Ny lov om den statslige støtte til idrætten er vedtaget

Christiansborg. Foto: Colourbox

Foptpo: Colourbox

22.12.2014

Af Henrik H. Brandt
Folketinget har vedtaget en ny udlodningslov, der reducerer hestevæddeløbssportens lottomidler, styrker Anti Doping Danmark og permanentgør Sport Event Denmark og Idrættens Analyseinstitut.

Forårets såkaldte ’politiske stemmeaftale om idræt’ mellem alle Folketingets partier som udløber af den forudgående udredning af idrættens struktur og økonomi blev fredag udmøntet i lov, da Folketinget i enstemmighed vedtog en ny udlodningslov.

’Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløn og lov om fremme af dopingfri idræt’ stødte til det sidste på modstand fra især Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, der med lovforslaget mister sin faste plads på udlodningsnøglen og overføres til et aktstykke i Kulturministeriet. Hestevæddeløbssporten må som følge af loven imødese en reducering i bevillingerne på mindst 90 mio. kr. over perioden 2015-2018.

En pæn portion af disse midler går i stedet til en betydelig styrkelse af Anti Doping Danmarks fremtidige finansiering, lige som Sport Event Denmarks årlige støtte i størrelsesordenen 23-25 mio. kr. bliver gjort permanent, idet institutionen ikke længere finansieres af en blanding af bevillinger fra idrættens interessenter, Kulturministeriet og finansloven, men af en fast plads på udlodningsnøglen.

Også Idrættens Analyseinstitut bliver med loven gjort til en permanent institution med fast bevilling fra udlodningsloven. Dette betyder også, at Play the Game-initiativet og folkeoplysning (Videncenter for Folkeoplysning) fortsætter som en del af instituttets vedtægtsbestemte opgaver.

Ny udlodningsnøgle
Teknisk set finansieres statslige idrætsformål fremover som følger: 63,83 pct. af Kulturministeriets andel af Danske Spils overskud (monopolsiden) går til idrætsformål.

Dette beløb udloddes som følger i 2015:

9,91 pct. til Team Danmark
30,83 pct. til Danmarks Idrætsforbund
28,63 pct. til DGI
4,24 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund
9,20 pct. til Lokale og Anlægsfonden
1,84 pct. til Anti Doping Danmark
2,55 pct. til Sport Event Denmark
0,85 pct. til Idrættens Analyseinstitut
11,94 pct. til andre idrætsformål (herunder Hestevæddeløbssportens Finansieringsforbund)

Procentsatserne justeres løbende i de efterfølgende år i henhold til forårets politiske stemmeaftale.

Midlerne til udlodning fra Danske Spil er i disse år under pres på grund af dalende omsætning på lotto, og de fleste aktører på udlodningsloven må derfor imødese færre indtægter i de kommende end oprindelig forventet.

For Idrættens Analyseinstitut betyder loven, at instituttet p.t. kan forvente en samlet grundbevilling (inkl. Videncenter for Folkeoplysning) på 9,6 mio. kr. i 2015 (mod samlede bevillinger på 8,039 mio. kr. i 2014 til Idan, Play the Game og Vifo) og en samlet grundbevilling på ca. 8,4 mio. kr. i 2016.

Ny bestyrelse udpeget
En anden konsekvens af den nye lov er, at institutionernes bestyrelser slankes. Eksempelvis reduceres Idans bestyrelse med virkning fra 1. januar 2015 til seks personer mod tidligere otte, ligesom næstformandsposten bortfalder.

Kulturminister Marianne Jelved udpegede mandag den nye bestyrelse for Idrættens Analyseinstitut, der fremover sammensættes som følger:

Johs Poulsen (formand – genudpeget for 4 år)
Anne-Marie Dohm (genudpeget for 2 år)
Gurli Martinussen (genudpeget for 2 år)
Mikkel Rugaard (genudpeget for 2 år)
Hans Stavnsager (genudpeget for 4 år)
Johan R. Norberg (udpeget for 4 år)

Afbeskikket fra nytår er dermed Søren Riiskjær, Mette Lykke og Sigmund Loland.

Bestyrelsens eneste nye medlem, universitetslektor Johan R. Norberg fra Malmö Högskola, er dr.phil. i historie og docent i idrætsvidenskab. Han har særligt forsket i idrætshistorie og idræt i et samfundsvidenskabeligt perspektiv og er desuden tilknyttet programmet for udredning af effekterne af den svenske stats støtte til idrætten ved Centrum för Idrottsforskning.

Læs mere

 
 
Folketingets oversigt over loven og dens behandling i Folketinget, herunder Folketingets kulturudvalgs betænkning.

Kulturministeriets pressemeddelelse om stemmeaftalen med link til aftaleteksten.

Kulturministeriets pressemeddelelse om de nye bestyrelser i de offentlige selvejende institutioner på idrætsområdet.
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.