Faciliteter vil sætte dagsordenen

Foto: Idrættens Analyseinstitut

Et netværk af større danske idrætsfaciliteter har dannet brancheforeningen 'Danske Sportsfaciliteters Brancheforening'. Foto: Idrættens Analyseinstitut

01.05.2014

Af Henrik H. Brandt
Ca. 60 repræsentanter for idrætsfaciliteter og kommunale driftsorganisationer stiftede den 28. april ’Danske Sportsfaciliteters Brancheforening’. Foreningen håber at blive et centralt talerør for idrætsfaciliteter i forhold til myndigheder, idrætsorganisationer, leverandører samt ledelser af sportsfaciliteter.

Ambitionsniveauet fejler ikke noget hos det netværk af repræsentanter for større danske idrætsfaciliteter, som den 28 april på Trefor Park i Odense afholdt den stiftende generalforsamling i Danske Sportsfaciliteters Brancheforening med deltagelse af ca. 60 fremmødte fra selvstændige faciliteter og kommunale driftsorganisationer.

”Jeg håber, at vi om få år kan sige, at vi var med til at skabe noget, der var godt for dansk idræt,” lød dagens afsluttende bemærkning fra direktør Niels Bækgård fra Sport & Event Park Esbjerg, som har været den store drivkraft i etableringen af den nye brancheforening.

Ifølge initiativtagerne er der i Danmark omkring 2.000 potentielle medlemmer af foreningen i form af selvstændige selvejende haller, kommercielle faciliteter og/eller driftsorganisationer på facilitetsområdet i kommunerne. Alle er i princippet velkomne i den nye brancheforening. 

Foreningen er ligeledes åben for leverandører, entreprenører og andre organisationer med interesse i facilitetsområdet. Disse får dog ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

Niels Bækgård, der selv blev valgt som et af syv medlemmer af den nye bestyrelse, redegjorde ved åbningen af generalforsamlingen for foreningens ambitioner. 

Et naturligt samlingspunkt
"Vi har hidtil som faciliteter bare reageret på omverdenen. Det er på tide, at vi er med til at sætte dagsordenen i stedet for bare at vente på, at andre gør det. Vi kommer i hvervet fra at drive rammer, som andre fylder ud og dikterer behovene for ud fra deres ståsted. Ofte ser vi, at forandring på området er mere drevet af personer end af politik. Denne forening skal være det naturlige samlingspunkt for faciliteterne. Vi skal have høringsret, og vi skal høres,” sagde Niels Bækgård.

Initiativgruppen ønsker ikke blot at gøre brancheforeningen til en idrætspolitisk og faglig røst i forhold til foreninger, professionelle sportsklubber og arrangører, myndigheder etc.

Brancheforeningen skal i høj grad også være et fagligt forum, der arbejder for erfarings- og vidensudveksling, rådgivning, uddannelse og innovation på facilitetsområdet i samarbejde med relevante partnere.

Foreningen lægger fra start op til et formaliseret samarbejde med de mindre eksisterende sammenslutninger, De Samvirkende Idrætshaller (DSI) og Dansk Svømmebadsteknisk Forening, med henblik på en mulig fusion, hvis samarbejdet bliver en succes.

Halinspektørforeningen (HI), der ligeledes i de senere år har markeret sig som faglig forening med oprettelsen af Videncenter for Drift af Idrætsanlæg, forholder sig i første omgang afventende. Hvor HI er en fagforening med individuelle medlemmer, organiserer den nye brancheforening faciliteter, kommuner og institutioner som helhed.

Nye faggrupper
Et væsentligt omdrejningspunkt for foreningens aktiviteter bliver specialiserede faggrupper for forskellige anlægstyper som svømmebade, fodboldstadioner, større haller, udefaciliteter, isfaciliteter, atletikanlæg m.v.

Den konkrete udmøntning af brancheforeningens arbejde ligger indtil videre i hænderne på den nyvalgte bestyrelse, der består af følgende medlemmer: 

  • Alf Christensen, idrætsinspektør, Silkeborg Kommune
  • Erik Hansen, teamchef, Københavns Kommune, ansvar for 24 idrætsanlæg
  • Gitte Nørgaard, direktør, Arena Randers og Randers Idrætshaller
  • Morten Menné, fritidschef, Sønderborg Kommune
  • Ole Lindholdt, idrætsinspektør, Albertslund Kommune
  • Jakob Sander, centerchef, Vejen Idrætscenter
  • Niels Bækgård, Direktør, Sport & Event Park Esbjerg

Se Idans oplæg op til generalforsamlingen

 
 
Som optakt til den stiftende generalforsamling holdt direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut, oplægget ’Faciliteter. Trends, tendenser og udfordringer’.

Yderligere oplysninger om den nye forening, kan indtil videre rekvireres hos direktør Niels Bækgård, Sport og Event Park Esbjerg, nb@sepe.dk.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.