EASM 2012 - call for abstracts

30.01.2012

Af Henrik H. Brandt
EASM sportsmanagement konferencen i Aalborg den 18.-21. september trækker forskere og praktikere fra hele Europa. Indsend abstract senest den 10. april.  

Sportsmanagement bliver en stadig vigtigere del af den danske idrætssektor i disse år. Derfor er det særdeles belejligt, at European Association for Sport Management (EASM) har valgt at lægge sin årlige konference i Aalborg i 2012.

Idrættens Analyseinstitut opfordrer danske idrætsforskere og praktikere til at bidrage til en indholdsmæssig dagsorden for den meget store konference ved at indsende abstracts inden fristens udløb den 10. april.

EASM-konferencen er meget stor. Den kører i op til 8-10 parallelle spor, men som listen over temaer og særlige workshops vil indikere, bliver der rigeligt med stof at hente for enhver smag.

Pr. 30. marts var indkommet 125 abstracts. Arrangørerne forventer, at op mod 300 forskere og praktikere indsender abstracts inden fristens udløb den 10. april.

Parallelt med den videnskabelige konference er Idan og UC Nordjylland vært for rammebegivenheder som en særlig dansk konference om forskning og uddannelser i idrætssektoren den 18. september og vært for et dedikeret Play the Game-spor med inviterede oplægsholdere om international idræts største udfordringer sørge for at binde den forskningsmæssige del af konferencen sammen med viden og debat, som vil være relevant for ansatte og aktører i danske idrætsorganisationer, forvaltninger osv.

Foreningsliv og kommuner leder efter løsninger på at effektivisere og styrke driften af idrætsfaciliteterne og skabe attraktive tilbud til nye målgrupper, samtidig med at der sker en hastig kommercialisering og professionalisering af såvel eliteidrætten som breddeidrætten. Professionelle sportsklubber, store venues og satsninger på store events samt fitness-sektoren og golfsektorens store fremmarch er blandt de udviklingstræk, der totalt har forandret idrætssektoren i Danmark på få årtier.

Som Idan for nylig påviste i rapporten ’Idrætsrelaterede uddannelser og kurser i Danmark. En kortlægning af offentlige og private uddannelser’ er sportsmanagement da også en hastigt voksende disciplin i den danske uddannelsessektor med nye uddannelser i en lang række byer.

Vidensgrundlaget skal styrkes
Men samtidig har vi fra Idrættens Analyseinstituts side ofte påpeget, at de mange nye uddannelser med flotte titler ikke er nok. Der er i høj grad også brug for en opprioritering af det empiriske grundlag og det vidensgrundlag, som såvel de nye uddannelsestilbud som mange af de målrettede idrætspolitiske satsninger bygger på. Derfor håber vi også, at beslutningstagere fra ministerier, forskningsinstitutioner og idrætsorganisationer finder vej til Aalborg til september. 

Idrættens Analyseinstitut og Play the Game er stolte af at være medarrangører af EASM 2012, der har University College Nordjylland som officiel vært. EASM-konferencerne er det for tiden bedste bud på en europæisk videnskabelig konference på højt niveau, der samler både forskere, undervisningspersonale, praktikere og idrætsledere. Sportsmanagement som disciplin spænder særdeles vidt.

Idrætssociologer vil ofte finde sportsmanagement for ureflekteret og ukritisk i forhold til tendenserne i idrætssektoren – omvendt vil sportsmanagement-folket ofte finde, at sociologerne halter efter udviklingen og ofte ganske enkelt mangler det empiriske grundlag og den nærhed til idrætssektorens aktører, som gør forskningen relevant for aktørerne på idrætsfeltet.

Her skal vi ikke gøre os til fortalere for nogen særlig disciplin, men blot konstatere, at EASM-konferencen med ca. 300 videnskabelige præsentationer på programmet rummer plads til alle tilgange. Det videnskabelige program kombineres med inviterede oplægsholdere og netværksmuligheder, som giver en unik mulighed for alle aktører i den danske idrætssektor til at stifte bekendtskab med og lade sig inspirere af forskere og praktikere fra Europa og resten af verden, som ser idrætssektoren gennem anderledes briller.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.