Ny rapport evaluerer idræt for vanskeligt stillede børn

Foto: Colourbox

11.10.2012

Af Ditte Toft
En ny evalueringsrapport fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet samler op på erfaringerne fra puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og den effekt, puljen har haft.

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, har offentliggjort evalueringen af den statslige pulje til idræt for vanskeligt stillede børn. Evalueringen er rekvireret af Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet, som har stået for puljen.

Med afsæt i 53 projekter, som har modtaget støtte fra den i alt 40 mio. kr. store pulje, vurderer evalueringen virkningen af de støttede projekter, ligesom den videreformidler resultaterne af puljen som helhed.

Projekter inden for fire delområder har modtaget støtte og indgår i evalueringen:

  • Idræt for anbragte børn og unge
  • Idræt for børn af vanskeligt stillede forældre og børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk 
  • Idræt for børn og unge med handicap 
  • Idræt for børn og unge med overvægt

Bredt erfaringsgrundlag
Målet med puljen var i større grad at involvere den brede målgruppe af vanskeligt stillede børn og unge i idrætsforeningernes tilbud, og mange i målgruppen har også fundet vej til idrætsforeningerne som følge af projekterne. 

Evalueringsrapporten belyser de mange erfaringer, som er gjort på baggrund af projekterne og puljen. Blandt andet ser den nærmere på karakteristika ved projekter for de forskellige delmålgrupper, organisering af projekter og tendenser på tværs af projekter, som har haft succes, men stiller også kritisk spørgsmål til dele af puljearbejdet.

Desuden kommer evalueringen med en række anbefalinger til refleksion i det fremadrettede arbejde med idræt for vanskeligt stillede, udsatte og andre særligt målgrupper.

SDU fremlægger den 11. oktober resultaterne på en konference på Gerlev Idrætshøjskole, hvor også udvalgte projekter, som har modtaget penge fra puljen, præsenterer deres erfaringer i arbejdet med målgruppen af vanskeligt stillede børn.

Læs mere om evalueringen

 
 

Download pixi-hæfte 

Besøg CISC’s hjemmeside om konferencen med links til udgivelserne

Læs Kulturministeriets nyhed om evalueringen

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.