Cykel-VM gav stor turisteffekt

Foto: Dancing on the Pedals/Flickr

12.01.2012

Af Henrik H. Brandt
Analyse: VM i landevejscykling i København gav lidt bedre turisteffekt og flere tilskuere, men betydeligt færre tv-seere end forventet på forhånd. Forrentningen af de offentlige tilskud indgår ikke i evalueringen.

Hovedstadsområdet kunne glæde sig over en festlig begivenhed, der samlede i alt 545.000 tilskuere, og en omsætning fra gæstende udlændinge på 176 mio. kr., da København og Rudersdal i september 2011 var vært for VM i landevejscykling.

Tallene fremgår af Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmarks egen analyse af begivenhedens turistmæssige og mediemæssige effekter. De høje tal lever godt og vel op til forhåndsforventningerne fra Sport Event Denmark om 400.000 tilskuere og en turistomsætning på 200 mio. kr. og bekræfter indtrykket af en event med stor folkelig gennemslagskraft i Hovedstaden.

Tilmed var tilskuerne godt tilfredse med oplevelsen – i alt 82 pct. af tilskuerne var enten ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ med den overordnede tilskueroplevelse i Danmark, og specielt den gode atmosfære ved løbene scorer topkarakter blandt tilskuerne.

Lokal stolthed
Analysen indeholder også en rundspørge blandt indbyggere i Hovedstadsområdet, hvor mange fik deres hverdag påvirket af de trafikale omlægninger i forbindelse med løbet. Trods disse gener viser analysen en udpræget stolthed over og tilfredshed med arrangementet hos lokalbefolkningen. Kun et lille mindretal på 5-10 pct. giver udtryk for stor utilfredshed med arrangementet og de trafikale gener. 

Ifølge rapporten ’Tourist Economic Impact. Analysis and Evaluation’ genererede VM i landevejscykling en turistomsætning på 232 mio. kr., hvoraf 176 mio. kr. kom fra udenlandske besøgende. Omsætningen fra lokale tilskuere er ikke talt med i regnestykket. Rapporten anslår antallet af udenlandske besøgende til 39.000 personer i VM-perioden. Rapporten anslår, at VM genererede næsten 118.000 overnatninger i hovedstadsområdet, hvoraf næsten 94.000 var udenlandske.

Rapportens omsætningstal tager ikke højde for såkaldte fortrængningseffekter eller tidsforskydninger, men begivenhedens store betydning for de storkøbenhavnske feriecentre og hoteller bekræftes af Danmarks Statistiks tal for overnatninger i hovedstadsområdet i september, hvor hoteller og feriecentre i alt solgte 636.938 overnatninger mod 539.563 året før. Det hører dog med til billedet, at også de foregående måneder i 2011 bød på stor fremgang i antal overnatninger i forhold til året før, omend knapt så markant som september.

Samfundsøkonomisk effekt er tvivlsom
På trods af de høje tal for turistomsætning er det dog tankevækkende, at den officielle evaluering af begivenheden ikke gør sig overvejelser om de samfundsmæssige effekter af begivenheden. Ved tidligere lejligheder har Sport Event Denmark medtaget de offentlige investeringer for at generere de afledte effekter i regnestykket. Den øvelse er helt udeladt i den foreliggende rapport. Et simpelt mål for samfundsøkonomiske effekter er eksempelvis forretningen af de offentlige investeringer i forhold til udenlandsk turistomsætning. For cykel-VM’s vedkommende har de offentlige investeringer fra forskellige kasser været på omkring 40 mio. kr., hvilke så har genereret 176 mio. kr. i udenlandsk turismeomsætning. Det offentlige tilskud er altså godt og vel forrentet fire gange i forhold til udenlandsk turismeomsætning. 

Evalueringen tager ikke stilling til, om dette er en god forrentning, men til sammenligning udgav Sport Event Denmark i 2006 rapporten ’Internationale sports events i Danmark i 2005 – hvad er de værd?’ Denne rapport viste, at 18 store og små events med en samlet udenlandsk turismeomsætning på 68 mio. kr. havde skabt en forretning på 14,4 gange (ROI-1) de samlede offentlige tilskud til begivenhederne. Rapporten spurgte, hvad en god forrentning af offentlige tilskud til store idræts events var, og lod en australsk eventmand give svaret:

”Det skal bemærkes, at ifølge David Williams, tidligere Director-General of the Department of Tourism, Racing and Fair Trading i Brisbane, vil man i Australien ikke involvere sig i begivenheder, der har en ROI-1 på under 8.”

Færre tv-seere end håbet
På ét punkt synes forhåndsudmeldingerne at have været vel optimistiske: Der var langt fra så mange internationale tv-seere, der fulgte rytterne i de feststemte københavnske og nordsjællandske gader, som meldt ud på forhånd. 

På tv-siden er seertallene ifølge rapportens opgørelser fra det tyske mediebureau IFM knapt så imponerende som de forventninger om op mod 400 mio. live-seere, som florerede under VM i landevejsløb.

Ifølge tallene fra IFM fulgte et akkumuleret tal på op mod 206 mio. seere begivenheden gennem transmissioner eller nyhedsklip. langt hovedparten af seerne kommer fra nyhedsklip, og det er således tvivlsomt om mere end 20-25 mio. seere på noget tidspunkt har fulgt live-transmissioner fra Danmark. Eventanalysen udspecificerer ikke seertallene, men reelt har et relativt begrænset antal seere fulgt feltets vej rundt i de københavnske og nordsjællandske gader, mens et stort antal seere har overværet reportager fra løbene gennem korte nyhedsklip. Selv om cykel-VM var en stor tv-begivenhed, overgås den som international tv-begivenhed langt af VM i idrætsgymnastik i Aarhus i 2006, der ifølge IFM-målinger samlede 815 mio. seere, hvoraf Kina, som ikke er med i opgørelsen fra cykel-VM, leverede de 341 mio.

IFM opererer med et såkaldt Event Index, der baseret på forskellige faktorer benchmarker en begivenheds mediemæssige gennemslagskraft. Her scorer VM i landevejscykling 163,3 point, mens VM i gymnastik i 2006 scorede 677,2.

Positiv mediedækning
TV-dækning er dog ikke alt, og effektanalysens medieanalyse over skrevne og internetbaserede medier viser, at VM i landevejscykling fik en generelt positiv dækning i danske og internationale medier. 

Rapporten indeholder desuden konkrete eksempler på, at internationale medier skrev om København som en grøn cykelby før og under begivenheden og dermed bidrog til det image, som Hovedstadsområdet gerne ville fremme gennem de massive investeringer på op mod 40 mio. kr. fra forskellige offentlige kasser i arbejdskraft og direkte tilskud, som gjorde det muligt at trække verdens bedste cykelryttere til København. 

Læs mere om VM i landevejscykling

 
 
Læs Sport Event Denmarks pressemeddelelse om VM i landevejscykling

Download effektanalysen af VM i landevejscykling

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.