Ny folkeoplysningslov med justeringer

Foto: Crosa/Flickr

08.04.2011

Af Ditte Toft
Undervisningsministeriet har sendt udkastet til en ny folkeoplysningslov i høring. Der er kun lagt op til mindre justeringer i forhold til den nuværende lov.

Undervisningsministeriet har sendt lovudkastet til den nye folkeoplysningslov i høring.

Ændringerne i den nye folkeoplysningslov tager i høj grad afsæt i de 38 forslag, som det regeringsnedsatte Folkeoplysningsudvalg præsenterede i oktober 2010.

Som noget nyt er kommunerne med det nye lovudkast forpligtede til at lave en kommunal politik på folkeoplysningsområdet.

I forlængelse heraf følger et krav om brugerinddragelse, der skal sikre, at bl.a. foreningerne bliver hørt i kommunerne. Det nye tiltag afløser den nuværende model, hvor det er op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg.

Blandt de andre ændringer kan nævnes, at kommunerne får mulighed for at oprette en udviklingspulje, som kan støtte både den selvorganiserede idræt og foreningsidrætten. Samtidig åbner den nye lovgivning for, at kommunerne har bedre mulighed for at indgå partnerskaber med foreningslivet.

Og som noget nyt er også de to begreber ’demokratiforståelse’ og ’aktivt medborgerskab’ efter ønske fra Folkeoplysningsudvalget blevet skrevet eksplicit ind i det nye lovudkast.

Nyt videncenter
Folkeoplysningsudvalget påpegede i sin rapport behovet for et videncenter, der kunne bidrage med viden inden for særligt den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige børne- og ungdomsarbejde. 

Undervisningsministeriet har imødekommet ønsket, og regeringen vil derfor oprette et videncenter for folkeoplysende virksomhed i løbet af 2011. Over de kommende tre år vil centeret modtage 6 mio. kr. til etablering af centret. Målet er, at centret bliver selvfinansieret og kan videreføres ud over de tre år.

Lokaletilskud uden ændringer
Et stridspunkt blandt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer var ændringer af de komplicerede regler vedrørende lokaletilskud. 

De store idrætsorganisationer under Idrættens Fællesråd ønskede sammen med Kommunernes Landsforening (KL) at fjerne lovkravet om, at kommunerne skal dække mindst 65 pct. af de lokaleudgifter, som foreninger med børn og unge under 25 år har.

Ifølge idrætsorganisationerne og KL ville det give kommunerne mere frihed til fremme fornyelse og fleksibilitet på facilitetsområdet, men forslaget mødte modstand fra Dansk Ungdoms Fællesråd, som så de nuværende regler som en garanti for, at kommunerne ikke sparer støtten væk eller skaber deres egne bureaukratiske regler.

Med henvisning til udvalgets uenighed har regeringen valgt ikke at lave ændringer i de nuværende regler for lokaletilskud.

Ændringer hilses velkommen
Generelt rykker lovjusteringerne ikke afgørende ved den nuværende lovgivnings fundament, og lovændringen får derfor næppe stor betydning ude i de enkelte idrætsforeninger. 

Men hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) tager man alligevel godt imod de foreslåede ændringer i lovgivningen.

”Vi hilser forslaget velkomment. Der er ikke tale om banebrydende ændringer for idrætsforeningerne, men der er flere punkter i forslaget, vi i DGI er glade for, bl.a. at kommunerne nu skal lave en folkeoplysningspolitik,” siger DGI’s næstformand, Birgitte Nielsen, som repræsenterede Idrættens Fællesråd i Folkeoplysningsudvalget

Den nye folkeoplysningslov træder efter planen i kraft den 1. august 2011, og høringsfristen er den 13. april. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.