Små ændringer i foreninger efter kommunalreform

Foto: Søren Cosmus/Flickr

Foto: Søren Cosmus/Flickr

05.12.2013

Af Ditte Toft
Foreninger og frivillighed er stabile størrelser, som ikke i det store billede er blevet påvirket væsentligt af kommunalreformen, viser en undersøgelse af udviklingen af foreningslivet i 00’erne.
Selvom der i 00’erne skete ændringer i dele af foreningslivet, heraf nogle som følge af gennemførslen af kommunalreformen i 2007, er foreninger og frivillighed overordnet set en stabil størrelse, viser en ny udgivelse fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.

Rapporten ’Kontinuitet og forandring i foreningslivet’ har undersøgt foreningerne og frivilligheden på Fyn, Ærø og Langeland før og efter strukturreformen i henholdsvis 2004 og 2010, og resultaterne viser, at antallet af foreningerne og størrelsen på foreningerne ikke har ændret sig væsentligt i perioden. 

Ligeledes er der ikke kommet flere lønnede medarbejdere til i foreningerne, som ellers kunne indikere øget professionalisering af foreningslivet. Heller ikke mængden frivillige er faldet, og foreningernes oplevelse af udfordringer med at rekruttere frivillige var den samme i 2010 som i 2004.

Resultaterne fra rapporten peger på, at foreningslivet overordnet set er en kontinuerlig og stabil størrelse, som kun i mindre grad bliver påvirket af større samfundsændringer som f.eks. kommunalreformen, selvom rapporten også tager forbehold for, at den korte undersøgelsesperiode muligvis ikke afslører effekterne, hvis foreningerne reagerer langsomt på sådanne samfundsændringer. 

På den anden side argumenterer rapporten for, at foreningernes lille størrelse, samt at de primært bygger på frivillighed og derfor har en lav afhængighed af de offentlige systemer, gør, at de er mindre påvirkelige for denne type samfundsændringer.

Mere formaliseret samarbejde
Blandt forandringerne i foreningslivet i den undersøgte periode fra 2004 til 2010 er samarbejdsrelationerne. Foreningerne angiver i større omfang end tidligere at have samarbejde med bl.a. andre foreninger og kommunale institutioner, hvilket har medført, at grænsen mellem de kommunale institutioner og foreningerne er blevet mindre skarp.

Rapporten peger på, at de større, sammenlagte kommuner bl.a. har medført, at kommunerne og foreningerne i større grad har fået formaliserede samarbejder – herunder bl.a. omkring faciliteter. 

Kommunernes øgede fokus på sundhed og forebyggelse efter strukturreformen synes ligeledes at komme til udtryk i bl.a. idrætsforeninger, hvor flere beskæftiger sig med ’sundhed og sygdom’ end tidligere. 

Udgivelsen og undersøgelserne bag er en del af projektet ’Institutionelle reformer og social kapital’, som undersøger, hvordan institutionelle forandringer i samfundet påvirker det lokale foreningsliv. 

Forfatterne bag udgivelsen præsenterede udvalgte resultaterne fra udgivelsen på Center for frivilligt socialt arbejdes decemberkonference i Odense den 3. december 2013.

Læs mere om rapporten

 
 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.