DGI og DDS klar med fusionsaftale

Foto: Adam Bailey/Flickr

18.10.2012

Af Ditte Toft
Bestyrelserne i De Danske Skytteforeninger og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har offentliggjort de konkrete planer for fusionen mellem de to organisationer.

Efter De Danske Skytteforeninger (DDS) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) tidligere på efteråret erklærede, at man arbejdede på en fusion mellem de to organisationer, ligger de konkrete planer for fusionen nu klar.

Bliver fusionen vedtaget, kommer den fælles organisation fra årsskiftet til at hedde DGI, og skydeidrætten bliver en idræt under DGI på linje med bl.a. gymnastik eller fodbold. En række nuværende aktiviteter relateret til skydebaneanlæg fortsætter dog i en ny forening med navnet Skydebaneforeningen Danmark.

De første ti år efter fusionen får skydeidrætten en særlig økonomisk, administrativ og politisk status i DGI. Blandt andet skal DGI afsætte ekstra midler til at arbejde decentralt med skytteforeningerne. Over tid vil der ske en gradvis nedtrapning af midlerne til skydning, hvilket på længere sigt vil frigive ca. 10 mio. kr., der efter planen skal gå til fremme af idræt for børn og unge.

Med fusionen vurderer de to organisationer, at de er bedre rustet til Kulturministeriets kommende udredning af idrætten, ligesom DDS med fusionen viser vilje til at ændre på økonomi, organisering og forvaltning i en organisation, som sammenlignet med andre idrætsorganisationer får langt flere penge pr. medlem, og derfor risikerer at få reduceret tilskuddet efter udredningen.

Gensidig læring
Hos begge organisationers formænd er der forventning om, at de med fusionen vil få gavn af hinandens kompetencer. 

”Vi har nogle klare forventninger om at øge medlemstallet i skytteforeningerne, og det mener vi vil lykkes med en fusion. Vi er overbeviste om, at vi med en ny stærkere organisation kan sikre en mere optimal ressourceanvendelse og herved styrke indsatsen for medlemmerne,” siger DDS-formand Christian Kjær Pedersen.

DGI vil drage nytte af de særlige kvaliteter, som er forbundet med skydeidrætten, herunder at kunne tilbyde aktiviteter til børn og unge, som ikke befinder sig godt i holdidrætter, eller til børn med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og lignende.

”Skytteforeningerne er f.eks. kendetegnet ved et stærkt fællesskab, hvor de fysiske forudsætninger ikke spiller så stor en rolle, og hvor flere generationer kan være aktive sammen,” siger Søren Møller, formand i DGI.

Årsmøder afgør fremtiden
Fusionen kræver, at de to organisationers årsmøder vedtager forslaget med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte delegerede. 

I DGI er fusionen til afstemning den 3. november på organisationens årsmøde i København, mens DDS afholder et ekstraordinært årsmøde den 1. december i Vingsted.

Vedtager de to årsmøder at bakke op om fusionen, træder den i kraft pr. 1. januar 2013. Dog bliver 2013 et særligt ’indkøringsår’, så alle landsdelsforeninger inden 1. januar 2014 skal have gennemført fusionen. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.