Notat sætter tal på frivilligheden

24.01.2013

Af Ditte Toft
Frivilligt arbejde har en værdi for samfundet på mellem 12 og 17 mia. kroner, vurderer et nyt notat fra Syddansk Universitet.

Frivilligt arbejde i idrætten har en estimeret værdi på et sted mellem 12 og 17 mia. kr. årligt svarende til knap 1 pct. af det danske BNP.

Tallene har afsæt i et nyt notat fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet, som professor Bjarne Ibsen har udarbejdet for DGI.

Notatet tager afsæt i en række frivilligheds-, værdi- og kulturvaneundersøgelser, som strækker sig fra 1987 frem til 2012, og ud over at sætte tal på omfanget og værdien af frivilligt arbejde diskuterer notatet også frivillighedens status og karakteristika i og uden for idrætten.

Beregningerne på frivillighedens økonomiske værdi er baseret på tal fra en frivillighedsundersøgelse fra 2004, hvor de frivillige i gennemsnit angav at arbejde henholdsvis 127 og 170 timer om året afhængig af opgørelsesmetode.

Omregnet til arbejdstimer beløber det sig til mellem i alt 63,5 og 85 mio. arbejdstimer, som de frivillige lægger i idrætten. Med en timeløn på 200 kr., som cirka svarer til lønniveauet for ansatte i sociale institutioner og foreninger, giver det en samlet årlige værdi på de 12 til 17 mia. kr. 

Frivillighed er ikke i forfald
Notatet konkluderer desuden, at selvom mange foreningsledere oplever udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med frivillige til at holde foreningernes aktiviteter kørende, er de frivillige foreninger ikke i forfald. 

Tværtimod er der fremgang at spore på frivillighedssiden, og idrættens andel af de frivillige ser ud til at være stabil.

Men det gør ikke Danmark førende på frivillighedsområdet. Ganske vist er Danmark med i toppen internationalt, når det gælder frivillighed er både Sverige og Norge på niveau med Danmark, hvis ikke lidt over. 

Læs mere om frivilligt arbejde

 
 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.