Unge og ældre bidrager med flest frivillige arbejdstimer

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

22.12.2015

Af Ditte Toft
Andelen af danskere, der udfører frivilligt arbejde, ligger relativt stabilt i Danmark, og især unge under 30 år og ældre over 70 år leverer mange frivillige timer, viser en ny undersøgelse af frivillighed i Danmark fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Godt fire ud af ti danskere udførte i 2014 frivilligt arbejde i en eller anden form, viser rapporten ’Frivilligrapport 2014’, der er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Tallet har siden den første tilsvarende undersøgelse fra 2010 ligget stabilt på de godt 40 pct., hvilket i tråd med andre lignende frivillighedsundersøgelser i Danmark tegner et billede af, at frivilligheden trods ord om krise ikke er på retur.

Flest er frivillige blandt de 40-49-årige, hvor 46 pct. angiver at udføre frivilligt arbejde, mens færrest blandt de helt unge i alderen 16-19 år (37 pct.) angiver at være frivillige. Men når det kommer til antallet af frivillige timer, er det især de unge under 30 år og de ældre over 70 år, der yder den største indsats. Blandt de frivillige i de aldersgrupper angiver flest at udføre over 15 timers frivilligt arbejde ugentligt, og næsten hver fjerde (23 pct.) blandt de unge under 30 og halvdelen (51 pct.) af de ældre over 70 år angiver at udføre frivilligt arbejde over fem timer ugentligt.

Den tredje rapport i rækken af undersøgelser af frivillighed i regi af Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser også, at der er på nogle punkter er sket en udvikling i det frivillige arbejde. For selvom andelen af frivillige ligger stabilt, er der bl.a. en tendens til, at flere er frivillige i forskellige sammenhænge. Det betyder f.eks., at flere end tidligere er både idrætsleder og medlem af forældrebestyrelsen i skolen eller måske både tager et nap med i den lokale husflidsforening og er besøgsven.

Kultur, idræt og fritid trækker flest frivillige
I tråd med tidligere undersøgelser af frivillighed trækker kultur-, idræts- og fritidsområdet den største andel af frivillige. 49 pct. af de frivillige angiver at være frivillige inden for kultur, idræt og fritid, hvilket er en stigning fra de tidligere undersøgelser i 2010 og 2012, hvor andelen lå på henholdsvis 44 pct. og 46 pct. På flere af de øvrige områder er også sket en stigning, som stemmer overens med, at flere end tidligere angiver at være frivillige i flere forskellige sammenhænge.

Til gengæld er de frivillige på kultur-, idræts-, og fritidsområdet ikke frivillige lige så mange timer som en række af de andre områder. Eksempelvis viser undersøgelsen, at mens mange frivillige (50 pct.) inden for kultur, idræt og fritid er frivillige én til fem timer ugentligt, er flere frivillige over fem timer ugentligt på bl.a. socialområdet.

Ligeledes viser undersøgelsen, at jo højere uddannelse, desto større andel af frivillige. Men undersøgelsen viser, at frivillighed på kultur-, idræts- og fritidsområdet er det område, som er mindst påvirket af uddannelsesniveau.

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.