Idan undersøger Ældre Sagens motionstilbud i lokalafdelingerne

Idan undersøger Ældre Sagens motionstilbud i de 215 lokalafdelinger. Foto: Colourbox

Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning har netop indgået aftale med Ældre Sagen om at kortlægge foreningens motionstilbud, deltagere og frivillige samt potentialerne for at få flere udøvere blandt de mindre mobile og dem, som ikke vant til at dyrke idræt.

Hver uge udbyder Ældre Sagen alt fra stolemotion til stavgang til deres 874.000 medlemmer, og ifølge Ældre Sagens egne optællinger er ca. 2.770 frivillige engageret inden for motionsområdet til at arrangere og gennemføre disse forskellige typer af motionsaktiviteter i deres 215 lokalafdelinger.

Men hvor mange motionsaktiviteter udbyder de 215 lokalafdelinger, og hvem er deltagerne på de forskellige hold? Det skal Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) nu i gang med at kortlægge.

Undersøgelsen formål er at afdække følgende:

  • Omfanget og karakteren af motionsaktiviteter i Ældre Sagens 215 lokalafdelinger samt udviklingen i forhold til Ældre Sagens tidligere undersøgelser.
  • Antallet af deltagere på de forskellige typer af motionsaktiviteter.
  • Deltagernes karakteristika og målgruppens generelle mobilitet og erfaring med motion samt deres motivation og barrierer for deltagelse.
  • De frivilliges motivation for og udbytte af deres frivillige arbejde.

Metodisk består undersøgelsen af et spørgeskema, som sendes til alle 215 lokalafdelinger. Udover antallet af motionshold, deres karakter og antallet af deltagere skal lokalafdelingerne også svare på spørgsmål om deres udfordringer, generelle trivsel og interessen for motionsholdene. Dette skal bruges som led i at afdække, hvorfor nogle lokalafdelinger stort set ikke udbyder motionshold, mens andre har en lang række aktiviteter.

Ældre Sagens egne tidligere undersøgelser tyder på, at lokalafdelingen i høj grad når ud til borgere, der kan have svært ved at finde andre tilbud. Undersøgelsen vil derfor sætte fokus på deltagerprofilerne. Idan og Vifo vil derfor i tæt dialog med Ældre Sagen udvælge lokalforeninger, som opfordres til at uddele spørgeskemaer til deltagerne på deres motionshold. I denne del af undersøgelsen bliver deltagerne spurgt om deres nuværende og tidligere motionsvaner, fysiske og mentale helbred og lignende. Som supplement til spørgeskemaet vil Idan og Vifo desuden gennemføre tre fokusgruppeinterviews blandt deltagerne på tre forskellige motionshold for at blive klogere på deres udfordringer, motiver og barrierer i forhold til at deltage i motionstilbuddene.

Den sidste del af undersøgelsen fokuserer på de frivillige, som vil få tilsendt et spørgeskema, hvor de skal svare på spørgsmål om deres forudsætninger og motivation for at være frivillige.

Undersøgelsen vil samlet tilvejebringe et vidensgrundlag, som Ældre Sagen kan bruge i forbindelse med deres videre arbejde med udviklingen af motionsaktiviteter i lokalafdelingerne.

 Undersøgelsen forventes afsluttet i april 2020.

Yderligere information

 
 

Centerleder Henriette Sønderskov Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning

Telefon: 2921 0943

Mail: henriette.bjerrum@vifo.dk

  • Lars Stein Jensen, Rårup,7130 Juelsminde, 16.11.2019 07:51:
     

    Rårup Hallen og vores kunder idrætsforeningerne, er altid interesseret i at øge aktivitets niveauet,derfor kunne det være interessant at samarbejde med Ældre Sagen. Men det bør ikke være Ældre Sagen der står for aktiviteterne, men der imod de lokale idrætsforeninger i samarbejde med Ældre Sagen. De lokale idrætsforeninger har lidt lokal kendskab til de ældre medborgere der lever i området. Her kunne en personlig henvendelse måske hjælpe. Vi som idrætshal vil gerne at hallen og de faciliteter den kan tilbyde bliver et samlingspunkt i lokalområdet for så mange som muligt. Hvis der ledig tid kan man komme og bruge hallen.

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.