Brug Idrættens Analyseinstitut

Idan Forum

Idrættens Analyseinstitut har som en af sine centrale opgaver at stille viden til rådighed for omverdenen og knytte kontakt til andre aktører inden for idrætten. Derfor engagerer Idan sig hvert år i en lang række af aktiviteter såsom oplæg, konferencer, undersøgelser, undervisning, netværksaktiviteter, artikler og debataktiviteter.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige aktiviteter, samt hvilke muligheder der er for, at du eller din organisation kan gøre brug af Idans aktiviteter.

Ønsker du at høre mere om Idan, Vifo og Play the Games forskellige tilbud eller få en uforpligtende snak om muligheder for at gøre brug af eller samarbejde med Idan, kontakt konstitueret direktør Jens Sejer Andersen på mail eller telefon +45 2071 0701.

Oplæg og foredrag

 
 
Idan, Vifo og Play the Game holder hvert år en lang række oplæg, der omhandler forskellige aspekter af organisationernes fag- og vidensområder.

Oplæggene tager afsæt i instituttets viden, undersøgelser og analyser, men tilpasses hver gang modtagerne, oplægget skal holdes for. Ligeledes deltager medarbejdere indimellem som paneldeltagere i relevante sammenhænge.

Læs om en række af de forskellige emner, Idan, Vifo og Play the Game holder oplæg om, og se liste over tidligere oplæg.

Undersøgelser og analyser

 
 
Omdrejningspunktet for for meget af Idans aktivitet er udarbejdelsen af undersøgelser og analyser. Nogle undersøgelser og analyser gennemføres på eget initiativ, men en lang række af de seneste års rapporter og analyser er gennemført i samarbejde med forskellige aktører.

Idan råder over faglig ekspertise, erfaring og software til gennemførelse af bl.a. målrettede spørgeskemaundersøgelser. Instituttet kan tilbyde klubber, forbund og organisationer at gennemføre målrettede spørgeskemaundersøgelser som selvstændige analyser eller som led i større projekter.

Se en oversigt over igangværende undersøgelser, og se en oversigt over tidligere projekter.

Videnskabelige artikler, papers og kapitelbidrag i bøger

 
 
Idan udarbejder og udgiver løbende med videnskabelige artikler i forskellige nationale og internationale tidsskrifter, laver papers til konferencer og bidrager med kapitler til relevante fagbøger.

Konferencer, seminarer og uddannelse

 
 
Formidling af viden på Idrættens Analyseinstituts forskellige fagfelter er en central del af institutets virke.

Idan har i sin levetid gennemført en lang række konferencer og seminarer, der ikke alene præsenterer instituttets egen viden og analyser, men også inviterer også relevante forskere, videnspersoner, praktikere og andre relevante aktører til at bidrage med oplæg.

Gennem instituttets internationale søjle, Play the Game, har instituttet ligeledes afholdt og deltaget i en række internationale konferencer, seminarer og politiske møder, hvor der er bidraget med viden om internationale idrætsforhold. 

Læs mere om konferencer og seminarer, som Idan, Vifo og Play the Game har gennemført. 

Ligeledes har Idan et samarbejde med NTNU Business School om forskning og undervisning. 

Netværk - Idrætssektorens udviklingsforum (Idan Forum) 
Bliv medlem!

 
 

Idan Forum er et medlemsbaseret netværk, der med Idrættens Analyseinstitut som facilitator styrker netværksdannelse, formidling af viden og erfaringsudveksling på tværs af de mange aktører i den brede idrætssektor.

Forummet har blikket rettet fremad med fokus på trends, udvikling og nye idrætsoplevelser. Idan Forum baserer sig på de bedste idéer, de mest relevante analyser og de skarpeste konferencer, seminarer og netværksmøder.

Forummets 60 medlemmer har adgang til en række netværksaktiviteter, konferencer og sparring om konkrete problemstillinger. Medlemmerne har alle skarpt fokus på udvikling af idrætten og består bl.a. af eventorganisationer, kommuner, iværksættere, idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, konsulenter, foreninger og fabrikanter.

Idan Forum holder ca. fire årlige temagruppemøder forskellige steder i landet. Desuden arrangerer netværket studieture, deltager i Idans almindelige konferencevirksomhed og organiserer individuel udveksling og sparring.

Vil du læse mere om arrangementer og aktiviteter Idan Forum, kan du besøge forummets særlige temaside.

Artikler, kronikker og debatter

 
 
Ud over Idan, Vifo og Play the Games egen formidling på hjemmesider, i nyhedbreve og på sociale medier, bidrager instituttet også med kronikker i f.eks. aviser og fagmagasiner, ligesom en række af instituttets medarbejdere optræder som ekspertkilder i medierne på deres fagområder.

Internationale aktiviteter

 
 
Play the Game tegner instituttets primære internationale profil med et stort engagement i international idrætspolitik, hvor initiativet bl.a. beskæftiger sig med en række af idrættens ømme punkter som korruption, good governance, matchfixing, anti-doping og megaevents.

Formidling af Play the Games fokusområder sker via egne artikler og kommentarer på den engelsksprogede hjemmeside playthegame.org, men også gennem sociale medier og videreformidling af andre relevante personer og aktørers viden. Ligeledes spiller Play the Game en vigtig rolle som netværkspartner og vidensressource for bl.a. journalister, organisationer, politikere og vidensmiljøer i international idrætspolitik. 

Besøg Play the Games hjemmeside og se mere om dets aktiviteter.

Play the Game samarbejder desuden med Leuven Universitet (KU Leuven) om projektet 'Sports Governance Observer', der er et redskab til at få overblik over og forbedre ledelsen og forvaltningen i nationale og internationale idrætsorganisationer.

Idrættens Analyseinstitut samarbejder parallelt med aktiviteterne i Play the Game med en række internationale aktører inden for instituttets områder og har et stort netværk i europæisk og international idrætspolitik. Blandt netværkene er MEASURE, der beskæftiger sig med idrætsdeltagelse i Europa.

Aktiviteter på folkeoplysningsområdet

 
 
Siden 2013 har det bredere folkeoplysende område været en del af Idan i kraft af Videncenter for Folkeoplysning.

Videncenteret bidrager i lighed med Idan med analyser, undersøgelser og formidling på det brede folkeoplysende område.

Besøg Vifos hjemmeside og se mere om videncentrets aktiviteter.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.