Tilbud: Seminar om fremtidens stadion

Foto: Joe Candy/Flickr

Foto: Joe Candy/Flickr

13.11.2015

Af Henrik H. Brandt
Idrættens Analyseinstitut og Helsingør Kommune holder den 25. november et seminar om topfodboldens stadionkrav og samspillet mellem kommunerne og topfodbolden. Et begrænset antal pladser udbydes til udefrakommende.

FC Helsingørs oprykning til 1. division i fodbold i sommeren 2015 har på én gang skabt begejstring og akutte udfordringer for FC Helsingør og Helsingør Kommune. Med oprykningen til den professionaliserede del af dansk topfodbold følger krav til klubbens organisatoriske set up og ikke mindst til de sportslige, tilskuermæssige og sikkerhedsmæssige faciliteter på Helsingør Stadion. Det nuværende stadion opfylder ikke topfodboldens stadionkrav.

På længere sigt er det ikke tilladt for en klub i 1. division (og superligaen) at spille på et stadion, der ikke opfylder DBU’s stadionkrav. Helsingør Kommune har derfor behov for at orientere sig om mulighederne for at skabe en tidssvarende og langsigtet løsning for et fremtidigt stadion. Et fremtidigt stadion der lever op til kravene i DBU’s klublicenssystem og DBU’s krav til danske fodboldstadioner og udgør en økonomisk og ’idrætskulturel’ bæredygtig løsning for FC Helsingør, Helsingør Kommune og byens idrætsliv generelt.

Helsingør Kommune afholder i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) et seminar, der skal belyse erfaringer og løsningsmodeller fra sammenlignelige byer og fodboldklubber. Seminaret er primært for lokale interessenter, men Idan har mulighed for at invitere et begrænset antal udefrakommende interessenter til seminaret. Deltagelse i seminaret koster kr. 1.095,- inklusive bespisning. Hurtig tilmelding nødvendig. Antallet af pladser er begrænset. 

Program 

08.45-09.00
Registrering 

09.00-09.15
Velkomst ved borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune 

09.15-10.30
Del 1. Overblik - ved Idrættens Analyseinstitut 

Forskningsleder Rasmus K. Storm
Hvordan er de økonomiske realiteter for danske professionelle sportsklubber? Hvordan er forretningsmodellerne skruet sammen, Hvordan udvikler omsætningen sig? Hvad er realistisk for FC Helsingør? 

Analytiker Christian G. Nielsen
Hvordan ser tilskuertallene i dansk topfodbold reelt ud? Hvordan hænger de sammen med stadionudviklingen? Hvilke faktorer påvirker udviklingen i tilskuertal over tid? 

Direktør Henrik H. Brandt
Investeringer i danske arenaer og stadionanlæg og klubbernes bidrag. Hvordan har danske kommuner investeret i stadionanlæg i det seneste årti? Hvordan er ejerskabsmodellerne og byrdefordelingen? Hvad betaler klubberne? Hvad betaler kommunerne? Hvilke rettigheder er i spil? 

Analytiker og ph.d.-stipendiat Jens Alm 
Eliteidrættens krav til stadionanlæg. Hvilke krav skal danske fodboldklubber leve op til for at spille i superligaen eller 1. division. Hvordan harmonerer disse krav med realiteterne? Er der noget, vi kan lære af udviklingen i sammenlignelige nabolande? 

10.30-11.30
Del 2. Helsingørs specifikke situation. 

Janus Kyhl, direktør, FC Helsingør 
Hvordan er FC Helsingørs økonomi og organisation skruet sammen? Hvilke visioner har FC Helsingør for klubbens fremtidige udvikling? Hvordan vil nye stadionfaciliteter påvirke klubbens kommercielle og sportslige udviklingsmuligheder på længere sigt? FC Helsingør 

Direktør Lars Rich, Helsingør Kommune 
Kommunen som medspiller. Hvad er kommunens økonomiske muligheder for at deltage i et fremtidigt stadionprojekt? Hvilke arealer og konkrete løsningsmodeller er i spil? Helsingør Kommune 

11.30-11.45
Kaffepause 

11.45-12.45
Del 3. Interessentinddragelse og erfaringsudveksling 

Kjell Slinning, marketingchef, Aalesunds FK, Norge
Hvordan skaber og opretholder man en fankultur og tilskuerinteresse i en relativt lille by?

Hvordan spiller stadion sammen med klubbens strategi?

Hvordan er samspillet mellem klub, kommune og stadion? 

12.45-13.45
Frokost 

13.45-15.15
Del 3. Fortsat 

Morten Jensen, direktør Viborg FF og medlem af Divisionsforenings bestyrelse
Stadions betydning for superligaklubbens kommercielle og sportslige muligheder

Krav til fodboldklubbens organisering og økonomi, hvis et nyt stadionbyggeri skal blive en succes

Udfordringer og uudnyttede potentialer i samspillet mellem Viborg FF, kommunen og stadion 

Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden
Et levende stadionområde. Hvordan undgår man, at et nyt stadion bliver en betonstruktur, der kun lever 15-20 gange om året?

Arkitektoniske og planlægningsmæssige overvejelser til den videre proces

Jakob Sander, direktør, Vejen Idrætscenter
Hvordan skaber man trafik og pengestrømme til et idrætscenter uden at miste rollen som et hjem for foreningsliv og eliteidræt?

Hvordan kunne et nyt stadion i Helsingør blive til glæde for både fodboldklubben og andre interessenter?

Hvilke interessenter bør inddrages i processen frem mod et nyt stadion – og hvad kunne visionen omfatte? 

15.15-15.30
Kaffepause 

15.30-16.00
Del 4. Opsamlende diskussion i arbejdsgrupper
(Denne del er primært tiltænkt interessenter fra Helsingør Kommune)

Hvilke interessenter kan bidrage til at skabe optimal udnyttelse af et stadion i Helsingør? Er der funktioner/institutioner, som man p.t. ikke har tænkt på?

Hvilke krav bør man stille til FC Helsingørs langsigtede planer og bæredygtighed som professionel sportsklub med appel til publikum, før man bygger?

Hvilken model for fremtidens stadion i Helsingør vil på langt sigt give størst bæredygtighed og tilfredshed?

Hvilke cases fra ind- og udland er mest relevante at kigge på for fremtidens Helsingør Stadion? 

16.00-16.30
Afrapportering fra arbejdsgrupperne 

Praktiske oplysninger

Tid og sted
Hotel Marienlyst, Helsingør, den 25. november kl. 09.00-16.30

Pris
Kr. 1095 inkl. bespisning 

Tilmelding
Send senest den 20. november en e-mail til konferencemanager Maria Suurballe, maria@playthegame.org (tlf. 20206838) med navn, titel, organisation, betalingsadresse og evt. EAN-nummer. Begrænset antal pladser.

Deltagere fra Helsingør Kommune tilmelder sig hos til KIB@helsingor.dk 

Arrangør
Helsingør Kommune og Idrættens Analyseinstitut

Yderligere oplysninger
Direktør Henrik H. Brandt, Idan, henrik.brandt@idan.dk, 2921 0972

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.