Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’

Borgere. Foto: AYO TEK/Flickr

Vifo undersøger folkeoplysningen i kommunerne. Foto: ayo_tek/Flickr

29.05.2019

Af Redaktionen
I uge 23 udsender Videncenter for Folkeoplysning et spørgeskema til alle landets kommuner. Spørgeskemaet omhandler aktiviteter, økonomi og procedurer på folkeoplysningsområdet og er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse for fire år siden.

I 2015 udsendte Vifo for første gang et omfattende spørgeskema til landets kommuner for at afdække de kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet. Undersøgelsens resultater blev afrapporteret i rapporten ’Folkeoplysningen i kommunerne’ og var den første detaljerede indsamling af grundlæggende tal på folkeoplysningsområdet i mange år.

Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af ønsker fra såvel kommuner som organisationer om et bedre vidensgrundlag på området og med det formål at afdække aktiviteter, økonomi og procedurer inden for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som det folkeoplysende foreningsarbejde.

Der er særligt tre grunde til, at det er væsentligt at få et detaljeret indblik i kommunernes praksis på område gennem gentagne undersøgelser:

  • Grundlæggende dokumentation er væsentlig i sig selv for at skabe overblik over omfanget af, karakteren af og økonomien i de folkeoplysende aktiviteter.
  • Dokumentationen giver mulighed for læring på tværs af kommuner og refleksion over egen praksis.
  • Muligheden for at kunne følge udviklingen over tid er helt central for at kunne spore ændringer og udviklingstendenser på området.

Nu hvor der er gået fire år siden den seneste dataindsamling, er det igen tid til at gøre status på området. Vifo udsender derfor i uge 23 et omfattende spørgeskema til alle landets kommuner.

Hvilke temaer omfatter undersøgelsen?
Formålet med undersøgelsen er at skabe et samlet overblik over, hvad der foregår på folkeoplysningsområdet rundt omkring i kommunerne. På grund af de brede rammer i folkeoplysningsloven og foreningslivets varierende sammensætning er det interessant at kortlægge forskelle og ligheder på tværs af kommunerne.

Mere specifikt vil undersøgelsen se nærmere på omfanget og karakteren af de folkeoplysende aktiviteter, fordelingen af den økonomiske støtte samt de øvrige kommunale rammer og procedurer.

Disse temaer vil blive belyst for både den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde.

Derudover vil undersøgelsen omfatte tværgående temaer som eksempelvis udviklingsarbejde på området, § 35, stk. 2-udvalgets sammensætning og kompetencer samt foreningssamvirkers roller og udbredelse.

Samlet er det ambitionen, at det styrkede vidensgrundlag, som undersøgelsen bidrager til, kan være et værdifuldt redskab for kommunerne i forhold til planlægning og udviklingsarbejdet på området.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres elektronisk og bliver i uge 23 sendt til alle fagchefer på kultur- og fritidsområdet samt – i de tilfælde det er muligt – den eller de medarbejdere, som bidrog ved den sidste kommuneundersøgelse.

”Vi håber på stor opbakning fra kommunerne. Sidst valgte ikke mindre end 91 ud af 98 kommuner at bidrage til undersøgelsen, hvilket var helt afgørende for undersøgelsens kvalitet og muligheden for at kunne give et samlet billede af situationen på landsplan”, siger analytiker Malene Thøgersen, der er ansvarlig for undersøgelsen.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil resultaterne blive offentliggjort og diskuteret i en samlet rapport, i artikler på vifo.dk og på kommende konferencer i regi af både Vifo og Idan.

Vifo evaluerer samtidig ændringen af folkeoplysningsloven for Kulturministeriet
Samtidig med kommuneundersøgelsen gennemfører Vifo for Kulturministeriet en evaluering af de ændringer i folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017 (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).

Alle fagchefer på kultur- og fritidsområdet vil derfor modtage et separat spørgeskema målrettet denne evaluering, som omhandler kommunernes implementering af lovændringerne.

Yderligere information

 
 

Analytiker Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning
Tlf. 8748 2026, malene.thogersen@vifo.dk

Læs mere om undersøgelsen på temasiden 'Folkeopysningen i kommunerne'

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.