Hent præsentationer fra Idans konference

30.05.2011

Af redaktionen
Idan har samlet en række af præsentationerne fra konferencen 'Idrættens største udfordringer - faciliteter, forening og forretning', som blev afholdt den 25. og 26. maj 2011 i Vejen Idrætscenter.

Nedenfor er det muligt at hente de fleste af præsentationerne fra konferencen 'Idrættens største udfordringer – faciliteter, forening og forretning’, der blev afholdt den 25. og 26. maj 2011 i Vejen Idrætscenter. Bag konferencen stod Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med LSP Resolve. Titlen og omtalen af præsentationerne er anført, som de stod i programmet.

 

Dag 1: Onsdag den 25. maj

Introduktion og fællessession

Idrættens største udfordringer
Direktør Henrik H. Brandt
Hvad er egentlig de mest presserende idrætspolitiske spørgsmål i dansk idrætspolitik? Hvor går idrætssektoren hen, og hvilke spørgsmål skal de vigtigste aktører på idrætsområdet forholde sig til i de kommende år? Med udgangspunkt i en række aktuelle analyser og forskningsprojekter sætter Henrik H. Brandt rammen for konferencens vigtigste temaer.

hent oplæg (pdf)

Idrætsfaciliteter for fremtiden - en ny sektor bliver 'født'
Strategirådgiver Lars Steen Pedersen, LSP RESOLVE Op mod 90 procent af alle kommunale midler til idræt går til drift, anlæg og tilskud til idrætsfaciliteter. Men drives faciliteterne rationelt, og er der mulighed for økonomiske gevinster og bedre brugeroplevelser, hvis man tænker drift af idrætsfaciliteter på en ny måde? Lars Steen Pedersen bruger sin erfaring som rådgiver for en lang række virksomheder, specialforbund og idrætsorganisationer til at se på drift og ledelse af idrætsfaciliteter fra en ny vinkel. Hvilke krav og forventninger skal kommunerne opstille for fremtidens offentligt ejede eller støttede idrætsfaciliteter?

Hent oplæg (pdf)

Nye arenaer på nettet. Fremtiden er begyndt
Analytiker Martin Hedal, Idrættens Analyseinstitut
Hvad betyder de sociale medier og internettet for fremtidens tilrettelæggelse og organisering af idrætten? Martin Hedal (tidl. Idan, nu udviklingskonsulent i Dansk Orienterings-Forbund) offentliggør resultaterne af projektet 'Nye arenaer på nettet', som har fået støtte af Nordea-fonden og DGI/DDS.

Hent oplæg (pdf)

 

Parallelsessioner

Spor 1: Fremtidens idrætsfaciliteter. Fremtidens facilitetsledelse

Fra idrætsudøvere til gæster
Centerleder Jakob Sander, Vejen Idrætscenter
Vejen Idrætscenter er kendt for at gå nye veje, og centret oplever en stort set konstant vækst i antallet af gæster og hjemmehørende foreninger. Hvad er filosofien bag ledelsen og driften af et af landets mest succesrige idrætscentre, og hvordan er økonomien skruet sammen?

Hent oplæg (pdf)

Mennesker betyder alt
Direktør Roland Christiansen, DGI-huset, Vejle
De fysiske rammer er ikke imponerende i det tidlige-re Idrættens Hus i Vejle, men takket være en hård omorganiseringsproces har DGI-huset i dag stor succes med et stigende antal gæster og forbedret økonomi. Hør om ledelsens tilgang til drift af et moderne idrætscenter.

Hent oplæg (pdf)

Udvikling af fremtidens idrætsmedarbejdere
Underviser og forretningsudvikler Klaus Frejo, sportsmanagement-uddannelsen, UC Nordjylland, Aalborg
Hvilke krav er der til profilerne på og uddannelsen af fremtidens medarbejdere i idrætssektoren. Hvad skal der til på uddannelsesfronten for at sikre kvalificerede medarbejdere i fremtiden?

Hent oplæg (pdf)

 

Spor 2: Idrættens største udfordringer. Foreningslivets brændende udfordringer

Gør elite blind
Senioranalytiker og ph.d.-stipendiat Rasmus K. Storm, Idrættens Analyseinstitut/Syddansk Universitet
Er eliteidræt og breddeidræt altid to sider af samme sag, eller kan de senere års professionalisering af idrætten og målrettede satsninger på eliteidræt, store arenaer og internationale mesterskaber i virkeligheden vise sig at være et selvmål for foreningslivet i den tiltagende kamp om de idrætsaktives gunst?

Hent oplæg (pdf)

Bedre tilbud til medlemmerne
Redaktør Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut
Idrætsforeningerne kan forbedre taget i de voksne med-lemmer ved at målrette tilbuddene langt mere bevidst til forskellige medlemstyper og deres behov. Med udgangspunkt i en frafaldsanalyse i danske tennisklubber giver Søren Bang nogle eksempler på, hvordan foreningerne kan arbejde med at forbedre deres potentiale for at fast-holde eksisterende medlemmer og tiltrække nye målgrup-per.

Hent oplæg (pdf)

Frivillighed i fremtidens idræt
Ph.d.–stipendiat Karsten Østerlund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Betyder fokus på bedre drift, fleksibilitet og produktud-vikling, at frivilligheden i foreningerne kommer under pres? Tuborgfondet og Danmarks Idræts-Forbunds initiativ til at få foretaget den hidtil største undersøgelse af danske idrætsforeninger gemmer nogle af svarene.

Hent oplæg (pdf)

 

Fællessession

Vasaloppet - fra motionsløb til megaevent
Direktør Jonas Bauer, Vasaloppet
I de senere år har det traditionsrige svenske skiløb udviklet sig til at være en af Sveriges største turistattraktioner, mediebegivenheder og helårsbegivenheder. Hvilken rolle spiller markedsføring, teknologi og produktudvikling i løbets succes? Hvordan forvandler man de dybe svenske skove til en attraktividrætsarena, og hvordan håndterer ejerforeningerne skismaet mellem forening og forretning?

Hent oplæg (pdf)

Idrættens udfordringer ifølge idrætsorganisationerne
Formand Niels Nygaard, DIF Formand Søren Møller, DGI Formand, Peder Bisgaard, DFIF Formand Lene Mygenfordt, Dansk Skoleidræt
Formændene for fire centrale idrætsorganisationer giver deres bud på idrættens største udfordringer – og deres respektive organisationers svar på udfordringerne, som de ser dem.

Hent oplæg fra Niels Nygaard (pdf)
Hent oplæg fra Peder Bisgaard (pdf)
Hent oplæg fra Lene Mygenfordt (pdf)

 

Parallelsessioner

Spor 1: Fremtidens idrætsfaciliteter: Planlægning af idrætsfaciliteter

Faciliteter og frivillighed
Professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet
Hvad betyder de fysiske rammer for foreningslivets trivsel? Er der sammenhæng mellem faciliteternes tilstand, ejerformer og kapacitet og foreningernes evne til at rekruttere ledere og frivillige. Og hvordan opfatter foreningslederne egentlig deres vilkår i det daglige. Med udgangspunkt i den største frivillighedsundersøgelse nogensinde gennemført af SDU og Idan for DIF og Tuborgfondet kigger Bjarne Ibsen nærmere på sammenhængen mellem foreningsliv og frivillighed.

Hent oplæg (pdf)

Efterspørgsel og efterslæb
Ph.d.-stipendiat Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut/Syddansk Universitet
Hvilke krav stiller udviklingen i befolkningens idrætsvaner til fremtidens idrætsfaciliteter? Hvad er konsekvenserne, hvis de offentlige idrætsanlæg ikke leverer varen? Hvilke facilitetsbehov har forskellige segmenter af befolkningen?

Hent oplæg (pdf)

Bedre infrastruktur til sport og fritid
Lektor Jens Troelsen, Institut for Idræt og Biomeka-nik, Syddansk Universitet
Hvordan kan man skabe bedre infrastruktur til sport og fritid i lokalområdet? Det europæiske IMPALA-projekt har ved hjælp af studier i en række lande skabt fælles retningslinjer for planlægning, finansie-ring, byggeri og ledelse af lokale anlæg til sport og fritid. Jens Troelsen perspektiverer de europæiske erfaringer i en dansk sammenhæng.

Hent oplæg (pdf)

 

Spor 2: Idrættens største udfordringer: Breddeidrættens kommercialisering

Hvem vinder slaget om de aktive
Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirke-gaard, Idrættens Analyseinstitut/Syddansk Universitet
Breddeidrætten er i stigende grad et marked, hvor kom-mercielle idrætsudbydere og idrætsforeninger kæmper om de samme idrætsaktive. Tager de kommercielle udbydere førertrøjen i forhold til at udvikle nye, attraktive tilbud til idrætsaktive, eller har foreningslivet nogle særlige forudsætninger, kvaliteter, og potentialer, som også i fremtiden vil gøre idrætsforeningerne til den væsentligste ramme om danskernes idrætsdeltagelse?

Hent oplæg (pdf)

Kruse møder Kruse - fremtidens fodboldmarked
Direktør Lars Kruse, Fodboldfabrikken, København DIF-konsulent og formand for Fremad Valby, Lars Kruse
Iværksætteren bag det kommercielle fodboldcenter, Fod-boldfabrikken, møder formanden for en af de progressive lokale fodboldforeninger i København, Fremad Valby. De to navnebrødre vil diskutere fremtidens fleksible fodbold. Hvad kan foreningslivet lære af Fodboldfabrikkens fleksible model? Er den kommercielle spiller en trussel mod fodboldkulturen – eller supplerer de to organisationsfor-mer i virkeligheden hinanden perfekt?

Hent oplæg fra Lars Kruse, Fodboldfabrikken (pdf)
Hent oplæg fra Lars Kruse, Fremad Valby (pdf)

 

Dag 2: Torsdag den 26. maj

Fællessession: Sport facilitites in the time of crisis - an international perspective

Leisure facilities in times of crisis
Managing editor Mick Owen, The Leisure Review Sports organisations and municipalities are facing severe budget cuts all over UK. Will the provision of sport suffer heavily due to the crisis or are the budget cuts an opportunity to modernise the way of providing and develop-ing facilities for the sport and leisure sector?

Hent oplæg (pdf)

A new approach to sport facilities and sports clubs
Direktør Svend Elkjær, Sport Marketing Network, UK
Introducing Sports Enterprise: Facility management and sports development should merge into a new discipline called sports enterprise where the focus is on attracting and serving customers at a profit, whilst serving a sport-ing, community and social purpose.

Hent oplæg (pdf)

Lessons from UK leisure centres
Former MP and shadow minister for sport and gambling in UK, present legal director and company secretary Nick Hawkins, Danoptra Ltd.
In UK it has been normal practice in many municipalities to outsource the operation of public sports facilities to private sector companies, or occasionally to trusts. Danoptra is the holding company of Leisure Connection Ltd., which operate leisure centres on behalf of local governments. Which success criteria and evaluation mechanisms should municipalities build into the contracts when they decide to outsource leisure facilities?

Hent oplæg (pdf)

 

Parallelsessioner

Spor 1: Fremtidens idrætsfaciliteter: Hvem skal have 'nøglen' til fremtidens idrætsanlæg?

Driftig arkitektur
Direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden Lokale- og Anlægsfonden har siden midten af 1990'erne bidraget til en ny dagsorden for de fysiske rammer til idræt. Men hvordan kan fonden også bidrage til at sætte en ny dagsorden for drift og ledelse af faciliteter i en tid, hvor de offentlige tilskud ikke er stigende?

Hent oplæg (pdf)

 

Spor 2: Idrættens største udfordringer: Det store kapløb om motionisterne

Direktør Dorte Vibjerg, Sparta. Medejer og stifter Carsten Hejbøl Jensen, dinform.dk Direktør Jacob Juul Gliese, Running 26 Direktør Thomas Veje Olsen, Challenge Copenhagen
Motionsløb og triathlon buldrer frem som nogle af tidens varmeste trendidrætsgrene. Men hvem kommer egentlig til at profitere af befolkningens motionsinteresse i fremtiden? Kan idrætsforeningerne blive mere relevante for motionisterne, eller har kommercielle aktører allerede lagt sig i overhalingsbanen? Hvad er potentialet for at få endnu flere danskere til at motionere?

Hent oplæg fra Jacob Juul Gliese (pdf)

 

Parallelsessioner

Spor 1: Fremtidens idrætsfaciliteter: Kommunale udfordringer på facilitetssiden

Tid til en ny facilitetspolitik?
Erik Kristensen, Områdechef Fritid, Aalborg Kommune.
Er tiden ved at løbe fra gratis eller næsten gratis ad-gang til faciliteterne for foreningslivet i en tid, da kommunernes ressourcer bliver mere knappe, og ønsket om at nå flere målgrupper med idræt og fysisk aktivitet bliver stadigt større? Kunne facilitetspolitikken tilrettelægges anderledes, hvis lovens rammer tillod det?

Hent oplæg (pdf)

Digitalisering af foreninger og faciliteter
Fuldmægtig, Vivian Glasdam Sørensen, fritidsafdelingen, Odense Kommune
I Odense vil kommunen samle al booking af lokaler og tildeling af tilskud til foreningerne i ét system. Hvad er baggrunden og de foreløbige resultater og erfaringer med den ambitiøse strategi?

Hent oplæg (pdf)

Automatisk facilitetsanalyse
Fritidskonsulent Rasmus Krogh Jensen, Aalborg Kommune
I et forsøg på at få bedre overblik over den reelle udnyttelse af 55 af kommunens idrætshaller arbejder Aalborg Kommune sammen med lokale forskere om at udvikle et system, der automatisk kan generere viden om anvendelsen af faciliteterne. Hør nærmere om baggrunden for og ambitionerne med projektet.

Hent oplæg (pdf)

 

Spor 2: Idrættens største udfordringer: Globale udfordringer for idrætten

Idrætten på dagsordenen i Europa
Idrætspolitisk chef Poul Broberg, Danmarks Idræts-Forbund
Rapport fra EU. Med Lissabon-traktaten har EU fået nye ambitioner på idrætsområdet. Hvad skaber det af udfordringer og muligheder for den danske idrætsmodel?

Hent oplæg (pdf)

Dansk idræts internationale potentiale
Præsident Mogens Kirkeby, International Sport & Culture Association (ISCA)
Har den danske tilgang til idrætten nogen særlige kvaliteter, som kan bruges i internationale sammenhænge? Hvordan kunne en målrettet satsning på at styrke den danske stemme i international idrætspolitik se ud – og hvad kunne dansk idræt få ud af at styrke de internationale ambitioner?

Hent oplæg (pdf)

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.