Idrætsforskningen mister udvalg

23.12.2011

Af Henrik H. Brandt
Kulturministerens Udvalg for Idrætsforskning sender åbent brev i protest mod Kulturministerens beslutning om at nedlægge udvalget fra nytår.

Kulturminister Uffe Elbæk (R) har besluttet at fjerne en af de mange selvstændige små organisationer på idrætsområdet fra nytår, idet Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) nedlægges som selvstændigt udvalg og lægges ind under Kulturministeriets Forskningsudvalg.

KIF er et sagkyndigt udvalg med repræsentanter fra de fleste større forskningsinstitutioner på idrætsområdet, og udvalget har hvert år uddelt ca. 4,9 mio. kr. til forskning og formidling af idrætsforskning. Umiddelbart forsvinder pengene ikke fra idrætsområdet, men øremærkes til idrætsformål i den nye konstruktion, men idrætsforskningen er blot sikret en enkelt repræsentant i Kulturministeriets Forskningsudvalg efter nytår. Denne repræsentant skal repræsentere den naturvidenskabelige del af idrætsforskningen.

Kulturministeriets Forskningsudvalg har ikke blot til opgave at uddele forskningsmidler, men også at komme med indstillinger vedr. forskningen på museer, arkiver, biblioteker og uddannelsesinstitutioner, som hører under Kulturministeriets ressortområde.

Ifølge Kulturminister Uffe Elbæk vil sammenlægningen give bedre sammenhæng i forskningsindsatsen på Kulturministerens område. Beslutningens hastige gennemførelse og rationalet bag støder dog ikke på forståelse blandt medlemmerne af udvalget. De har den 29. december udsendt et 'Åbent brev' med overskriften 'Kulturminsiteren spænder ben for idrætsforskningen', som gengives i sin helhed nedenfor:

Åbent brev fra KIF:

Kære Uffe Elbæk,

Vi var noget chokeret over at modtage brev fra dig, hvor i der stod, at du nedlægger Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF). Vi skulle afslutte vores 4-års periode, men havde håbet at blive erstattet af andre forskere med indsigt i idræt. Ærgerligt at du ikke havde tid til at tale med os, inden du traf så drastisk en beslutning. Ærgerligt at du ikke valgte at gennemføre en evaluering af udvalgets arbejde, som vi har bedt om i flere år. Det er os uforståeligt, at du efter nogle få måneder på posten nedlægger et velfungerende udvalg, som har eksisteret i mere end 10 år, har stor samfundsmæssig betydning og koster minimalt at drive.


Som du ved, spiller idrætten en større og større rolle i vores samfund. Idrætsforskningen leverer et meget vigtigt bidrag til at sikre en positiv udvikling. Den spænder fra store områder som fysiologi, over psykologi, sociologi til økonomi og favner langt bredere end idræt. Fysisk inaktivitet er dokumenteret som – sammen med rygning – som den vigtigste faktor for udvikling af livsstilssygdomme og død. Det burde interessere dig og regeringen, som har fokus på forebyggelse. Videnskabelige studier har eksempelvis vist, at fodbold er yderst effektivt i sygdomforebyggelse og samtidig stimulerer deltagerne til fortsat at være aktive. Resultater der blandt andet har bevirket, at DIF og DBU har investeret millioner i ”Fodbold fitness”, som henvender sig til inaktive. Uden forskning var dette ikke sket.

Forskning inden for idræt og integration er andet område, som favner bredere og burde interesse mange af dine ministerkollegaer. For ikke at tale om idræt og læring, hvor det for nylig blev påvist på en konference, som KIF stod for, at indlæring i alle aldersgrupper fremmes betydeligt af at være fysisk aktiv. Et tema som strækker sig væsentlig bredere end Kulturministeriet, og som er interessant ikke mindst for Børne- og Undervisningsministeriet. Vi havde store forhåbninger om, at du ville være brobygger til de andre ministerier, og at man i fællesskab kunne løfte disse vigtige områder. Du har valgt, at én person – som medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg - i fremtiden skal varetage disse kæmpeområder. Hvordan tror du det går?
 

Kulturministeriet Udvalg for Idrætsforskning forvaltede knap 5 millioner om året – et beløb der i øvrigt ikke er justeret siden udvalget blev oprettet i år 2000. Alt for få midler i forhold til områdets vigtighed – men vigtige penge, da der ikke er andre midler i Danmark til at støtte denne type af forskning. I 2011 rakte bevillingen kun til, at 12 % af det samlede beløb for alle ansøgninger kunne imødekommes. Til sammenligning anvender man ca. 20 millioner om året i Sverige.

Uddeling af disse midler var dog kun en mindre del af udvalgets virke. Hvert enkelt medlem har haft mange andre funktioner. Lad os blot nævne afvikling af en konsensuskonference med temaet ”Fysisk aktivitet og sundhed”, hvor det blev fastslået, hvordan fysisk aktivitet med fordel kan implementeres i skole, arbejdsplads og fritid. Eller konsensuskonferencen ”Idræt og læring”, hvor idræt og fysisk aktivitet blev set i et helt andet perspektiv. Begge konferencer blev fulgt op af formidlingskonferencer, hvor interessen fra bl.a. kommuner, idrætsorganisationer og skoleforvaltninger var kolossal. De 250 pladser var besat få dage efter, at konferencerne var udbudt, og tilbagemeldingerne var overordentlig positive med ønsket om mere formidling. Hvem skal organisere sådanne konferencer i fremtiden? Det ene medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg?


Idrætsorganisationerne, DGI, DIF, Dansk Firmaidræt, Lokale og Anlægsfonden, Antidoping Danmark, Team Danmark og Idrættens Analyseinstitut var også med til at arrangere konsensuskonferencerne og de efterfølgende formidlingskonferencer. Det er baseret på et tæt samarbejde med Kulturministeriet Udvalg for Idrætsforskning og de nævnte organisationer – et samspil som har udviklet sig markant i de senere år - ikke mindst til gavn for idrætten. Vi havde håbet, at du ville have tage initiativ til i et endnu tættere samspil mellem disse partnere og derved skabe et endnu bredere fundament for idrætsforskningen og –formidlingen. Hvem skal stå for den dialog i fremtiden?

For nylig er der etableret et samarbejde om idrætsforskning med de andre nordiske lande med sigte på at skabe fælles forskningsprojekter, der giver en bedre udnyttelse af de resurser, der er til rådighed. Hvordan fortsættes det? Er det også det medlem, der desuden skal rådgive dig om idrætsforskning? Det er paradoksalt, at du vælger at nedprioritere idrætsforskningen, når du for mindre end to uger siden uddelte Kulturministeriet Idrætspris til en at de ypperste idrætsforskere i verden, Bengt Saltin, som har været med til at bringe idrætsforskningen i Danmark på højeste internationale niveau.


Det ville have været rart, hvis vi havde drøftet de mange spørgsmål, inden du havde truffet din afgørelse. Nu kan vi blot håbe på, at du får tid til at besvare spørgsmålene, og at du giver idrætsforskningen mulighed for at fortsætte sin yderst positive udvikling. Hvis du ikke ønsker at genetablere KIF, er det en mulighed at placere mindst fem medlemmer med ekspertise inden for idrætten i Kulturministeriets Forskningsudvalg. Alternativt at etablere et nationalt ”Idrættens forsknings- og – formidlingscenter”, som bl.a. kan være med til dække det store behov fra kommuner, idrætsorganisationer og borgere.


Med ønsket om et godt Nytår,

Forhenværende medlemmer af Kulturministeriet Udvalg for Idrætsforskning,

Verner Møller, Per Jørgensen, Else Trangbæk, Eva Jansson, Michael Voigt, Bjarne Ibsen og Jens Bangsbo

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.