Internettet motiverer til motion

Foto: BildsprachenundCo

19.08.2010

Af Martin Hedal
Analyse: Sociale og organisatoriske websites motiverer mennesker til at være mere fysisk aktive. Over 25 pct. af deltagerne i Idans brugerundersøgelse hævder, at deres aktivitets­niveau er øget efter tilmelding til tjenesten.

Sociale, idrætsrelaterede medier rummer mange muligheder for brugerne. De kan analysere deres idrætsaktiviteter, konkurrere mod venner eller presse sig selv. De kan organisere aktiviteter, udveksle gode råd, føre træningsdagbog, planlægge ruter, deltage i debatter og meget andet.

De foreløbige resultater fra en bruger­undersøgelse i Idans projekt ’Idrættens virtuelle arenaer’ indikerer, at de mange muligheder rent faktisk motiverer mange brugere til at dyrke mere motion.

913 brugere af de tre ’virtuelle arenaer’ Endomondo.com, Arena365.com og SportPeople.dk (også kendt under navnet ClubPeople.com) deltog i en internetbaseret undersøgelse af deres brug af de respektive sites. 243 af respondenterne – svarende til 27 pct. – havde taget et positivt hop op ad aktivitetsskalaen, efter at de var begyndt at anvende et af de tre sites. Blot 3 pct. (24 respondenter) var gået den modsatte vej.

Brugerne blev spurgt, hvor ofte de dyrkede sport og motion for tiden og efterfølgende, hvor ofte de dyrkede sport og motion, før de begyndte at anvende den ’virtuelle arena’.

De virtuelle arenaer har fået brugerne til at dyrke mere sport og motion

FotoKilde: Brugerundersøgelse på virtuelle idrætsarenaer, Martin Hedal, Idrættens Analyseinstitut 2010

Inaktive bliver aktiveret
Især de tidligere meget lidt aktive (motionerer ca. en gang hver 14. dag eller sjældnere) er flyttet op i aktivitetsniveau. Eksempelvis er 40 pct. af denne gruppe sprunget op i kategorien 3-6 gange om ugen. 

Det er naturligvis vigtigt at have for øje, at deltagerne i undersøgelsen (som selv har tilmeldt sig via nettet) potentielt set kan være de mest positive over for effekten af at bruge it-værktøjerne, og at de dermed har haft en forudindtaget positiv holdning, inden de udfyldte skemaet.

Det rykker dog ikke ved, at tendensen er så markant, at det næppe kan være udtryk for tilfældigheder.

Måling, forpligtelse og fællesskab
Motivation er et meget komplekst og vanskeligt begreb at måle, men med eksplorative, kvalitative analyser forud for konstruktionen af spørgeskemaet var der grundlag for at spørge mere detaljeret ind til de motiverende elementer. 

Analyseartiklen ’Hvorfor skal idrætten forholde sig til internettet?’’ (se omtale i artiklen på side 4) af Rasmus Johnsen fra ACTIVE Institute berører bl.a. tendensen ’living by numbers’. Vi måler og registrerer mangt og meget, og vi bruger det aktivt på nettet og i hverdagen.

”En af forklaringerne på, at det virker, er det, man kalder Hawthorne-effekten eller observationseffekten: Folk motiveres til at yde mere, hvis de observeres og således også, når de observerer sig selv,” skriver Rasmus Johnsen.

Brugerundersøgelsen bekræfter den tendens. To ud af tre brugere motiveres gennem måling og registrering af præstationer. Det er den mest markante motiva­tionsfaktor for brugerne, men også analyser af præstationer, konkurrence med andre, forpligtelse over for sig selv og andre samt fællesskabet med andre brugere af sitet ser ud til at have en motiverende effekt. 

Måling og registrering af præstation motiverer brugerne

Foto
Kilde: Brugerundersøgelse på virtuelle idrætsarenaer, Martin Hedal, Idrættens Analyseinstitut 2010

Motivation er et centralt element
Konkurrenceelementet, målingen af præstationer og det forpligtende fællesskab er centrale elementer i idrætten traditionelt set, så det er på sin vis ikke overraskende, at det også hitter på nettet. Det sker bare på en anden måde i internettets tidsalder. 

En bruger skriver eksempelvis som svar på, hvorfor vedkommende oprettede sig som bruger:

”Er gadget freak, og det så ud som om, det kunne være det, der skulle til for at få mig i løbeskoene. Og det var det sgu :-)”

Faktisk nævner 60 respondenter i et åbent spørgsmål ’motivation til motion’ som en del af årsagen til, at de oprettede sig som brugere, og over 100 nævner ligeledes motivation som en årsag til, at de stadig er brugere.

Et umodens medie
De specialiserede organisatoriske og sociale it-værktøjer til idrætten er et meget nyt fænomen. Alle de analyserede sites i projektet ’Idrættens virtuelle arenaer’ er gået i luften inden for de seneste to år, og nye kommer stadig til. 

Derfor kan Idans analyser af udviklingen også blot være en indledende øvelse i at forstå, hvad der sker og kommer til at ske med idrætten, når nettet spiller en central rolle. For udviklingen stopper helt sikkert ikke her.

At der er tale om et umodent medie illustreres i brugerundersøgelsens spørgsmål om, hvor lang tid brugerne har anvendt de forskellige sites. Mere end to tredjedele har været brugere i under et halvt år og kun 10 pct. i over et år.

Løb, cykling og vandreture
Undersøgelsen har en skævhed i, at markant flest brugere af Endomondo, der pr. august 2010 har 350.000 brugere på verdensplan, har svaret. 82 pct. af besvarelserne kommer fra brugere af Endomondo, og det påvirker naturligvis også resultaterne. 

Den generelle tendens er sandsynligvis den samme fra arena til arena, men i mere specifikke spørgsmål er Endomondos overrepræsentation tydelig.

Det gælder eksempelvis, når deltagerne svarer på, hvilke idrætsgrene de bruger de virtuelle arenaer til. Endomondo er ikke mindst orienteret mod løbere, og hele 81 pct. bruger arenaerne til løb og jogging. Herefter følger 28 pct. med cykelsport, og på en klar tredjeplads finder vi ret interessant vandreture med 13 pct. Tendensen er faktisk stort set den samme på Arena365, mens SportPeople især har fat i badmintonspillerne.

Vandrerne kan ses som endnu et tegn på, at arenaerne har potentiale til at aktivere tidligere meget lidt aktive – eksempelvis til at komme ud og gå lange ture. 

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.