Byens bevægelsesrum aktiverer

Foto: Lokale og Anlægsfonden

14.03.2013

Af Ditte Toft
Omtanke for forskellige brugergrupper og inddragelse af brugere skaber gode forudsætninger for aktivitet i byens bevægelsesrum viser en evaluering.

Når bevægelsesrum i byer og lokalområder etableres, er der gode muligheder for at skabe en pladser til aktivitet, bevægelse og socialt samvær, viser evalueringen af tre bevægelsesrum i tre forskellige byrum i henholdsvis København, Fredericia og Skåde (ved Aarhus).

Men det kræver, at forskellige brugergrupper tænkes ind i bevægelsesrummene, så de henvender sig til såvel børn som unge og voksne, ligesom der skal tages hensyn til kvinder/piger og mænd/drenges aktiviteter.

Ligeledes er det vigtigt, at brugerne er med i processen, når bevægelsesrummene skabes. Fordi de kender de kommende brugere, men også for at skabe ejerskab.

NIRAS Konsulenterne har udarbejdet evalueringen for Lokale og Anlægsfonden, som også har støttet anlæggelsen af de tre bevægelsesrum, der er etableret over de seneste ti år.

Evalueringen tegner overordnet et positivt billede af bevægelsesrummene, men opfordrer samtidig til, at arkitekter i større udstrækning tænker funktionalitet, ligesom brugerinddragelse også bør tænkes videre ind i driften af bevægelsesrummet.

Glade brugere
Evalueringen fokuserer alene på brugerne af bevægelsesrummene, som udtrykker tilfredshed. 

De mest udbredte begrundelser for at bruge bevægelsesrummene er det sociale samvær, som 58 pct. angiver, efterfuldt af at det er sjovt, som 57 pct. angiver.

Evalueringen viser samtidig, at der er forskel på mænd og kvinders brug af bevægelsesrummene. Mændene/drengene fokuserer i stor udstrækning på aktiviteter, og at det skal være sjovt, mens kvinderne/pigerne oftere bruger bevægelsesrummene til socialt samvær.

Styrkelse i lokalområdet
Evalueringen viser også, at det er forskelligt, hvordan de tre forskellige bevægelsesrum på hver sin måde har haft positiv indflydelse i lokalområdet. 

Hvor bevægelsesrummet på Charlotte Ammundsens Plads i København har været med til at skabe en stærkere identitet og fællesskabsfølelse blandt beboerne, har det på Gasværksgrunden i Fredericia været med til at øge samarbejdet mellem fritidstilbud og idrætsforeninger, mens bevægelsesrummet i Skåde har været løftestang for nye idræts- og bevægelsesinitiativer i bl.a. SFO og indskoling. 

 
 
Læs evalueringen af de tre bevægelsesrum: 

 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.