Solid støtte til Play the Game

15.10.2013

Af Henrik H. Brandt
Play the Game får solid opbakning fra værtsbyen Aarhus og danske idræts- og medieorganisationer, når den internationale idrætskonference i dagene 28.-31. oktober finder sted på dansk grund for første gang siden 2005.

Play the Game-konferencernes erklærede formål om at give ’de hjemløse spørgsmål i idrætsverdenen’ et hjem i selskab med journalister, forskere og idrætsledere fra hele verden støder ofte på passiv eller åbenlys modstand. 

Derfor er det ekstra glædeligt for arrangørerne af den 8. Play the Game-konference i Aarhus i dagene den 28.-31. oktober, at adskillige danske partnere yder substantielle bidrag til at gennemføre konferencen med næsten 150 oplægsholdere og over 300 deltagere i Danmark for første gang siden 2005.

Play the Game-initiativet har siden 2011 været en integreret del af Idrættens Analyseinstitut, som modtager en samlet årlig grundbevilling på ca. 5,5 mio. kr. fra Kulturministeriet. Dertil kommer fast støtte fra DGI, der som oprindelig moderorganisation for Play the Game fortsat yder en årlig støtte på 500.000 kr. til Play the Games internationale arbejde.

Foruden den faste støtte har årets konference på Helnan Marselis Hotel i Aarhus fået målrettet økonomisk støtte fra en række partnere. Af konferencens samlede budget på ca. 1,6 mio. kr., kommer ca. 700.000 kr. fra partnernes bidrag. Restbeløbet tilvejebringes via deltagerbetalinger og Play the Game/Idans egen grundbevilling.

Mange partnerskaber 
I værtskommunen har konferencen indgået partnerskaber med Aarhus – Europæisk Kulturhovedstad 2017, Sport Aarhus Events og Aarhus Kommune.

På idrætsfronten har konferencen foruden DGI’s faste støtte modtaget målrettet økonomisk støtte fra Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, Dansk Firmaidrætsforbund og Anti Doping Danmark.

På mediesiden har Play the Game modtaget støtte fra Nordisk Journalistcenter, Dansk Journalistforbund, Norsk Journalistlag, Danske Sportsjournalister og Aarhus Stiftstidendes Fond. Nogle af disse midler går til at sikre deltagelsen af udenlandske journalister fra mindre bemidlede lande i konferencen. 

Play the Game har endvidere partnerskaber med DR (dækning og live streaming af hovedsessionerne) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om inddragelse af Play the Game i undervisningen og massiv dækning af konferencen på forskellige medieplatforme.

Nordisk Idrætsjuridisk Konference med fokus på matchfixing indgår som en integreret del af konferenceprogrammet, ligesom Play the Game-konferencen har indlagt en ekskursion med opvisning i Motorikhallen og besøg i DGI-huset. Den afsluttende konferencemiddag finder sted på NRGi Park.

”Der følger desværre ikke automatisk en sund økonomi med, når man som Play the Game har held til at sætte vigtige idrætspolitiske spørgsmål på den internationale dagsorden. Derfor er vi særdeles taknemmelige for den økonomiske og moralske opbakning fra vore mange partnere. Play the Game har udviklet sig til en helt nødvendig demokratisk stemme i den internationale idrætsdebat, men uden den flotte opbakning fra partnerne ville det ikke være muligt at gennemføre konferencen i Danmark” siger international chef for Play the Game, Jens Sejer Andersen.

Se den samlede oversigt over partnere og læs meget mere om Play the Game her

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.