To workshops med fordybelse

08.03.2012

Af redaktionen
I forbindelse med konferencen ’Idrættens største udfordringer II’ i Vejen Idrætscenter tilbyder Idan den 1. juni to workshops, der går i dybden med særlige områder.

Dagen efter den store idrætskonference ’Idrættens største udfordringer II’ i Vejen idrætscenter tilbyder Idan den 1. juni to ekstra workshops, der behandler særlige problemstillinger på idrætsområdet i en tilbundsgående og samtidig uformel form. Tilmelding til de to workshops skal ske sammen med tilmelding til hovedkonferencen.

Workshop 1: Idrættens udsatte grupper. Hvad virker?
I samarbejde med professor Bjarne Ibsen og centerleder Ejgil Jespersen fra Institut for Idræt og Biomekanik, SDU sætter den første workshop særligt fokus på Idrættens udsatte grupper.

SDU har en omfattende forsknings- og evalueringsvirksomhed på området, og hensigten med workshoppen er at samle op på, hvad kommuner og idrætsorganisationer kan lære af erfaringerne med projekter og indsatser med særlige sociale, sundhedsmæssige eller integrationsmæssige formål i forhold til udsatte grupper. I fokus kommer blandt andet idræt i udsatte boligområder og bevægelsesprojekter inden for behandlings- og socialpsykiatrien

Workshop 2: Vejen Idrætscenter fra A-Z
Vejen Idrætscenter fremhæves ofte som et eksempel på et succesrigt og moderne idrætscenter med ubrudt vækst i antal individuelle besøgende, antal hjemmehørende foreninger, antal aktiviteter, antal kvadratmeter og antal medarbejdere. Centret har inspireret mange kommuner og andre lokale idrætscenter til at arbejde med nye drifts- og ledelsesmodeller.

Centerleder Jakob Sander, Vejen Idrætscenter og strategirådgiver Lars Steen Pedersen, LSP Resolve leder workshoppen. Ambitionen er at give workshoppens deltagere en mulighed for at komme i dybden med alle områder af Vejen Idrætscenters organisation og forretningsmodel.

De to workshops gennemføres kun ved tilstrækkelig tilmelding. Idan forbeholder sig samtidig ret til at begrænse deltagerantallet i de to workshops.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.