Hent oplæg fra den danske EASM2012-optaktskonference

28.09.2012

Idan har samlet præsentationerne fra den danske optaktskonferencen til EASM 2012, der blev afholdt den 18. september 2012 i Aalborg.

Nedenfor er det muligt at download præsentationerne fra de mange oplægsholdere fra optaktskonferencen. Titlen og omtalen af præsentationerne er anført, som de stod i programmet.

Velkomst og introduktion: Sportsmanagement i Danmark
Direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Den danske idrætssektor er i hastig udvikling, og Idans nylige kortlægning af idrætsrelaterede uddannelser i Danmark viser, at det idrætsrelaterede uddannelsesområde i sig selv blevet et vækstområde med mange nye uddannelser og voksende konkurrence mellem aktørerne. Hvad er konsekvenserne og udfordringerne af eksplosionen på det idrætsrelaterede uddannelsesområde for forskningen, uddannelserne og idrættens aktører? Lever forskning og uddannelser op til tidens krav? 

Hent oplæg (pdf)

 

Sportsmanagement i praksis. Inspiration

Sportsmanagement mellem forening og forretning...Göteborgsvarvet
Løbsdirektør Bo Edsberger, Göteborgsvarvet Over 77.000 anmeldte løbere i 2012 og mere end 3500 frivillige er nogle af nøgletallene for verdens største halvmarathonløb, der hvert år i maj sætter Göteborg på den anden ende. Løbet er ejet og drevet af de lokale atletikklubber, og overskuddet går til foreningslivet, men løbsorganisationen arbejder i et professionelt og kommercielt set up, der er yderst bevidst om salg af markedsføring af løbet og allerede planlægger mange år frem i tiden. Mød lederen for et af verdens største folkelige idrætsarrangementer og få historien om, hvordan et helt almindeligt motionsløb blev et af årets største og mest profitable idrætsarrangementer i Skandinavien. 

Hent oplæg (pdf)

Topsportens oversete potentialer
Dan Hammer, adm. direktør Divisionsforeningen Håndbold I kølvandet på finanskrisen har danske ligaklubber i fodbold og håndbold oplevet store fald i indtægterne fra sponsorer, og mange klubber har ændret strategi fra at være brede underholdningskoncerner med mange aktiviteter til igen at fokusere på deres sportslige kerneaktivitet. Hvordan kan de professionelle ligaklubber optimere deres kommercielle indtægter i fremtiden, og har de professionelle klubber de kompetencer og sponsorkoncepter, der skal til, for at begå sig på et vanskeligt marked i fremtiden? Dan Hammer er tillige tidligere direktør for Parken Sport & Entertainment. 

Hent oplæg (pdf)

 

Kompetencer i den danske idrætssektor. Inspil fra aktørerne

Masseevents som sponsorobjekt

Løbsdirektør Thomas Veje Olsen, KMD Challenge Er tiden ved at løbe fra de klassiske sponsorater af ligaklubber i fodbold og håndbold til fordel for store deltagerevents, hvor indpakningen, produktet og hele oplevelsen kan skræddersys langt mere individuelt til de kommercielle partnere? Manden bag triathlonsportens genopstandelse som event og populær livsstilsidræt i skikkelse af KMD Challenge i Aarhus og København, Thomas Veje Olsen, giver indsigt i, hvordan KMD Challenge arbejder med sponsorater, salg og marketing. 

Hent oplæg (pdf)

Dansk idræt på den store scene
Souschef og Kommunikationsansvarlig Hanne Sejer, Sport Event Denmark Sport Event Denmark har i de seneste år hvervet en lang række store internationale idrætsbegivenheder til Danmark og samtidig arbejdet for at styrke kompetencerne hos forbund og arrangører i forhold til store events. Har Danmark som arrangørland de kompetencer, der skal til, eller er der områder, hvor forbund, klubber og arrangører kan gøre det endnu bedre i femtiden på et internationalt eventmarked i hastig udvikling. 

Hent oplæg (pdf)

Den kommunale vinkel. Linket mellem uddannelser og idrætssektorens behov
Områdechef Erik Kristensen, Kultur & fritidsafdelingen, Aalborg Kommune Antallet af formelle og uformelle uddannelsestilbud med sigte på ledelsesmæssige eller organisatoriske stillinger i idrætssektoren er eksploderet, men hvordan opleves udviklingen og kvaliteten af tilbuddene hos de kommuner, der direkte eller indirekte har relationer eller interesser i mange af de områder, hvor sportsmanagement er relevant? 

Hent oplæg (pdf)

 

En rundtur i idrættens uddannelseslandskab

Introduktion til en række uddannelsestilbud
Studieleder Per Justesen, UCN Sport Management Studieleder Jan Kahr Sørensen, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet Studieleder Thomas Skovgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Studieleder Jesper Franch, School of Medicine and Health, Aalborg Universitet Studielektor Eva Wulff Helge, Institut for Idræt, Københavns Universitet Danmark har i løbet af få år oplevet en eksplosion i formelle uddannelser, der tager sigte på at uddanne de studerende til administrative eller ledelsesmæssige poster på idrætsområdet både i form af nye uddannelser og toning eller udbygning af eksisterende uddannelsestilbud. Mød nogle af de nye uddannelsestilbud, og hør om deres idégrundlag, indhold, satsningsområder, udfordringer, afsætningskanaler og forventninger til fremtiden. 12 minutters introduktion af hver uddannelse og afsluttende diskussionsrunde med mulighed for spørgsmål fra salen. 

Hent oplæg fra Per Justesen (pdf)
Hent oplæg fra Jan Kahr Sørensen (pdf)
Hent oplæg fra Thomas Skovgaard (pdf)
Hent oplæg fra Jesper Franch (pdf)
Hent oplæg fra Eva Wulff Helge (pdf)

 

Fremtidens uddannelser og behov for kompetencer i den danske idrætssektor

Perspektiver for idrættens uformelle uddannelser. Nye krav til idrætsorganisationernes uddannelser
Direktør Søren Brixen, DGI Chefkonsulent Torben Bundgaard, DIF Uddannelse Traditionelt er idrætssektoren i Danmark blevet opfattet som hørende under civilsamfundet, og hovedparten af uddannelserne på idrætsområdet har været uformelle uddannelser i regi af idrætsorganisationer og forbund. Hvad betyder eksplosionen i nye uddannelser for idrætsorganisationernes strategier på området, og hvordan forholder idrætsorganisationerne sig til idrætssektorens hastige professionalisering? 

Hent oplæg fra Søren Brixen (pdf)
Hent oplæg fra Torben Bundgaard (pdf)

Blik udefra. Sportsmanagement i Norge og Sverige
Professor Hallgeir Gammelsæter, Høgskolen i Molde, fmd. EASM 2012 Scientific Committee Lektor Per-Göran Fahlström, Linnéuniversitetet, Växjö, bestyrelsesmedlem i EASM Norge og Sverige har større erfaringer med uddannelser på sportsmanagementområdet end Danmark. Hvad bygger de norske og svenske uddannelser på? Hvordan er relationen mellem uddannelse og forskning på sportsmanagementområdet i Norge og Sverige? Hvad bliver fremtidens behov? Efter oplæggene fortsætter diskussionen med alle dagens oplægsholdere og deltagelse fra salen. Rammer de mange idrætsrelaterede uddannelser overhovedet skiven i forhold til fremtidens behov for viden og kompetencer i den danske idrætssektor? Er der utilsigtede bivirkninger, fatale huller i forskning eller kvalitet på de nye uddannelser eller behov for endnu flere nye uddannelser og udviklingsinitiativer i idrætssektoren? Hvordan skal rollefordelingen være mellem formelle og uformelle uddannelser? 

Hent oplæg fra Hallgeir Gammelsæter (pdf)
Hent oplæg fra Per-Göran Fahlström (pdf)

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.