Velkommen til Idrættens Analyseinstitut

Inklusive Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning

Idrættens Analyseinstitut (Idan) er en selvejende institution under Kulturministeriet omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

Instituttet har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt. Desuden skal instituttet analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning og stimulere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.

Historik
Idrættens Analyseinstitut blev etableret af daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) i 2004. I praksis har instituttet været i drift siden 1. februar 2005.

Med virkning fra 1. januar 2011 overtog Idan desuden driften af Play the Game, som afvikler den internationale Play the Game-konference og arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.

Læs mere på Play the Games hjemmeside www.playthegame.org

I perioden 2013-2015 fik instituttet på en treårig bevilling fra Kulturministeriet til opgave at udvikle og etablere Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), som især skal dække den folkeoplysende voksenundervisning, herunder bl.a. aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, jf. folkeoplysningsloven (herunder særligt spejdere, politiske og religiøse ungdomsorganisationer).

Læs mere på Videncenter for Folkeoplysnings hjemmeside www.vifo.dk

Med virkning fra 1. januar 2015 fungerede instituttet i henhold til lov nr. 23 af 19. december 2014 (Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt) og senere i henhold til lov nr. 1532 af 19. december 2017 (Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri).

Instituttets grundbevilling, som siden 2015 har dækket såvel Idan som Vifo og Play the Game, fremkommer således som en fast procentandel af udlodningsmidlerne fra Danske Spils overskud. 

Struktur
Idrættens Analyseinstitut ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Kulturministeren udpeger formand og fem menige bestyrelsesmedlemmer, der skal have det overordnede ansvar for instituttet og dets virke. Ministeren skal ved udpegning af bestyrelsen sikre, at bestyrelsen repræsenterer værdierne i dette arbejdsgrundlag samt tilsammen har kompetencer inden for ledelse, dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, folkeoplysningsområdet og økonomi.

Den daglige ledelse varetages af instituttets direktør, Troels Rasmussen. 

Chefgruppen udgøres af analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm og centerleder Henriette Bjerrum.

Finansiering
Instituttet finansieres gennem en lovbestemt andel af de såkaldte udlodningsmidler fra lotto- og lotterispil (10,0 mio. kr. i 2019). Denne bevilling skal finansiere de grundlæggende analyser og udredninger i henhold til instituttets handlingsplan. Grundbevillingen skal også sikre den løbende drift af instituttets grundlæggende funktioner, dvs. husleje, administration, information og dokumentation, opdatering og bearbejdning af national og international forskning, kommunikation, konferencesekretariat etc.

Herudover modtog Play the Game et ekstra tilskud på 750.000 kr. i årene 2015-2019.

Grundbevillingen  suppleres af indtægter fra rekvirerede opgaver, eksterne projektbevillinger og anden indtægtsdækket virksomhed. 

Læs mere

 
 

Læs mere om Idans aktiviteter

Besøg også hjemmesiderne for Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning

Læs mere om instituttets lovgrundlag

Bestyrelsen for Idrættens Analyseinstitut modtager et honorar, som er fastsat af Kulturministeriet. Læs mere om bestyrelsen på Kulturministeriets hjemmeside.

Instituttets direktør refererer til bestyrelsen. Direktørens samlede løn inkl. ferietillæg og pension udgjorde i 2020 940.506 kr.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.