Varme kartofler på bordet

08.11.2012

Af Henrik H. Brandt
Den kommende udredning af idrættens økonomi og struktur stod i centrum på DGI's årsmøde, som også godkendte fusionen med DDS.

DGI-formand Søren Møller satte sit bud på af idrættens ’varme kartofler’ på bordet i forhold til den kommende udredning af idrættens økonomi og struktur på DGI’s årsmøde den 3. november i København. Dermed gik han til angreb på bevillingerne til flere andre beløbsmodtagere på spilleloven.

”Hvis vi er ærlige, kan vi godt selv skrive ’pixi-bogen’ og udpege de områder, som forskere og revisorer vil pege på som varme kartofler. Det bør vi drøfte nu, så vi kan gå til politikerne, når udredningen kommer, og sige, at vi selv har nogle bud på at løse udfordringerne,” sagde Søren Møller.

Søren Møller pegede specifikt på De Danske Skytteforeningers (DDS) historisk høje støtte fra tipsmidlerne i forhold til medlemstallet som baggrund for, at DGI og DDS forhandler en fusion, som blev vedtaget på DGI-årsmødet. Fusionen kan nu endeligt vedtages eller forkastes på et ekstraordinært årsmøde hos DDS den 1. december.

Angreb på hestesporten
Søren Møller fandt flest varme kartofler på andre middagsborde end DGI’s:

Han pegede på, at hestesporten modtager flere midler fra tipsnøglen, end hestevæddeløb genererer hos spillerne. Ligeledes fandt Søren Møller, at DBU’s ekstraordinære tipstilskud bør bortfalde og fordeles af DIF, idet beløbsmodtagernes midler efter revisionen af spilleloven fordeles fra lotto og ikke længere via sportsspil.

Samtidig mener Søren Møller, at skoleidræt og streetsport bør tilgodeses mere af tipsmidlerne, lige som idrætsorganisationerne bør tilstræbe mere samarbejde og en bedre arbejdsdeling, uden at dette betyder en tvunget fusion. Endelig bragte Søren Møller muligheden for en mere samlet struktur for de seneste årtiers ’knopskydninger’ som Team Danmark, Anti Doping Danmark, Lokale- og Anlægsfonden, Sport Event Denmark og Idan på bane.

Øget konkurrence
I sin beretning fokuserede Søren Møller på udfordringer som øget konkurrence på motionsområdet i forhold til breddeevents og fitnessområdet, hvor private aktører spiller en stigende rolle i konkurrencen med foreningslivet.

”Vi har kun set starten på denne udvikling, og der er store økonomiske interesser i det. Vi kunne sige, ’fint, det kører af sig selv’, men foreningslivet skal kunne spille med. Hvis foreningslivet skal spille en afgørende rolle, skal det have berøringsflade med alle og ikke bare være et lille hjørne for dem, der spiller 11-mandsfodbold,” sagde Søren Møller.

Idræt og læring
Et andet væsentligt tema var sammenhængen mellem idræt og læring. Søren Møller henviste til stigende enighed blandt forskere om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, og DGI har det derfor som en klar prioritet at fremme idræt i skolen som led i undervisningen og børnenes generelle skolehverdag.

Det er vigtigt for DGI, at udviklingen skal ske i et samspil mellem skoler og foreningsliv. Ellers risikerer foreningslivet, at børn i frem tiden i stigende grad får opfyldt deres behov for idræt i skoletiden, hvorved foreningernes ekstra dimension i forhold til aktivt medborgerskab trænges i baggrunden.

Såvel kommercialiseringen af breddeidrætten og forholdet mellem idræt og læring var genstand for fire indlagte minikonferencer på årsmødet, der blev afviklet i en ny form med begrænset debat om DGI’s indre anliggender. Årsmødet nåede dog at genvælge Søren Møller og flere andre kandidater til hovedbestyrelsen med solid opbakning.

Bred rolle til idrætten
Kulturminister Uffe Elbæk traditionen tro gæstetale på årsmødet. I sin tale fokuserede kulturministeren ligeledes på den kommende udredning af idrættens økonomi og struktur samt på regeringens visioner for fremtidens kulturpolitik. Idrætten spiller eller kan spille en indirekte rolle i forhold til mange af de kommende tiltag og prioriteringer.

Digitalisering, større synlighed for kulturlivet og de store kulturinstitutioner i hele landet og ikke blot i de større byer samt øget mangfoldighed i de kulturelle tilbud er eksempelvis tre kulturpolitiske prioriteringer, hvor også idrætten i DGI-regi ifølge Uffe Elbæk kan og skal spille en fremtidig rolle.

Uffe Elbæk havde ingen konkrete løfter eller krav til idrætten i sin tale, men redegjorde til gengæld for en række helt aktuelle initiativer bredt i regeringen, hvor idræt er i spil i: Det gælder i forhold til en folkeskolereform, hvor kropslig aktivitet skal spille en større rolle, i forhold til arbejdet med en revitalisering af frivillighedscharteret samt i forhold til arbejdet med en ny national friluftspolitik.

Læs mere om DGI's årsmøde 2012

 
 
Søren Møllers power point til den mundtlig beretning

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.