Ulovligt annoncemarked vokser

02.01.2006

Af Henrik H. Brandt
Selv om det er forbudt at reklamere for udenlandske spil i medierne, vokser annoncemarkederne kraftigt i både Danmark og Sverige.

Kampen om det stadigt voksende spillemarked er tilsyneladende ikke dæmpet spor af hverken loven fra 2003, som forbyder reklamer for spil uden licens i danske medier, eller af de anlagte retssager mod danske medier, som bevidst bryder annonceforbuddet.

Den 18. januar er der forberedende retsmøde i Københavns Byret i anklagemyndighedens sag mod Ekstra Bladet, der har millionomsætning på at bringe annoncer for udenlandske bookmakere og pokerudbydere. Ifølge Jyllands-Posten har Spillemyndigheden indgivet 60 anmeldelser mod forskellige medier for ulovlige spilannoncer.

I Danmark er Dansk Tipstjeneste takket være monopollovningen ene om at kunne operere lovligt på markedet for sportsspil og lotto. Denne monopolstatus anfægtes voldsomt via internettet af udenlandske spiludbydere med licens i andre EU-lande som England, Malta eller Østrig eller med licens i ikke-EU-lande.

De udenlandske spiludbydere hævder med støtte fra blandt andet Ekstra Bladet og B.T., at den danske monopollovgivning er ulovlig, fordi den reelt er en protektionistisk skatteopkrævning og ikke først og fremmest, som hævdet af staten, en foranstaltning, der skal beskytte spillerne mod økonomisk kriminalitet og spilafhængighed.

Inden retsmødet er der et par interessante udviklinger fra ind- og udland at tage hensyn til:

Formiddagsblade tjener stort 
Trods annonceforbuddet i Danmark stiger annoncetrykket fra udenlandske spiludbydere voldsomt. Ifølge en renset opgørelse fra TNS Media Intelligence/Gallup Adfacts havde B.T. i 2004 ulovlige spilannoncer for 12,322 mio. kr. målt i standard listepriser. I de første tre kvartaler af 2005 bragte B.T. annoncer fra udenlandske spiludbydere for 12,608 mio. kr.

Ekstra Bladet bragte i 2004 ulovlige spilannoncer for 6,265 mio. kr. målt i listepriser – et beløb, der i de første tre kvartaler af 2005 allerede var vokset til 13.954 mio. kr. Dermed er udenlandske spiludbydere trods reklameforbuddet fortsat særdeles væsentlige kunder hos de to formiddagsblade. Det reelt fakturerede beløb er formentlig mindre end de angivne listepriser.

Aktuelle tal fra Sverige kan give et godt indtryk af den totale størrelsesorden af annonceringen for spil. Ifølge mediebureauet Sifo udgjorde det totale annoncemarked for spil i Sverige i de første 11 måneder af 2005 i alt 814 mio. svenske kr., hvoraf de lovlige annoncer fra spilleselskaber med licens som Svenska Spel, travselskabet ATG og diverse lotterier højst udgør to/tredjedele. Af de 814 mio. kr. hidrører over 614 mio. kr. fra tv-reklamer. Internetannoncering er ikke med i opgørelsen.

Flytter udenlands 
Herhjemme har to af de mest søgte fodboldmedier på internettet, onside.dk og bold.dk, valgt at flytte adresse til England for at kunne bringe annoncer fra udenlandske bookmakere rettet mod det danske marked. Denne taktik har allerede givet Tv-kanaler som TV3, 3+, Viasat Sport og Kanal 5 mulighed for at bringe spilannoncer i annoncer rettet mod seere i Danmark.

Trods den stigende udenlandske konkurrence leverer Dansk Tipstjeneste og spil dog fortsat yderst solide indtægter til den danske stat. I seneste regnskabsår genererede Dansk Tipstjeneste i alt næsten 2,8 mia. kr. i statsafgifter og overskud til udlodning blandt idrættens organisationer og andre almennyttige organisationer. Beløbet har været stigende over de senere år.

Fakta om annonceforbuddet

 
 

Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og 
andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse 
med heste- og hundevæddeløb (vedtaget marts 2003)

»§ 10. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   udbyder spil, lotterier eller væddemål her i landet uden at have bevilling efter § 1,

2)   formidler deltagelse i spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

Stk. 2. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig ved gentagelse, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i bevillingshaverens spil, lotterier og væddemål uden bevillingshaverens godkendelse,

2)   udbyder nogen form for spil, lotterier, væddemål eller konkurrence ved benyttelse af bevillingshaverens spillekuponer, spilleresultater, materiel m.v. uden bevillingshaverens tilladelse,

3)   reklamerer for spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

Stk. 4. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 1 A, bliver at erstatte.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Skatteministeren bemyndiges til at overvåge spillemarkedet med henblik på at sikre overholdelsen af reglerne i stk. 1-3. Nærmere regler herom kan fastsættes. Omkostningerne ved overvågningen bæres af det i § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab, og skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.  

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.