Formål med events skal være klarere

Foto: David Huang/Flickr

07.06.2011

Af Ditte Toft
Danmark har med regeringens indsats for at skaffe store idrætsevents til landet formået at tiltrække flere og større events. Men der er brug for klarere prioriteringer, vurderer en ny evaluering bestilt af Kulturministeriet.

Som forventet med 126 mio. kr. ekstra over fire år til at tiltrække flere store idrætsevents til Danmark er der kommet flere og større idrætsevents til landet siden 2008.

Det viser Deloittes evaluering af Kulturministeriets ’Handlingsplan for at tiltrække store idrætsevents til Danmark’, som blev lanceret i 2007 og bl.a. førte til oprettelsen af Sport Event Denmark som afløser for Idrætsfonden Danmark.

Men Deloittes evaluering anbefaler også, at der opsættes mere systematiske og klare procedurer for at vurdere formålet med de enkelte events, ligesom formålene skal prioriteres. Det skal med andre ord være klarere, hvilke events Danmark bør satse på og hvorfor.

Samtidig skal Sport Event Denmark samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) i højere grad end hidtil foretage en vurdering af, om f.eks. mindre specialforbund har ressourcerne til at løfte en given event, inden man byder på den.

Viden og erfaringer samlet
Sport Event Denmark har spillet den mest centrale rolle i arbejdet for at tiltrække events, og organisationen har administreret den største andel af de 126 mio. kr. 

Organisationen har ydet økonomisk støtte til hvervning og afholdelse af store idrætsevents. En økonomisk støtte, som specialforbund og kommuner vurderer, har været nødvendig for, at eventene kunne afvikles i Danmark.

Samtidig har organisationen bidraget med rådgivning i de forskellige faser af processen. Her peger især mindre kommuner og specialforbund på, at de har haft stor gavn af Sport Event Denmarks rådgivning i forbindelse med selve afholdelsen af events, mens de større kommuner og specialforbund i højere grad har haft brug for rådgivning i hverveprocessen.

Evalueringen peger derfor også på vigtigheden af fortsat at udnytte den ekspertise, erfaringerne og de netværk, som Sport Event Denmark gennem de seneste år har fået i arbejdet med at hverve og afholde events.

Mindre overskud på events
På trods af, at der med de flere og større events er kommet en langt større omsætning og indkomst, bl.a. som følge af et langt større deltagerantal og højere turismeindtægter, er der ikke kommet flere penge ind i provenu. Faktisk er provenuet på events faldet markant, efter at handlingsplanen er trådt i kraft. 

Årsagen skal findes i de mange ekstra penge, som bl.a. værtskommuner kaster efter de store events. Der er således langt større udgifter forbundet med de store events end de events, der tidligere har været afholdt i Danmark, og stigningen i indtægter har ikke været tilsvarende stor.

Plads til store breddevents
I den oprindelige handlingsplan, som Sport Event Denmark har arbejdet ud fra, har eventfokus været rettet særligt mod eliteevents. Det betyder, at kun få udvalgte breddeevents har fundet vej til Sport Event Denmarks støtte. 

Triatlonkonkurrencen Challenge Copenhagen er et eksempel på en af de få events med bredere sigte, som blev støttet af Sport Event Denmark, og som i øvrigt opnåede stor succes.

Evalueringen lægger nu op til, at Sport Event Denmark i større grad får mulighed for at støtte sådanne breddeevents, der både har stor markedsføringsværdi og skaber væsentlige turismeindtægter.

Støtte til faciliteter
Ud over støtten fra Sport Event Denmark har en af de vigtige faktorer for kommuner og specialforbund været sikring af de rette faciliteter. 

Elitefacilitetsudvalget har givet tilskud til en række eventfaciliteter, hvoraf de fleste penge er gået til arenabyggerier, herunder arenaen i Ballerup og MCH Arena i Herning samt en forhåndsbevilling til den bebudede multiarena i København.

En anbefaling i evalueringen lyder dog på, at de vigtigste faciliteter nu er blevet opgraderet, og at Elitefacilitetsudvalget – også for at spare administrationspenge – bør lægges ind under Lokale- og Anlægsfonden, som man allerede har sekretariats- og ledelsesfællesskab med.

Initiativer med begrænset effekt
Som en del af handlingsplanen skulle DIF arbejde for et kompetenceløft af idrætslederne med det formål at få flere danskere ind på internationale idrætsposter. 

Der blev ikke afsat penge til en ekstra indsats på området, og der har ikke været igangsat særlige initiativer. Derfor er der ifølge evalueringen heller ikke kommet en markant øgning i antallet af politiske poster i den internationale idrætsverden.

Evalueringen anbefaler, at der netop på dette område skal ske en styrket indsats for at øge antallet af internationale politiske poster i idrætten, da det anses for en vigtig faktor for at kunne tiltrække events.

Som et fjerde og sidste ben i handlingsplanen, blev der årligt afsat 10 mio. kr. ekstra til Team Danmarks talentudviklingspulje. Der har ifølge evalueringen ikke været nogen målbar eventeffekt af den indsats, og anbefalingen lyder derfor, at det skal overvejes, om den ekstra pulje er relevant i en eventsammenhæng 

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.