Arrangementer, foredrag og oplæg 2006

 • Seminar om den kommercielle fitness-sektors historiske udvikling i Danmark med 15 inviterede videnspersoner fra fitness-sektoren og gymnastikken (Kasper Lund Kirkegaard med assistance af Karina Kolter og Jesper Kamstrup), Syddansk Universitet, Odense, den 12. januar 2006. Seminaret blev afholdt af Idan i samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

 • Tre foredrag på Fritidssamrådets fritidskonference 2006 for medarbejdere i kommunernes Kultur- og Fritidsforvaltninger i Københavns og Frederiksborg Amter, Tune Landboskole, 26. og 27. januar 2006 (Henrik Brandt om Idans aktuelle indsatsområder og brændpunkter i idrætspolitikken, Kasper Lund Kirkegaard om Idans fitness-undersøgelse og Rasmus K. Storm om resultater fra Idans Håndboldundersøgelse).

 • Oplæg på Dansk Orienterings-Forbunds årsmøde, "Penge som død kapital eller ressource i idrætten og samfundet," (Henrik H. Brandt), Vejle, 4. marts 2006.

 • Tilrettelæggelse og afvikling af konferencen 'Brændpunkter i fremtidens lokale idrætspolitik',  Fionia Park/Odense Stadion den 20.-21. april i samarbejde med Sport Event Fyn og Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet.

 • Pressemøde om udgivelse af rapporten 'Håndboldøkonomi.dk - fra forsamlingshus til forretning' om dansk elitehåndbold, Kanonbådsvej, København, den 14. juni

 • Oplæg om ishockey og branding af kommuner på Danmarks Ishockey Unions repræsentantskabsmøde (Martin Hedal), den 17. juni i Odense.

 • Oplæg 'Hvem vandt landsstævnet 2006?' ved afslutningsarrangement for DGI's og Haderslev Kommunes landsstævneansvarlige (Henrik H. Brandt), Haderslev, 17. august 2006.

 • Oplæg på samt deltagelse i ekspertpanel: 'Sport, Management and Globalization'. International Summer School at the Institute of Excersise and Sport Science, Copenhagen University (Rasmus K. Storm), 17. august 2006.

 • Oplæg 'Sportsjournalistens arbejdsmetoder' på Dansk Håndbold Forbunds presseseminar (Henrik H. Brandt), Brøndby, 25. august 2006.

 • Oplæg om Idan og idrætspolitiske brændpunkter på Nordisk Anlægskonference arrangeret af Lokale- & Anlægsfonden (Henrik H. Brandt), Århus, 31. august 2006.

 • Oplæg på konferencen: 'Holdsport og projektarbejde', Roskilde Universitetscenter: "Sponsorværdi og lokale helte: det hele menneske" (Rasmus K. Storm), 1. september 2006.

 • Oplæg om dansk sport og tv på Idrættens Medieudvalgs møde for DIF's specialforbund (Martin Hedal), Brøndby, 4. september 2006

 • Deltagelse på Nike Convention i Taastrup Hallerne med oplæg om Fitness-sektorens historie og 'Overblik over den danske fitness-sektor' samt deltagelse i paneldebat om brancheorganisering af den danske fitness-sektor (Kasper Lund Kirkegaard), 8. september 2006.

 • Oplæg om fitness-sektorens historie og økonomi på Feelgood 2006, Herning (Kasper Lund Kirkegaard), 29. september 2006.

 • Idan tilrettelagde og afviklede i samarbejde med Nordisk Journalistcenter og Play the Game konferencen 'Den store nordiske spillekrig', DGI-Byen den 3. oktober 2006.

 • Oplæg om Idrættens Analyseinstitut på konferencen 'Børn, Idræt og Skole', arrangeret af Dansk Skoleidræt, Svenska Skollidrottsförbundet og EU-projektet Sport Öresund (Henrik H. Brandt), Brøndby, 5. oktober 2006.

 • Værtskab for DIF's Københavnerudvalgs 'Idrættens Kaffeklub' med oplæg om fitness-sektoren (Kasper Lund Kirkegaard), 11. oktober 2006.

 • Foredrag ved Roskilde Idræts Unions halvårsmøde i Roskilde Hallerne om udviklingen i dansk håndboldøkonomi samt spillernes vilkår, herunder mulighederne for at forbedre spillernes muligheder for at tage uddannelse eller opnå erhvervserfaring gennem samarbejde mellem sponsorer, offentlige aktører og klubberne (Rasmus K. Storm), 28. oktober 2006. Se oplæg.

 • Oplæg om fitness som forening og forretning på DGI Træningskulturs inspirationskonference i Vejen (Kasper Lund Kirkegaard), 11. november 2006.

 • Oplæg om dansk håndboldøkonomi på FKKO's konference i Hillerød for embedsfolk og politikere i de københavnske omegnskommuner inden for Kultur- og Fritidsområdet (Rasmus K. Storm), 18. november 2006. Se oplæg.

 • Offentliggørelse af rapporten 'Sport og dansk tv' på et informations- og debatmøde på Holmen med deltagelse af repræsentanter for medier og idræt (Martin Hedal og Henrik H. Brandt), 30. november 2006.

 • Foredrag om dansk håndboldøkonomi på CEUS Handelshøjskolecenter i Nykøbing Falster (Rasmus K. Storm), 30. november 2006. Se præsentationen.

 • Debatoplæg om 'Breddeidrættens kommercialisering' på Fritid & Samfunds kultur- og fritidspolitiske konference 'Nye visioner - nye muligheder?' i Svendborg (Kasper Lund Kirkegaard), 1. december 2006.

Artikler, debatindlæg og kronikker:

 • Artikel i Politiken, 'Kreativitet er nøglen til fremtidens tv-sport' (Martin Hedal), 29. januar 2006.

 • Kronik i JP Århus, 'Kommunal navneforvirring' (Henrik H. Brandt), 11. marts 2006.

 • Artikler i TIPS-Bladet om Ricoh Arena i England, 'Stadion som løftestang' (Henrik H. Brandt), 17. marts 2006.

 • Artikel i Håndbold Spiller Foreningens medlemsblad, Spillernyt, 'Eliteudøvernes karriereproblemer: Hvordan kommer vi videre?' (Rasmus K. Storm & Ulrik Almlund), Marts 2006. 

 • Artikel i månedsmagasinet Workout & Fitness, 'Sved for Millioner' (Kasper Lund Kirkegaard), april 2006.

 • Artikel i Politikens sundhedstillæg, 'Cirkus Fitness' (Kasper Lund Kirkegaard), 30. april 2006.

 • Artikel i månedsmagasinet Workout & Fitness, 'Familien Fitness i Las Vegas' (Kasper Lund Kirkegaard), juni 2006.

 • Artikel i Håndbold Spiller Foreningens medlemsblad, Spillernyt: "Fremgang med udfordringer - Dansk elitehåndbold på en bølge af succes" (Rasmus K. Storm), September 2006.

 • Fast månedlig bagsideklumme om fodboldrelaterede emner i Tips-bladet, efteråret 2006 (Henrik H. Brandt)

 • Kronik i Jyllands-Posten 'Et parløb med behov for fornyelse' om samspillet mellem sport og dansk tv (Martin Hedal og Henrik H. Brandt), 30. november 2006.

 • Kronik i tidskriftet Kultur & Fritid, 'Fra forening til forretning - breddeidrættens kommercialisering' (Kasper Lund Kirkegaard), december 2006.

Andre aktiviteter og udgivelser 

 • Deltagelse i panel til opsamling og perspektivering på workshoppen 'To år med frivillige idrætsguider' (Henrik H. Brandt), København, den 24. januar 2006. Seminaret om idræt og integration var arrangeret af Dansk Flygtningehjælps idrætsGuider i samarbejde med DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommunes Projektrådgivningen.

 • Reportagebesøg på Sportandtechnologyconference.com, London, samt Ricoh Arena i Coventry i dagene 23.-25. februar 2006 i samarbejde med Dagbladet Børsen (Henrik H. Brandt og Martin Hedal).

 • Idan (Ulrik Almlund) gennemfører i 2006-2007 en evaluering af International Sport & Culture Association (ISCA).

 • Idan er sammen med Play the Game initiativtager og bidragyder til et diplommodul om sportsjournalistik, 'Idræt, penge og politik' på CFJE's diplomuddannelse i analytisk journalistik, efteråret 2006 og foråret 2007.

 • Udgivelse af rapporten 'Integration og gadefodbold' udarbejdet af Afdelingen for Europastudier, Aarhus Universitet, april 2006

 • Udgivelse af rapporten 'Foreningsidrætten i Danmark - udvikling og udfordringer' (Bjarne Ibsen, CISC), april 2006

 • Udgivelse af rapporten 'Dansk idrætspolitik - mellem frivillighed og statslig styring' (Bjarne Ibsen og Henning Eichberg, CISC), april 2006

 • Udarbejdelse og udgivelse af rapporten 'Håndboldøkonomi.dk - fra forsamlingshus til forretning' (Rasmus K. Storm og Ulrik Almlund m.fl.), juni 2006.

 • Idan deltager i 'Advisory board' for Leisure Management-uddannelsen på CEUS Handelshøjskolecenter (Henrik H. Brandt), 2. maj 2006

 • Afholdelse af og deltagelse i kursus i præsentationstræning v/TSE Consulting, København, 13. juni 2006.

 • Idan medtilrettelægger sammen med Play the Game og kursusleder, journalist Jonna Toft, et ti ugers fagspeciale i 'Sport, medier og journalistik, på Danmarks Journalisthøjskole, 8. semester, februar-marts 2007. 

 • Afholdelse af 'perspektivforum' i henhold til Idans grundlag på Holmen med en række inviterede interessenter fra idrætsverdenen (Henrik H. Brandt) 29. november 2006.

 • Udgivelse af rapporten 'Sport på dansk tv - en analyse af samspillet mellem sport og dansk tv, 1993-2005' (Martin Hedal), november 2006.

 • Udgivelse af rapporten 'Kommunal idrætspolitik - mellem folkeoplysning og velfærd' (Bjarne Ibsen, CISC), december 2006

 • Reportage og efteruddannelse i Europas 'sportshovedstad', Lausanne (Søren Bang), december 2006.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.