Bag om danskernes værdier

Små og store forandringer

10.02.2011

Af Maja Pilgaard
Anmeldelse: Små og store forandringer er giver et glimrende perspektiv på samfundets udvikling og forståelser for, hvad det har af betydning for befolkningens holdninger og værdier.

Små og store forandringer er en spændende og informativ antologi om ændringer i befolkningens værdier fra 1981 til 2008.

De teoretisk og metodisk meget velfunderede analyser leveret af en række forskellige forfattere viser, at vi som nation er blevet mere tolerante, antiautoritære, tillidsfulde og mere involveret i foreningsarbejde – herunder frivilligt arbejde.

Antologien afrapporterer resultater fra den europæiske værdiundersøgelse, som er blevet gennemført i 1981, 1990, 1999 og 2008. Analyserne afliver myter om samfundets udvikling, da stigende individualisering ikke lader sig aflæse i befolkningens holdninger og adfærd. Fællesskaber, familie og medborgerskab lever stadig i bedste velgående, men måden, vi organiserer os på i formelle og uformelle fællesskaber, ændrer karakter.

Særlig interessant i et sports- og fritidsperspektiv er Lars Torpes bidrag i kapitel 11 om Foreningsdanmark og frivilligt arbejde.

Analyserne viser en stigning i foreningstilhørsforhold. Især inden for interessefællesskaber som sport og fritid stiger deltagelsen fra 34 til 41 pct. mellem 1990 og 2008. Samtidig er andelen, der udfører frivilligt arbejde i en idrætsforening, steget fra 11 til 15 pct. fra 1990 til 2008.

Begge dele stemmer godt overens med idrætsvaneundersøgelserne, som viser en stigning fra 31 til 41 pct. mellem 1993 og 2007 i danskernes foreningsdeltagelse, mens 14 pct. af befolkningen udførte frivilligt arbejde i 2007. Begge undersøgelser tyder tilmed på, at tilslutningen til frivilligt arbejde stiger blandt de unge og de ældre, men stagnerer blandt de midaldrende.

Tallene afkræfter dermed Torpes indledende bekymringer om fald i social kapital og en vigende foreningsdeltagelse i yngre generationer.

Torpe forklarer dette med nogle basale opgaver og interesser, som der er behov for at få løst i fællesskab. Desuden nævner han en særlig dansk tradition for foreningstilslutning, som formår at ændre sig i takt med ændrede krav fra omgivelserne.

Staten har desuden bidraget til at sikre gode vilkår for et fortsat voksende Foreningsdanmark, og det ser han som afgørende for, hvorfor foreningslivet stadig blomstrer i et individualiseret og fleksibelt samfund.

Små og store forandringer er velskrevet og giver et glimrende perspektiv på samfundets udvikling og forståelser for, hvad det har af betydning for befolkningens holdninger og værdier.  

Små og store forandringer
Peter Gundelach (red.)
Hans Reitzels Forlag
319 sider
Pris: kr. 248,00.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.