Væksten i antallet af motions- og fitnesscentre fortsætter

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Antallet af kommercielle motions- og fitnesscentre nærmer sig hastigt 700 centre, viser Idans nye opgørelse over centre i Danmark. LOOP Fitness er nu landets næststørste kæde målt på antal centre.

(OBS: Se nyere artikel med 2018-tal her)

Væksten i fitnessbranchen stiger fortsat, viser Idans seneste opgørelse af antallet af kommercielle motions- og fitnesscentre i Danmark.

I alt var der 663 kommercielle motions- og fitnesscentre i februar 2016, hvilket er en stigning på 31 centre sammenlignet med maj 2015. Her registrerede Idan i forbindelse med udarbejdelsen af en undersøgelse af motionsdoping 632 motions- og fitnesscentre.

Centrene i opgørelsen er alle omfattet af den såkaldte lovpligtige mærkningsordning, som i grove træk dækker alle centre, der udbyder fitnessaktiviteter uden for idrætsorganisationerne. Næsten alle centrene er kommercielle (læs mere om opgørelsen i boksen til højre).

Udviklingen siden maj 2015 svarer til en stigning på cirka 5 pct. i antallet af centre. Sammenligner man med en tilsvarende opgørelse i 2010, hvor Idan blot registrerede 459 centre, er stigningen på ikke mindre end 44 pct.

LOOP Fitness er ny på andenpladsen
Målt på antallet af centre er landets største fitnesskæde fortsat Fitness World, der med sine 155 centre ligger langt foran de øvrige kæder og fortsætter med at åbne nye centre.

En ny kæde rykker ind på pladsen som Danmarks næststørste kæde målt på antallet af centre. LOOP Fitness har med sine 53 centre flere centre end fitness dk, der formentlig fortsat er landets næststørste kæde målt på antal medlemmer.

Fitness dk har 45 centre, typisk i større danske byer med særligt fokus på København og Aarhus, mens LOOP-centrene typisk ligger i mindre og mellemstore byer.

Holbæk er en fitnesskommune
Ikke overraskende har Københavns Kommune med sine 73 centre flest kommercielle motions- og fitnesscentre efterfulgt af de øvrige store storbykommuner – Aarhus (43), Aalborg (27) og Odense (26).

Målt i forhold til befolkningstallet har andre kommuner flest centre (se tabel 1).

Her har Holbæk den tætteste dækning af centre i forhold til befolkningen efterfulgt af Ringsted og Billund, mens de større byer placerer sig i den øvre del af midterfeltet blandt alle kommunerne med mellem 7.673 (Odense) og 8.102 (København) borgere om hvert center.

Tallene siger ikke noget om størrelsen på centrene, eller hvor mange medlemmer centrene har i de enkelte kommuner. Det er f.eks. sandsynligt, at der er flere store centre i de store byer sammenlignet med mindre og mellemstore byer. Foreningsbaserede centre indgår heller ikke i opgørelsen.

Tabel 1: Færrest antal borgere pr. center. Top 5. 

Kommune Antal centre Antal borgere om hvert center
Holbæk 18 3.887
Ringsted 7 4.862
Billund 5 5.247
Rødovre 7 5.429
Solrød 4 5.447

Kommuner med flest centre i forhold til befolkningen. Tallene tager ikke højde for centrenes størrelse målt på medlemmer, eller hvorvidt borgerne benytter centre i andre kommuner. 

Tabel 2: Flest antal borgere pr. center. Bund 5. 

Kommune Antal centre Antal borgere om hvert center
Nyborg 1 31.886
Nordfyns 1 29.298
Allerød 1 24.732
Gladsaxe 3 22.638
Ishøj 1 22.358

Kommuner med færrest centre i forhold til befolkningen. Tallene tager ikke højde for centrenes størrelse målt på medlemmer, eller hvorvidt borgerne benytter centre i andre kommuner. Medregnet er ikke de seks kommuner, som ingen centre har (Samsø, Rebild, Læsø, Lejre, Langeland, Fanø).

Forholder man i stedet antallet af centre til kommunernes størrelse, har især tætbefolkede kommuner i og omkring København den bedste dækning (se tabel 3). I Frederiksberg og Københavns Kommuner er der cirka ét center pr. kvadratkilometer.

I den modsatte ende af skalaen med færrest centre pr. kvadratkilometer ligger landkommuner som Lemvig, Nordfyn og Guldborgsund Kommuner, der har ét center pr. henholdsvis 509, 452 og 300 kvadratkilometer. Holbæk havde målt på centre i forhold til befolkning flest centre, men lægger sig målt på areal i den øverste del af midterfeltet med et center pr. 32 kvadratkilometer.

Tabel 3: Antal kvadratkilometer pr. center. Top 5

Kommune Antal centre Antal km2 pr. center
Frederiksberg 9 1,0
København 73 1,2
Rødovre 7 1,7
Herlev 5 2,4
Brøndby 5 4,2

Kommuner med flest centre i forhold til antal km2. Tallene tager ikke højde for størrelsen på centrene. 

Tabel 4: Antal kvadratkilometer pr. center. Bund 5

Kommune Antal centre Antal km2 pr. center
Lemvig 1 508,8
Nordfyns 1 452,3
Guldborgsund 3 300,2
Ringkøbing-Skjern 5 293,9
Nyborg 1 276,8

Centre i forhold til antal km2. Tallene tager ikke højde for størrelsen på centrene. Medregnet er ikke de seks kommuner, som ingen centre har (Samsø, Rebild, Læsø, Lejre, Langeland, Fanø).

Flere medlemmer
Selvom opgørelsen af centre ikke i sig selv siger noget om antallet af medlemmer, giver andre data en indikation af en branche, som medlemsmæssigt fortsat er i vækst.

I forbindelse med evalueringen af indsatsen mod motionsdoping i Danmark estimerede Idan i foråret 2015, at der var et sted mellem 810.000 og 950.000 medlemmer i de kommercielle motions- og fitnesscentre. Det er en betydelig stigning siden Idans seneste lignende estimat fra 2009, hvor tallet blev vurderet til cirka 550.000 medlemmer i centrene.

Mange kommercielle motions- og fitnesscentre holder deres medlemstal tæt til kroppen. At give et tal for antal medlemmer i landets kommercielle centre er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Estimatet er beregnet på baggrund af offentliggjorte tal fra de to børsnoterede kæder, Fitness World og fitness dk, samt centrenes egne angivelser af medlemstal i forbindelse med evalueringen af indsatsen mod motionsdoping.

 • Jørgen Juul Pedersen, 8250 Skæring, 12.10.2017 21:54:
   

  I mine øjne en særdeles udmærket artikel

 • Jonas Jørgensen, 17.11.2016 20:15:
   
  Yderst interessant at antallet af centre er stigende trods abonnementpriserne generelt har været faldende de sidste 2 år.

  Et mere nichepræget område, der også er i enorm vækst er brug af en personlig træner.

  I Norge begyndte samme trend fra omkring 4 år siden og der er ingen tvivl om at den har fået fat i Danmark også hvor f.eks. http://FortiusFitness.dk nu er oppe på 5 centre på landsplan.

  Det kunne være interessant at se mere på hvilken type af centre der vækster mest og om det kan sige noget om vores adfærd kontra sundhedsidealer.
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.