Idrætsaktivitet blandt Vesterbro-børn

22.11.2012

Af Ditte Toft
Med afsæt i en evaluering af DGI-byens projekt Go-Active afdækker en ny rapport fra Syddansk Universitet børn og unge på Vesterbros deltagelse i idræt og tilgængelighed til idrætsfaciliteter.

DGI-byen i København iværksatte i 2010 projektet Go-Active med formålet at fremme fysisk aktivitet og sund kost blandt mindre ressourcestærke børn på Vesterbro som led i en forebyggelsesindsats, der fik bevilget 10 mio. kr. af Folketinget.

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet og Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet har i samarbejde nu evalueret indsatsen på Vesterbro.

Ifølge evalueringsrapporten har ca. halvdelen af børnene i målgruppen af børn i alderen 10-13 år på de fem deltagende Vesterbro-skoler været med til aktiviteter. Dog tyder det ikke på, at den samlede idrætsdeltagelse blandt børnene ikke er steget.

Til gengæld peger evalueringen på, at børnenes mulighed for at tage del i planlægningen har haft en engagerende effekt, ligesom børnene er blevet mere motiverede i skolernes idrætsundervisning.

Et særligt fokusområde for projektet var mindre ressourcestærke børn, og selvom mange af de børn og unge, som Go-Active nåede ud til, allerede var idrætsaktive, har mange børn med anden etnisk baggrund end dansk deltaget i Go-Active.

Evalueringen fremhæver også, at det tilsyneladende er lykkedes at få fat i målgruppen af piger blandt børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Netop pigerne er ellers i undersøgelser af idrætsdeltagelse er kendetegnet ved lav idrætsdeltagelse.

Partnerskaber på godt og ondt
Evalueringen med titlen ’Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro’ har også undersøgt samarbejdet mellem projektpartnerne ud over at se på børnenes adgang til og deltagelse i idrætsaktiviteter. 

Her peger evalueringen på, at samarbejdet mellem DGI-byen og skoler, fritidsklubber, andre relevante institutioner og idrætsforeninger har været meget forskelligt.

Mens der har været et godt og tæt samarbejde mellem DGI-byen og skolerne, har der været mindre tæt samarbejde med fritidsklubberne, og samarbejdet med idrætsforeningerne har ifølge evalueringen været stort set ikke-eksisterende. Blandt andet lyder det i rapporten, at nogle partnere har været skeptiske, fordi Go-Active har været opfattet som et konkurrerende idrætstilbud.

Derfor anbefaler rapporten, at der fremadrettet bliver større brugerinddragelse op til projektet i forhold til både forældre og børn, men også i forhold til samarbejdspartnerne, som i større grad kan blive del af et fælles projekt ved at blive inddraget tidligere. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.