Persondatapolitik for Idrættens Analyseinstitut

Databeskyttelse. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Læs mere om, hvordan Idrættens Analyseinstitut/ Videncenter for Folkeoplysning opbevarer og behandler personrelaterede data.

Idrættens Analyseinstitut, herunder Videncenter for Folkeoplysning, indsamler, opbevarer og behandler forskellige personrelaterede oplysninger som led i instituttets virksomhed. Det gælder primært ved udarbejdelsen af undersøgelser/analyser samt til brug for instituttets kommunikation, herunder udsendelse af nyhedsbreve og visning af hjemmesider.

I vores persondatapolitik kan du finde information om, hvilke personoplysninger Idrættens Analyseinstitut indsamler, hvordan vi anvender dem og om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personrelaterede oplysninger.

Overordnede principper
Generelt sker der kun i begrænset omfang indsamling og behandling af identificerbare personoplysninger i regi af Idrættens Analyseinstitut, herunder Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game.

Ved tilmelding til nyhedsbreve eller bestilling af udgivelser vil der typisk være tale om simple oplysninger som navn, adresse og e-mail-adresse. Under udarbejdelse af undersøgelser kan de indsamlede persondata have lidt bredere karakter og omfatte eksempelvis alder, køn og uddannelsesbaggrund indhentet gennem spørgeskemaundersøgelser eller lignende.

For alle personrelaterede oplysninger gælder, at de alene anvendes til det opgivne formål, hvad enten dette er kommunikationsformål eller udarbejdelse af analyser/undersøgelser. Ingen personhenførbare data videregives eller sælges til tredjepart af Idrættens Analyseinstitut.

Brug af personoplysninger i analyser/undersøgelser
Personrelaterede oplysninger benyttet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser og tilsvarende bliver anonymiseret umiddelbart efter databehandling. 

Kvalitative interviews med enkeltpersoner udarbejdet i forbindelse med undersøgelser og analyser opbevares, så længe de vurderes at have historisk betydning eller som nødvendig videnskabelig dokumentation. Så snart dette behov skønnes ikke at være til stede, slettes de.

Brug af personrelaterede oplysninger til kommunikationsformål

Nyhedsbreve
Idrættens Analyseinstitut udsender udelukkende nyhedsbreve via e-mail til personer, der på forhånd har tilmeldt sig disse. Navne og e-mailadresser opbevares hos leverandøren af nyhedsbrevstjenesten Mailchimp. Disse oplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart. Ved framelding af nyhedsbrevet slettes alle oplysninger inden for 30 dage.

Du kan til enhver tid framelde et nyhedsbrev i bunden af dette. Endvidere kan du direkte meddele os, at du ikke længere ønsker at modtage ét eller flere af vore nyhedsbreve ved at sende en e-mail til enten idan@idan.dk, vifo@vifo.dk eller info@playthegame.org.

Brug af cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på brugerens computer. Loven giver lov til at gemme cookies på din enhed, hvis de er nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke – også selv om en cookie ikke kan identificere brugeren af en computer.

Brugen af cookies kan bl.a. give informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, hvilke sider der bliver besøgt, og hvor lang tid besøgene varer. Derudover kan cookies være med til at huske den besøgendes tidligere indstillinger i forhold til eksempelvis skriftstørrelse eller sprog. Idrættens Analyseinstituts fire hjemmesider (www.idan.dk, www.playthegame.org, www.vifo.dk og www.facilitetsdatabasen.dk) bruger alene cookies med henblik på at kunne skabe brugervenlige og relevante hjemmesider.

Første gang du besøger www.idan.dk, www.playthegame.org, www.vifo.dk og/eller www.facilitetsdatabasen.dk ser du en bjælke med information om cookies. Hvis du ikke ønsker, at hjemmesiderne sætter cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret. Bemærk, at du skal tømme browserens cache, hvis du har været på hjemmesiden før og gerne vil se informationsbjælken igen.

På alle fire hjemmesider bruger vi Google Analytics til at analysere, hvor ofte vores hjemmesider bliver besøgt, og hvordan de besøgende anvender hjemmesiden. De oplysninger, Google Analytics indsamler, bliver behandlet på Googles servere i USA. Indsamlingen af data er sat til et minimum: Der sættes ingen tredjeparts-cookies, og data opbevares i maks. 26 måneder efter seneste besøg på hjemmesiderne.

Læs mere om Google Analytics generelle brug af cookies. Du kan endvidere vælge specifikt at blokere for cookies fra Google Analytics.

Ud over Google Analytics anvender Twitter-feedet på forsiden af idan.dk, vifo.dk og playthegame.org cookies. Desuden finder du i varierende grad på siderne videodelingstjenesterne Youtube og Vimeo.com (kun playthegame.org) samt twittervæggen Tweetwally, der gennem cookies indsamler oplysninger, bl.a. om den besøgendes videopræferencer.

Den dataansvarlige
Idrættens Analyseinstitut er ansvarlig for indhentning og behandling af dine oplysninger i regi af instituttet og sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som Idrættens Analyseinstitut indhenter og behandler.

Brug af databehandlere
Idrættens Analyseinstitut anvender eksterne databehandlere til at foretage den tekniske drift af vores websites, databaser mv. Instituttet har i henhold til EU’s persondataforordning indgået databehandlingsaftaler med alle eksterne leverandører, som på instituttets vegne opbevarer personhenførbare data.

Dine rettigheder
Hvis Idrættens Analyseinstitut registrerer personoplysninger om dig, har du ifølge persondataforordningen ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har liggende. Du har desuden ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende rettet eller slettet, og har du ret til at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage.

Spørgsmål og henvendelser vedrørende behandling af dine personoplysninger skal ske til:

Idrættens Analyseinstitut
Frederiksgade 78B, 2.sal
8000 Aarhus C
+45 70 27 55 77
E-mail: idan@idan.dk

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.