Beløbsmodtagere til eksamen

Foto: Mait Jüriado

29.11.2012

Af Henrik H. Brandt
Kulturministeriet har offentliggjort kommissoriet for udredningen af idrættens økonomi og struktur. Udredningen fokuserer på modtagerne af tipsmidler, mens den øvrige statslige støtte og den kommunale støtte til idræt kun berøres overfladisk.

Idrættens store organisationer samt et antal mindre selvejende offentlige aktører på idrætsområdet får deres virksomhed og økonomi endevendt af Kulturministeriet i det kommende år som led i den længe ventede udredning af idrættens økonomi og struktur.

Torsdag offentliggjorde Kulturministeriet kommissoriet for udredningen, der er en konsekvens af en passus i den nye spillelovgivning fra 2010. Udredningen lægger ikke op til en ændring af den samlede tildeling af statslige midler til idrætsformål fra overskuddet på spilområdet, men til gengæld er organiseringen af idrætten og den indbyrdes fordeling af midler til beløbsmodtagerne fra spillelovgivningen i spil.

Beløbsmodtagere under lup
Udredningen skal vurdere aktivitetsniveauet og den samfundsmæssige betydning af idrætsorganisationerne og de øvrige aktører på idrætsområdet, og samtidig kommer effektiviteten i den økonomiske forvaltning af midlerne hos beløbsmodtagerne under lup. Desuden indgår det i udredningen, at såvel foreninger som kommuner skal vurdere opgavevaretagelsen og ressourcefordelingen mellem de forskellige hovedaktører på idrætsområdet. 

Udredningen betyder således, at de faste beløbsmodtagere på fordelingsnøglen, DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Hestesportens Finansieringsfond, Lokale og Anlægsfonden og Team Danmark samt mindre offentlige institutioner som Sport Event Denmark, Anti Doping Danmark og Idrættens Analyseinstitut kommer til en grundig eksamen.

Dette valg betyder så samtidig, at den overvejende del af idrætssektorens økonomi, som forvaltes af kommunerne og forskellige ministerier ikke i særlig grad bliver omfattet af evalueringen ud over en samlet beskrivelse af tendenser, struktur og pengestrømme på idrætsområdet generelt.

Scenarier for fremtiden
På baggrund af de tilvejebragte oplysninger vil udredningen i sin anden væsentlige del opstille en række scenarier for den fremtidige udvikling på idrætsområdet. Scenariedelen lægger i princippet op til en sideløbende proces, hvor de forskellige aktører på idrætsområdet selv forventes at vurdere, om der er basis for tættere samarbejde, fusioner eller ændringer i principperne for økonomiske tildelinger til idrætten i fremtiden. Det første resultat af denne uudtalte forventning er planerne om en fusion mellem DGI og De Danske Skytteforeninger (DDS). 

Fem forskellige referencegrupper med forskellige interessentgrupper fra idrætsområdet skal følge udredningsarbejdet og i praksis også sikre, at der bliver bred opbakning til de ændringer, der eventuelt må komme ud af udredningsarbejdet, som skal afsluttes i 2013 med henblik på eventuelle ændringer med effekt fra 2015.

”Jeg glæder mig virkelig over at skyde denne udredning i gang. Vi har et meget velfungerende idrætsliv herhjemme. Danskerne bevæger sig mere og dyrker mere idræt end de fleste andre befolkninger i verden. Alligevel tror jeg på, at der plads til forbedringer og nytænkning. Udredningen giver os mulighed for at arbejde med nogle af de svære spørgsmål og afsøge nye muligheder, når det gælder idrættens økonomi og struktur. Meningen er ikke, at udredningen skal levere grydeklare løsninger, men at den skal give os nogle ideer til, hvordan vi kan indrette os klogere, mere effektivt og på en måde, der ruster dansk idræt bedst muligt til fremtiden,” udtalte kulturminister Uffe Elbæk (R) i forbindelse med offentliggørelsen af udredningens kommissorium. 

Læs mere om udredningen af dansk idræt

 
 
Læs Kulturministeriets kommissorium for udredningen af idrættens struktur og økonomi

Læs Henrik H. Brandts kommentar 'Udredningen af idrætten kan skabe ny dynamik' fra april 2012 om perspektiverne for den forestående udredning


Læs klumme af Dansk Firmaidrætsforbunds formand, Peder Bisgaard, om udredningen

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.