Motionsstier er trendy

09.10.2012

Af Maja Pilgaard
Efter årtiers milliardinvesteringer i nye idrætshaller og anlæg, søger kommuner, fonde og andre aktører nu ud på gader og veje med opmålte ruter og stier. Nye tal viser, at de opmålte ruter bliver brugt.

For første gang har Idan tal på, hvor mange danskere der benytter sig af afmærkede eller opmålte ruter og stier, når de dyrker sport eller motion.

Tal fra undersøgelsen ’Danskernes sports- og motionsvaner 2011’ viser, at ikke færre end 41 pct. af alle voksne befinder sig på de afmærkede ruter mindst et par gange om måneden. 28 pct. af alle voksne, og 15 pct. af alle børn benytter opmålte stier/ruter mindst en gang om ugen. Naturen og det offentlige rum er altså blevet en etableret del af de danske idrætsfaciliteter.

Idræt i naturen er en mega-trend
Naturens popularitet som idrætsarena har ført til et stigende fokus de senere år på at gøre naturen og udendørsområder tilgængelige. Det er dog langt fra gratis at gøre de danske skovveje og naturstier klar til trafikken, og massive investeringer postes i projekter, som skal synliggøre, opmåle, afmærke og oplyse Danmarks motionsruter. 

Befolkningens motions- og sportsdeltagelse er en dynamisk størrelse, som udvikler sig med tidsånden. Nogle aktiviteter etablerer sig som mega-trends der præger idrætsbilledet i Danmark gennem mange årtier, mens andre aktiviteter forbliver nicher eller trends, der kun når en begrænset del af befolkningen i en kort periode.
Fra 2007 til 2011 ser man dog en stabil tilslutning til natur og udendørsområder, og intet tyder på, at investeringer i udendørs områder og ruter er spildte over en længere årrække. Der mangler dog stadig viden om, hvordan de konkrete ruter og tiltag bedst kommer til at virke.

Hvilken betydning har det for brugen af en sti, at den er opmålt eller oplyst? Aktiverer det borgere, som ikke tidligere færdedes i sådanne områder? Skræmmer nye brugergrupper tidligere brugere væk? Hvilke interessekonflikter opstår, og hvad har det øgede fokus på ruter og stier af konsekvenser for dyr- og planteliv? Hvor højt skal ruter og stier prioriteres i den kommunale idrætspolitik i forhold til nedslidte idrætshaller og manglende idrætsbyggeri? 

Det er nogle af de spørgsmål, som bestræbelserne på at sikre god planlægning og udvikling af det danske ’rutelandskab’ rejser.

Motionsstier og -ruter bliver flittigt brugt

Svarfordeling på spørgsmålet: ’Hvor ofte benytter du opmålte/afmærkede motionsstier eller ruter i by- eller landområder?

 
 
Artiklen er bragt i Idans nyhedsbrev 50

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.