningsprojekt om kommunal idrætspolitik i Danmark med at fremlægge hovedkonklusionerne fra den helt nye bog 'Kommunal idrætspolitik'.

Hent oplæg (pdf)

Offentlige idrætsfaciliteter under lup
Cand.scient. Idræt og Sundhed, ph.d.-stipendiat Jens Høyer-Kruse, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Flere danske kommuner har efter kommunesammenlægningen behov for at give hele facilitetspolitikken et grundigt eftersyn. Jens Høyer-Kruse har deltaget i en række udredninger af danske kommuners idrætsfaciliteter og interessenternes behov. Hvordan er den lokale tilfredshed med idrætsfaciliteterne, og hvilke udfordringer og løsninger tegner sig for fremtiden?

Hent oplæg (pdf)

 

Parallelsession, spor 1a: Idrætsvaner mellem fitness og forening

Idræt og livsfaser
Analytiker og ph.d.-studerende Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut/SDU Befolkningens idrætsvaner gennemgår store ændringer i et livsforløb. På baggrund af data fra undersøgelsen 'Danskernes motions- og idrætsvaner 2007' tegner Maja Pilgaard et billede af de skiftende behov for faciliteter, organisationsformer og idrætsligt indhold, som præger danskernes motions- og sportsvaner i forskellige livsfaser.

Hent oplæg (pdf)

Hvem er fitnesskunderne i Danmark?
Idrætsanalytiker og ph.d.-studerende Kasper Lund Kirkegaard, Idrættens Analyseinstitut/SDU
For første gang offentliggør Kasper Lund Kirkegaard en række af resultaterne fra den hidtil største medlemsundersøgelse blandt aktive kunder i kommercielle danske fitnesscentre. Hvor kommer fitnesskunderne fra? Hvorfor dyrker de fitness? Synes de selv, at fitness gavner deres sundhedstilstand? Hvad kan man på baggrund af undersøgelsens 4700 besvarelser sige om fitnessbranchens potentiale for at aktivere danskerne til at dyrke mere idræt?

Oplægget er ikke tilgængeligt.

Kommunale forskelle i børns idrætsdeltagelse
Adjunkt, ph.d. Jan Toftegaard Støckel, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Der er ifølge den nye rapport 'Kommunale forskelle i børns idrætsdeltagelse' enorme forskelle i danske børns idrætsdeltagelse fra skole til skole og kommune til kommune. Jan Toftegaard Støckel, ser på, hvad de store forskelle skyldes, og hvordan skoler, kommuner og andre aktører kan adressere udfordringerne og få flere børn til at dyrke idræt og fysisk aktivitet.

Hent oplæg (pdf)

 

Parallelsession, spor 1b: Konkurrenceforvridning eller folkeoplysning

Fitness i forenings-Danmark
Markedsdirektør Morten Brustad, Dansk Erhverv

Med ca. 480.000 voksne medlemmer er den kommercielle fitnessbranche en fremstormende del af det danske idrætsbillede. Men foreningerne og kommunerne reagerer i stigende grad på udfordringerne fra den kommercielle fitnessbranche. Spørgsmålet er, om fitness og forening styrer mod en fremtidig konfrontation? Hvordan ser verden ud set fra de kommercielle aktørers side?

Hent oplæg (pdf)

Forening eller forvridning
Lektor Karsten Naundrup Olesen, Juridisk Institut, SDU
Kommunal, selvejende, kommerciel… Hvad er forskellene på de forskellige ejerformer for idrætsfaciliteter, og hvilke konsekvenser har disse ejerformer, når en kommune ønsker at åbne sine idrætsanlæg for en blanding af foreningsbrug, kommercielt brug og selvorganiseret brug? Hvornår bliver det eksempelvis konkurrenceforvridende at åbne et fitnesscenter i et offentligt idrætsanlæg?

Hent oplæg (pdf)

Mellem fitness og folkeoplysning
Chefkonsulent Mogens Karbo, Kommunernes Landsforening
Hvordan går det egentlig med den folkeoplysningslov? Hvilke konsekvenser har loven for idrætsbilledet i Danmark? Kan kommunerne kun yde støtte til idrætsforeninger og foreningernes brug af faciliteter, og er der altid lighed for alle? Er det muligt inden for lovens rammer at understøtte særlige grupper, udvalgte samarbejdspartnere eller særlige indsatser mere? Mogens Karbo ridser folkeoplysningslovens afgrænsninger og aktuelle udfordringer op.

Hent oplæg (pdf)

 

Parallelsession, spor 2a: Fra boom til boble? Arenamarkedet i Norden

Current trends in the European Arena and Venue 
Ian Nuttall, European Venue Management Institute
The founder of the respected Stadia and Auditoria Magazines and co-founder of European Venue Management Institute, Ian Nuttall, gives an overview of the current trends in the European market for larger venues for sports.

Oplægget er ikke tilgængeligt.

Overblik over det danske arenamarked
Journalist og researcher Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut
Idan samler op på de senere års massive planer om store arenaer og stadionanlæg i Danmark. Vil nye økonomiske realiteter kvæle arenaboomet eller er drømmen om regionale samlingspunkter for sport og kultur så stærk, at arenaboomet fortsætter?

Hent oplæg (pdf)

Ørestadsregionens nye sportskatedral
Kommerciel direktør Billy Adamsen, Malmö Arena
En kort togrejse fra København H åbnede i november den superarena til sport og underholdning, som København og dansk idræt har drømt om i årevis. Arenaen ligger i Malmö, og arenaens danske kommercielle direktør, Billy Adamsen, fortæller om visionerne, forretningsplanen og de første erfaringer med milliardbyggeriet med plads til 15.000 tilskuere.

Oplægget er ikke tilgængeligt.

 

Parallelsession, spor 2b: Fra boom til boble? Del II. Bag byggeplanerne

Den københavnske drøm
Direktør Brian Mollerup, Copenhagen Multiarena A/S
Gennem flere år har manden bag Slagelse Dream Team arbejdet utrætteligt for at realisere endnu en 'umulig' drøm: En multiarena med plads til fodbold, indendørs sport og store shows i Ørestaden. Brian Mollerup fortæller om visionerne og gør en foreløbig status for det hidtil mest ambitiøse og gennemarbejdede danske arenaprojekt.

Hent oplæg (pdf)

Mere end en sportsarena
Partner Anders C. Madsen, Valuation & Strategy, PricewaterhouseCoopers
Idrættens største arenaer er langt mere end sportsarenaer. De store opvisningsarenaer, som mange kommuner drømmer om, skal i lige så høj grad benyttes til koncerter, shows, konferencer og udstillinger. Men hvordan er mulighederne og betingelserne for at fylde en multiarena med andet en sport?

Hent oplæg (pdf)

Svendborgs nye stolthed
Kultur- og fritidschef Peter Larsen, Svendborg Kommune
I Svendborg er en gruppe af private investorer og kommunen i fællesskab tæt på at realisere drømmen om et moderne idræts- og kulturcentrum i Svendborghallerne med plads til mindst 3000 tilskuere. Hvorfor er det så vigtigt med en arena på Sydfyn, og hvordan skruer kommunen det store puslespil med private investorer, foreninger og kommunale interesser sammen?

Hent oplæg (pdf)

 

Parallelsession, spor 3a: Det aktiverende idrætslandskab

Workshop om idræt og byplanlægning
Centerleder, arkitekt René Kural og arkitekt og ph.d.-stipendiat Bianca Maria Hermansen, Center for Idræt og Arkitektur (CIA), København
Byplanlægningen er et helt centralt redskab til at indtænke borgernes behov for fysisk udfoldelse i arkitektoniske sammenhænge. Med udgangspunkt i CIA's egen forskning, forskellige projekter og udenlandske erfaringer giver René Kural og Bianca Maria Hermansen en række eksempler og gode ideer på arkitektur og byplanlægning, der inspirerer til fysisk udfoldelse.

Oplægget er ikke tilgængeligt.

 

Parallelsession, spor 3b: Faciliteter for fremtiden, I

Fremtidens halinspektørrolle - fra røde seler til trendspotter
Formand Jørgen Mosbæk, Halinspektørforeningen
Nye idrætsvaner, organisationsformer og forventninger fra brugerne stiller stigende krav til drift af de offentlige idrætsanlæg. Halinspektørforeningens formand Jørgen Mosbæk giver sit syn på en moderne halinspektør og analyserer udfordringerne for at føre visionerne om mere levende og velbesøgte idrætsanlæg ud i livet.

Hent oplæg (pdf)

Bedre løsninger for kvinders idrætsudøvelse
Konsulent, cand.scient. Laura Munch, Lokale- og Anlægsfonden
Kvinderne er i overtal blandt de voksne idrætsudøvere, men mange af de traditionelle idrætsfaciliteter er ikke indrettet til populære kvindeaktiviteter som gymnastik, yoga og andre bløde bevægelsesformer. Laura Munch er medforfatter til bogen 'Arkitektur, kvinder og idræt', der giver konkret inspiration til arkitektoniske løsninger, som fremmer tidens motionsformer og skaber en attraktiv stemning for både kvindelige og mandlige idrætsudøvere.

Hent oplæg (pdf)

Nye liv i gamle haller - uden håndbold?
Arkitekt M.A.A. Lars Aaris, BSAA Arkitekter, Århus
Arkitektfirmaet BSAA fra Århus udtænkte det mest vidtgående af vinderforslagene i Lokale- og Anlægsfondens arkitektkonkurrence om 'Nyt liv i gamle haller' for et maksimumbeløb på 10 mio. kr. Hør BSAA's visioner og bud på ombygning af de gamle idrætshaller - et bud, der tager et radikalt livtag med den traditionelle håndboldbane, som vi kender fra utallige idrætsanlæg rundt om i Danmark. Forslagene fra 'Nyt liv i gamle haller' er udstillet i Arena Nord under konferencen.

Hent oplæg (pdf) 

 

Dag 2: Onsdag den 25. februar

Inspiration fra Sverige og Norge - plenum

Svensk idræt til serviceeftersyn
Professor i idrottsvetenskab, Tomas Peterson, Malmö Högskola
I perioden fra 1997 til 2008 steg den statslige støtte til idrætten i Sverige fra 535 mio. kr. til 1,84 mia. kr. om året. Har de kraftigt forøgede midler ført til stigende idrætsdeltagelse – eller kunne pengene have været anvendt mere effektivt? Professor Tomas Peterson opridser på baggrund af sin omfattende nye analyse af effekterne af den statslige støtte til idrætten nogle af svensk idræts aktuelle udfordringer og potentialer, hvoraf de fleste også har stor relevans i Danmark.

Hent oplæg (pdf)

Sveriges nye videnscenter for idrætsfaciliteter
Centerleder Roger Johansson, Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer
Også i Sverige er der boom i byggeri af opvisningsanlæg til eliteidræt og behov for en generel opgradering og renovering af mange eksisterende anlæg til breddeidræt. 'Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer' skal rådgive og støtte landets kommuner og idrætsorganisationer i processen, og centerleder Roger Johansson giver et overblik over de varmeste temaer og ideer i den svenske facilitetsdebat.

Hent oplæg (pdf)

Når staten spiller med - norske idrætsfaciliteter
Ansvarshavende redaktør Erik Unaas, Idrett & Anlegg
I Norge er staten stærkt involveret i idrætsbyggeriet gennem tipsmidlerne. Ansvarshavende redaktør for bladet Idrett & Anlegg og det idrætspolitiske website sportsanalyse.no, Erik Unaas, giver et overblik over økonomien, brændpunkterne og de mest interessante projekter på facilitetsområdet i Norge. Herunder presset fra finanskrisen og facilitetskravene fra en række store internationale mesterskaber i Norge.

Hent oplæg (pdf)

 

Parallelsession, spor 1: Faciliteter for fremtiden, II

Kultur og idræt som vækstdriver
Planchef og arkitekt Per Schulze, Lokale- og Anlægsfonden
Lokale- og Anlægsfonden har været involveret i flere projekter, hvor idræt og andre kulturelle institutioner tænkes ind i samlede løsninger. Hvordan kan idrættens og kulturens potentiale for at skabe vækst og nyt liv tænkes ind i planlægningen og de arkitektoniske løsninger og spille en aktiv rolle i udviklingen af attraktive lokalområder og byer?

Hent oplæg (pdf)

Successtrategier for moderne idrætsanlæg
Konsulent Lars Steen Pedersen, LSP Resolve
Hvad kan danske idrætsanlæg lære af det private erhvervsliv i forsøget på at nå brugergrupperne langt mere effektivt end de gør i dag? Lars Steen Pedersen giver på baggrund af adskillige konkrete opgaver for danske golfklubber og idrætsfaciliteter opskriften på de strategier og processer, der kan føre de enkelte idrætsfaciliteter til succes.

Hent oplæg (pdf)

Fremtidens drift af idrætsanlæg?
Direktør Per Nedergaard Rasmussen, DGI huse & haller
DGI forsøger med etableringen af DGI huse & haller at give et bud på en fleksibel og rationel drift af idrætsanlæg, der bedre modsvarer brugernes behov. Hvad er status for konceptet, og kan DGI virkelig gøre det bedre end kommunerne?

Oplægget er ikke tilgængeligt.

 

Parallelsession, spor 2: Eliteidrættens behov for faciliteter

Plads til eliten - synergi med bredden
Konsulent Jakob Færch, Elitefacilitetsudvalget
Elitefacilitetsudvalget støtter som led i regeringens handlingsplan for at tiltrække internationale idrætsbegivenheder opgradering af eksisterende og planlagte faciliteter til international standard for store sportsbegivenheder. De støttede anlæg skal kunne anvendes i idrætshverdagen, og de skal helst være økonomisk rentable. Hvordan kan de støttede projekter opfylde disse krav, og hvad er i vente på elitefacilitetsområdet?

Hent oplæg (pdf)

Eliteidrættens behov for faciliteter
Senioranalytiker, ph.d.-stipendiat Rasmus K. Storm, Idrættens Analyseinstitut
Idans evaluering af Team Danmarks støttekoncept i 2005-2008 kom også omkring vilkårene for træning og konkurrence i Danmark. Er eliteidrætten tilfreds med vilkårene på de danske træningsanlæg, og hvordan bliver eliteidrættens krav i fremtiden?

Hent oplæg (pdf)

Eliteidrætten og kommunerne
Direktør Michael Andersen, Team Danmark
Næsten en femtedel af landets kommuner har inden for de seneste år fået status af Elitekommuner. Hvad indebærer denne status af gensidige muligheder, krav og forventninger i forholdet mellem kommunerne og Team Danmark, og hvordan er de foreløbige erfaringer?

Hent oplæg (pdf)

 

Parallelsession, spor 3: Natur, byrum og grønne områder som Danmarks vigtigste idrætsplads

Bolignære omgivelsers betydning for fysisk aktivitet
Cand.scient., ph.d. Jens Troelsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Grønne områder og natur spiller en stadigt større rolle for befolkningens sports- og motionsudøvelse, og noget tyder på, at adgangen til bolignære grønne områder spiller en større rolle for sundheden end hidtil antaget. Jens Troelsen har gennemført adskillige forskningsarbejder på området. Han gør status over den aktuelle viden om bolignære omgivelsers betydning for fysisk aktivitet og giver inspiration til kommunernes videre arbejde på feltet.

Hent oplæg (pdf)

Motionsslangen i Nykøbing Falster
Skovfoged Anders Walther Hansen, Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm
Partnerskaber mellem offentlige myndigheder, private jordejere og foreningslivet kan føre til helt nye muligheder for motion og fysisk udfoldelse i det fri og bidrage til at styrke såvel folkesundhed som turisme i danske kommuner. Skovfoged Anders Walther Hansen fortæller om Nykøbing Falsters praktiske erfaringer med etableringen og brugen af Motionsslangen, der kæder Nykøbing og byens opland sammen i attraktive, sammenhængende motionsruter.

Hent oplæg (pdf)

Idrætten og det aktiverende byrum
Direktionssekretær Poul Broberg, Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
Center for Idræt og Arkitektur udarbejder for DIF og med støtte fra Velfærdsministeriet en manual for aktiverende arkitektur, der skal inspirere kommuner, byplanlæggere og arkitekter til at tænke mere fysisk aktivitet ind i fremtidens byer og byplanlægning. Hvorfor engagerer den organiserede idræt sig i at styrke den selvorganiserede idrætsdeltagelse, og hvad kommer manualen til at indeholde?

Hent oplæg (pdf)

 

Idrættens Iværksættere - torsdag den 26. februar
Oplæg fra sidekonferencen for aktører i det idrætsrelaterede danske iværksættermiljø.

På sporet af en dansk succes
Direktør Jakob Ødum, TracTrac, Lyngby
En flok initiativrige eliteorienteringsløbere forvandlede deres irritation over manglende muligheder for at formidle sporten til virksomheden TracTrac, der har specialiseret sig i live GPS-tracking af sportsbegivenheder. Virksomheden er nu på vej ud på de syv verdenshave som leverandør til blandt andet Volvo Ocean Race. Historien om, hvordan et samspil mellem sport, teknologi og iværksætteri kan føre til et spændende produkt.

Hent oplæg (pdf)

Idrættens Iværksættere - hvem er de, og hvad er potentialer?
Analytiker Martin Hedal, Idrættens Analyseinstitut
I løbet af det seneste år har Martin Hedal analyseret og interviewet 25 forskellige sportsrelaterede danske iværksættervirksomheder. Martin Hedal præsenterer den afsluttende rapports hovedresultater. Hvem er iværksætterne? Hvad er deres primære potentialer og barrierer? Hvor ligger de oversete muligheder for at skabe ny udvikling og nye succesrige sportsrelaterede iværksættervirksomheder i Danmark i fremtiden?

Hent oplæg (pdf)

ACTIVE Institute - matchmaking og innovation 
Direktør Peter Dreyer, ACTIVE Institute, Århus
ACTIVE Institute har hjemsted på Center for Idræt, Aarhus Universitet. ACTIVE Institute er en ny institution, der skal fungere som matchmaker mellem erhvervsliv, organisationer og institutioner med forretningsmæssig fokus på sport og idræt, folkesundhed og fysisk aktivitet. Hør mere om ACTIVE Institute og institutionens mulige rolle som fremtidens platform for et sportsrelateret dansk iværksætternetværk.

Hent oplæg (pdf)

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.