DGI præsenterer fremtidsscenarier

Foto: Colourbox

30.09.2013

Af Ditte Toft
Som led i arbejdet med udredningen af dansk idræt har DGI offentliggjort fire mulige scenarier for fremtidens organisering af dansk idræt.

DGI har i forbindelse med Kulturministeriets udredning af idrættens fremtidige organisering og økonomi i Danmark offentliggjort organisationens forslag til den fremtidige organisering af idrætten.

Det sker i form af fire prioriterede scenarier, der repræsenterer forskellige grader af samarbejde mellem idrætsorganisationerne DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), mens Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten) i alle forslag fusioneres eller associeres med enten DGI, DIF eller en enhedsorganisation.

De fire scenarier
Første scenarie indebærer en fusion mellem idrættens tre organisationer. Afsættet er principperne for fusionsmodellen, som DIF og DGI lavede i 2008, men denne gang uden Dansk Boldspil-Union, som er modstander af en fusion. 

Ifølge fusionsscenariet bliver idrætsforeningerne medlem af både en regionalforening og et idrætsforbund. Regionalforeningen skal bl.a. håndtere foreningsudvikling, kurser for frivillige ledere og indgår samarbejde med kommuner, mens idrætsforbundet bl.a. skal varetage aktivitetsudvikling, udvikling af eliten og fastsættelse af rammer for turneringer og stævner.

Andet scenarie er en arbejdsdeling, hvor DGI og DIF fordeler opgaverne imellem sig, og Firmaidrætten fusioneres eller associeres med DGI. I dette scenarie kommer DIF til at varetage al konkurrenceidræt, mens DGI tager sig af al motionsidræt.

I tredje scenarie fortsætter DGI og DIF som to organisationer, og Firmaidrætten fusioneres eller associeres med én af de to organisationer. Samtidig etablerer DGI og DIF Idrættens Vækstforum, som er et samarbejdsorgan, der skal udvikle fælles motionssatsninger inden for fem til syv idrætter med særligt potentiale. Samtidig etablerer de to organisationer en fælles administrationsenhed og en samarbejdsenhed med politisk ansvar for de to øvrige enheder. 

I fjerde og sidste scenarie fra DGI fortsætter DGI og DIF som i scenarie tre som selvstændige organisationer, mens Firmaidrætten også her fusioneres eller associeres med enten DGI eller DIF. Derudover forpligter DGI og DIF sig til sammen at arbejde for at opfylde målsætninger i forhold til forskellige områder i idrætten – f.eks. at samarbejde for flere idrætsaktive og frivillige i Danmark og koordinere kommunesamarbejder. 

Alene om fusionsønske
Debatten om udredningen på Idans konference den 4.-5. september i Vejen viste, at DGI’s ønske om at genoplive de kulsejlede fusionsplaner havde begrænset genklang i de to øvrige landsdækkende idrætsorganisationer.

Her fremhævede Firmaidrætten bl.a. kvaliteten af at have flere idrætsorganisationer, der kan udfordre hinanden.

DIF krævede, at specialforbundsstrukturen skulle blive bærende, hvis DIF og DGI skal gå så vidt som at fusionere til en enhedsorganisation. Et krav, som DGI ikke kan acceptere. DIF ville dog ikke afvise et mere formaliseret samarbejde med DGI på en række punkter.

DGI’s seneste fire scenarier blev præsenteret på et landsledelsesmøde i DGI den 13.-14. september.

Læs mere om udredningen af dansk idræt

 
 
Læs mere om DGI’s fremtidsscenarier i referatet fra Landsledelsesmødet den 13.-14. september 2013
Læs Idans artikel om udredningsdebatten på Idans konference ’Idrættens største udfordringer III’
Læs om Kulturministeriets udredningen af idrætten

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.