Bjarne Ibsen

Idans analyser og rapporter
 • Idrætten i Rudersdal 2012. En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal. Delrapport 1
  Af Peter Forsberg, Bjarne Ibsen, Idrættens analyseinstitut, Marts 2013
  Delrapport 1 beskriver idrætten anno 2012 i Rudersdal Kommune bredt set ved at både fokusere på de aktive idrætsudøvere og kigge nærmere på kommunens opgavevaretagelse og økonomien forbundet hermed.
  Mere info PDF
 • Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver
  Af Peter Forsberg, Bjarne Ibsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2013
  Afslutningsnotatet indeholder en kort opsummering af hovekonklusionerne i delrapporterne 1 og 2, samt Idan/CISC's anbefalinger i forhold til, om de eksisterende faciliteter kan anvendes bedre samt i forhold til fremtidige anlægsbehov og behov for strukturforbedringer på idrætsområdet i kommunen.
  Mere info PDF
 • Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune
  Af Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Lau Tofft-Jørgensen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (med bidrag fra Idrættens Analyseinstitut), 2012
  Rapporten undersøger borgerne i Fredensborg Kommunes brug af kommunens fritidsfaciliteter. Undersøgelsen er gennemført med henblik på at kunne danne grundlag for fremtidig planlægning på området for fritidsfaciliteter i kommunen.
  Mere info PDF
 • Frivilligt arbejde i idrætsforeninger - Forskelle og ligheder mellem kommunerne
  Af Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Notat udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut, August 2011
  Notat, der sætter fokus på for forskellene i det frivillige arbejde i landets 98 kommuner.
  Mere info PDF
 • Frivilligt arbejde i idrætsforeninger - Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene
  Af Karsten Østerlund, Bjarne Ibsen, Notat udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut, Maj 2011
  Notat, der sætter fokus på for forskellene i det frivillige arbejde i de enkelte specialforbund/idrætsgrene.
  Mere info PDF
 • Nye stier i den kommunale idrætspolitik
  Af Bjarne Ibsen, Per Jørgensen, Peter Sandholt, Malene Thøgersen, Niels Martin Vind, Johnny Wøllekær, Peter Jul Jacobsen, Lisbeth Møller, Gitte Petersen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund for Idrættens Analyseinstitut, Februar 2009
  Antologi redigeret af Bjarne Ibsen for Idan. Bogen diskuterer de nye tendenser i kommunal idrætspolitik, der for alvor er slået igennem i forbindelse med kommunalreformen i 2007.
  Mere info PDF
 • Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse - En undersøgelse af fire kommuner
  Af Bjarne Ibsen, Gert Nielsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund for Idan, Oktober 2008
  Rapport, der analyserer børns idrætsdeltagelse og årsagerne hertil på baggrund af undersøgelser i fire danske kommuner.
  Mere info PDF
 • Kommunal idrætspolitik – mellem folkeoplysning og velfærd
  Af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, for Idrættens Analyseinstitut, December 2006
  Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfunds notat om kommunal idrætspolitik lavet for Idan.
  Mere info PDF
 • Foreningsidrætten i Danmark
  Af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, for Idan, April 2006
  Rapporten belyser, hvordan den foreningsorganiserede idræt har ændret sig de seneste tyve år, og hvilke udfordringer foreningerne står over for. Det sker primært på baggrund af fem spørgeskemaundersøgelser gennemført i perioden 1985-2004.
  Mere info PDF
 • Dansk Idrætspolitik
  Af Bjarne Ibsen, Henning Eichberg, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, for Idan, April 2006
  Notat om dansk idrætspolitiks historie siden 1849 med hovedvægten lagt på perioden siden 1970. Notatet indeholder desuden en indkredsning og analyse af dansk idrætspolitiks karakteristika.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
 • Danskernes gå-vaner – i fritiden og under transport
  Af Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Januar 2021
  Notatet ser nærmere på resultaterne fra forskningsprojektet Danmark i bevægelse omkring gang og gåture. Undersøgelsen tegner et detaljeret billede af danskernes gå-vaner fordelt på geografiske regioner, køn, alder, hvordan, hvorfor og hvor tit man går tur, og om man gør det alene eller sammen med andre.
  Mere info PDF
 • 16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører
  Af Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Lise Specht Petersen, Klaus Levinsen, Evald Bundgaard Iversen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Rapporten ser nærmere på 16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører.
  Mere info PDF
 • Explaining similarities and differences between European sports clubs
  Af Karsten Elmose-Østerlund, Bjarne Ibsen, Siegfried Nagel, Jeroen Scheerder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, August 2017
  An overview of the main similarities and differences between sports clubs in ten European countries and the potential explanations
  Mere info PDF
 • Foreningers samarbejde med kommunale institutioner
  Af Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sudhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Maj 2017
  Undersøgelsen i denne rapport er en del af forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’, som har som overordnet formål at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem det frivillige og det offentlige, og hvordan det kan udvikles i fremtiden. Denne rapport fremlægger resultaterne fra en kortlægning af foreningerne i de undersøgte kommuner samt en spørgeskemaundersøgelse af foreningernes samarbejde med kommunale institutioner.
  Mere info PDF
 • Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige - Omfang, holdninger og udfordringer
  Af Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Marts 2017
  Rapport undersøger omfanget af kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne af kommunale institutioner i fem kommuner; Aarhus Kommune (begrænset til det boligsociale område), Odense Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Faxe Kommune og Rudersdal Kommune.
  Mere info PDF
 • Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser
  Af Karsten Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2017
  Rapporten har til formål at tegne et mere detaljeret billede af status for foreningsidrætten anno 2015, end tal alene for deltagelsen og andelen af frivillige kan gøre, og samtidig at skitsere udviklingstendenser i foreningsidrætten med tråde tilbage fra 2004 og 2010, hvor lignende foreningsundersøgelser blev gennemført.
  Mere info PDF
 • Kommunernes samarbejde med civile aktører – Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udbytte
  Af Bjarne Ibsen, Helle Hygum Espersen, KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, CISC - Syddansk Universitet, September 2016
  I denne undersøgelse er KORA og Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet gået sammen om at undersøge, hvorfor, med hvem, om hvad og med hvilket oplevet udbytte danske kommuner samarbejder med civile aktører. Undersøgelsens respondenter er fag- og forvaltningschefer i alle 98 kommuner, og undersøgelsen skaber et systematisk indblik i omfanget og karakteren af de nye samarbejder i og omkring danske kommuner på tværs af forvaltningsområder.
  Mere info PDF
 • Unge, foreninger og demokrati
  Af Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekank, Syddansk Universitet, 2016
  Undersøgelsen forsøger at belyse, hvordan og hvor meget unge – i forskellige typer af foreninger, som mange unge er aktive i – engagerer sig i foreningsdemokratiet og frivilligt arbejde. Samtidig ser undersøgelsen også på, om deltagelse i foreningsdemokratiet også fører til deltagelse i 'det store demokrati'.
  Mere info PDF
 • Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten
  Af Karsten Elmose-Østerlund, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2016
  Et estimat af antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten
  Mere info PDF
 • Sports club policies in Europe. A comparison of the public policy context and historical origins of sports clubs across ten European countries
  Af Bjarne Ibsen, Geoff Nichols, Karsten Elmose-Østerlund, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2016
  This report compares the public policy context and historical origins of sports clubs across ten European countries
  Mere info PDF
 • Parkourfaciliteter i Danmark
  Af Lise Specht Petersen, Bjarne Ibsen, llir Hasani, Signe Højbjerre Larsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Oktober 2015
  Rapporten handler om parkourfaciliteter i Danmark og besvarer spørgsmål som: Hvor mange faciliteter findes der i Danmark? Hvordan ser de ud? Hvordan bliver de brugt? Og hvad kan vi lære af etableringen af de nye parkourfaciliteter i Danmark?
  Mere info Link
 • Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmerne
  Af Lise Specht Petersen, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, August 2015
  Rapporten undersøger betydningen af de sociale rum i form af klubhuse og klublokaler i de danske idrætsforeninger. Konkret ser rapporten på foreninger og medlemmers brug af, behov og ønsker til rammerne for det sociale liv i idrætsforeningerne.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse
  Af Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Hans-Peter Qvist, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Juni 2015
  Rapporten diskuterer folkeoplysningen og foreningslivets demokratiske rolle i en bred forståelse af demokrati. Analyserne er baseret på en række nyere undersøgelser af frivilligt arbejde og foreningsliv i Danmark.
  Mere info PDF
 • Pigers idrætsdeltagelse. Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt?
  Af Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Jan Toftegaard Støckel, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Februar 2015
  Rapport, der undersøger piger - særligt i teenagealderens - lavere idrætsdeltagelse sammenlignet med andre aldersgruppper og tilsvarende aldersgrupper blandt drenge. Rapporten ser på årsager til, hvorfor unge pigers er lavere.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune
  Af Bjarne Ibsen, Heidi Trankjær Bøndergaard, Peter Mindegaard, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2015
  Rapport, der evaluerer Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune. Projektet har haft til formål at hjælpe udsatte børn og unge, som ikke deltager i fritidsaktiviteter, ind i fritidstilbud ved at overkomme de sociale, kulturelle og økonomiske barrierer, der står i vejen for et aktivt fritidsliv. Evalueringen ser nærmere på samarbejdet mellem de forskellige aktører fra den kommunale/pædagogiske verden og det frivillige foreningsliv og på, hvordan kommunen har etableret et tværsektorielt samarbejde omkring projektet.
  Mere info PDF
 • 10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014
  Af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Marts 2014
  Rapporten samler op på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfunds (CISC) første ti år, herunder med status på gennemførte og igangværende undersøgelser.
  Mere info PDF
 • Undersøgelse af Farum Arena
  Af Jens Høyer-Kruse, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2014
  Rapporten bygger på en undersøgelse af brugen af Farum Arena i Furesø Kommune. Målet med rapporten og undersøgelse er at kvalificere beslutningsgrundlaget for, hvordan kommunen udvikler arenaen, så den får bedre anvendelse og tilgodeser nye idræts- og motionsformer.
  Mere info Link
 • Undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’
  Af Jens Høyer-Kruse, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Juni 2013
  Rapport, der på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og en efterfølgende perspektivering, vurderer, hvordan foreninger, som deltog i DGI-intiativet 'DM i foreningsudvikling', siden har udviklet sig og fungeret.
  Mere info Link
 • Your GAM3: Gadeidræt i udsatte boligområder
  Af Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2013
  Rapporten er en midtvejsevaluering af projektet 'Your GAM3', som har til formål at igangsætte gadeidrætsaktiviteter i en række udsatte boligområder i Danmark.
  Mere info Link
 • Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00'erne
  Af Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Klaus Levinsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2013
  Rapporten undersøger med afsæt i undersøgelser af foreninger og frivillighed på Fyn, Ærø og Langeland fra 2004 og 2010 udviklingen af foreningslivet gennem 00'erne, hvor strukturreformen/kommunalreformen gav større samfundsmæssige ændringer.
  Mere info Link
 • Frivilligt arbejde i idræt
  Af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet, December 2012
  Notatet danner på baggrund af en række undersøgelser og udgivelser et overblik over frivillighed i idrætten, herunder omfanget af frivilligt arbejde, hvem der er frivillige og værdien af det frivillige arbejde.
  Mere info PDF
 • Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten
  Af Bjarne Ibsen, Ejgil Jespersen, Michael Fehsenfeld, Louise Bæk Nielsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Oktober 2012
  Rapporten evaluerer puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge. Med afsæt i 53 af puljens projekter vurderer evalueringen virkningen af puljens projekter samt videreformidler resultaterne af puljen som helhed.
  Mere info PDF
 • Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro
  Af Bjarne Ibsen, Venka Simovska, Henrik M. Larsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Oktober 2012
  Rapport med undertitlen 'Evaluering af DGI-byens børne- og ungeprojekt Go-Active', som undersøger, hvilken betydning DGI-byens børne-og ungeprojekt Go-Active har haft for børn og unges deltagelse i idræt, leg og bevægelse på Vesterbro i København.
  Mere info PDF
 • Idræt i udsatte boligområder
  Af Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen, Michael Fehsenfeld, Anne Mette Boye, Rie Malling, Lotte Guldbæk Andersen, Ida Marie Lebech Jørgensen, Rasmus Davidsen, Lasse Sørensen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet og Metopos - en del af Bascon, Februar 2012
  Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af idræt blandt socialt udsatte og i udsatte boligområder. Rapporten kortlægger idræts- og bevægelsesmuligheder i seks udsatte boligområder, idrætsdeltagelsen blandt beboerne, barrierer for idrætsdeltagelse og faciliteters betydning for idrætsdeltagelsen i områderne.
  Mere info Link
 • Human ressource management for volunteers in sports organisations in Europe
  Af Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2012
  Rapporten undersøger forskelle og ligheder mellem lande og organisationer i EU på området for ledelse og frivillige i idrætten, ligesom rapporten kortlægger politikker, strategier, aktiviteter, institutionelle initiativer og prioriteringer inden for ledelse af frivillige i idrætten i de 27 medlemslande.
  Mere info Link
 • Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune
  Af Louise Bæk Nielsen, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2012
  Rapporten beskriver resultaterne af en undersøgelse af idrætsdeltagelsen og idrætsfaciliteterne i Vordingborg Kommune med henblik på at etablere et troværdigt grundlag for en fremadrettet planlægning på facilitetsområdet.
  Mere info PDF
 • Evaluering af projekt Grib chancen
  Af Bjarne Ibsen, Louise Kamuk Storm, Simon Madsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2012
  Rapporten er en midtvejsevaluering af projektet Grib chancen, som kører i 2009 til 2012, der har til formål at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og kost for alle 10-14-årige overvægtige/svært overvægtige børn og unge på Fyn.
  Mere info PDF
 • Svømning i den danske folkeskole
  Af Thomas Skovgaard, Kurt Lüders, Jesper von Seelen, Mette Munk Jensen, Bjarne Ibsen, Casper Due Nielsen, Tobias Marling, Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, 2012
  Rapporten belyser gennem en flerstrenget undersøgelse svømmeundervisningen i folkeskolen med henblik på at understøtte udviklingen af skolesvømningen. Bl.a. kortlægger undersøgelsen skolesvømningens vilkår og går tæt på, hvordan undersvisningen er, når det er henholdsvis folkeskolelærere og klubtrænere, der forestår undervisningen.
  Mere info Link
 • Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm
  Af Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2011
  Rapporten belyser Bornholms Regionskommunes idrætsfaciliteter, herunder børn og voksnes anvendelse af faciliteterne, samt organisering og drift af faciliteterne.
  Mere info Link
 • Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen
  Af Bjarne Ibsen, Eva Vennekilde, Anne Mette Walmar Hansen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, September 2010
  Rapport, der undersøger ændringer i kommunernes idrætspolitik efter kommunalreformen gennem en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner.
  Mere info PDF
 • Aktivitet eller idrætspolitisk arbejde? Frivilligt arbejde i DGI Vestsjælland og DGI Nordsjælland
  Af Carsten Hvid Larsen, Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet, 2010
  Rapporten beskæftiger sig med interesse og holdning til frivilligt arbejde i to af DGI´s landsforeninger samt en diskussion af, hvilke opgaver der skal varetages af frivillige, og hvorledes det frivillige arbejde kan styrkes.
  Mere info PDF
 • Børn og fysisk aktivitet på Vesterbro
  Af Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel, Charlotte Klinker, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2010
  Forskningsnotatet analyserer børns idrætsdeltagelse på Vesterbro ud fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i maj 2007. Notatet gennemgår desuden tilgængelig viden om fysisk aktivitet og trivsel med fokus på udsatte børn samt en litteraturgennemgang af forskningen om de fysiske omgivelsers betydning for børn og unges fysiske aktivitet.
  Mere info Link
 • København - en by i bevægelse: evaluering af Københavns Kommunes motionsstrategi
  Af Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, November 2009
  Evaluering af motionsstrategien ’København – en by i bevægelse’, der har som målsætning at fremme københavnernes fysiske aktivitetsniveau med sigte på at fremme sundheden.
  Mere info Link
 • Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet
  Af Jan Toftegaard Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Malene Thøgersen, Bjarne Ibsen, CISC, Syddansk Universitet, August 2008
  Rapportens overordnede mål er at klarlægge, hvordan partnerskaber mellem offentlige institutioner og frivillige organisationer udvikles, samt at identificere potentialer og barrierer i udviklingen af et velfungerende partnerskab. Analysens resultater har til formål at blive brugt som inspiration til fremtidige partnerskabsprojekter.
  Mere info Link
 • Folkelig gymnastik i den moderne motionskultur
  Af Bo Vestergård Madsen, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008
  Det femte og sidste hæfte inden for forsknings- og udviklingsprojektet 'Den folkelige gymnastik i en moderne motionskultur'. Dette hæftes formål er at analysere gymnastikken og beslægtede træningsformer, som de tager sig ud i dag, samt at inspirere til debatten om gymnastikkens indhold og udvikling. Alle fem hæfter kan downloades i Idans vidensbank.
  Mere info PDF
 • Foreninger i forandring
  Af Bjarne Ibsen, Peter Mindegaard Møller, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2007
  Undersøgelse af foreningsidrættens udvikling og udfordringer samt fitness-sektorens indflydelse på den foreningsorganiserede gymnastik og motion. Hæftet er den fjerde ud af fem udgivelser i forskningsprojektet 'Den folkelige gymnastik i en moderne motionskultur'.
  Mere info PDF
 • Børn og unge i bevægelse. Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007
  Af Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2007
  Rapport, der beskriver idrætsdeltagelsen blandt børn og unge i Fredericia Kommune.
  Mere info PDF
 • Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune. Dokumentationsrapport
  Af Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2007
  Undersøgelsen beskriver idrætsdeltagelsen blandt børn og unge i Fredericia Kommune.
  Mere info Link
 • Frivillighed og nonprofit i Danmark - omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse
  Af Thomas P. Boje, Bjarne Ibsen, Socialforskningsinstituttet, September 2006
  Delrapport fra Frivillighedsundersøgelsen, der dokumenterer den frivillige nonprofitsektors størrelse, karakteristika samt socioøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Danmark.
  Mere info Link
 • Den frivillige sektor i Danmark - omfang og betydning
  Af Bjarne Ibsen, Torben Fridberg, Thomas P. Boje, Socialforskningsinstituttet, September 2006
  Den sammenfattende rapport over Frivillighedsundersøgelsen, der består af tre delstudier, som henholdvis fokuserer på befolkningens deltagelse i frivilligt arbejde, den frivillige sektors organisering og sektorens betydning for samfundsøkonomien.
  Mere info Link
 • Midtvejsrapport for evalueringen af Motion og Kost på Recept
  Af Bjarne Ibsen, Kirsten Kaya Roessler, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, Februar 2006
  Midtvejsrapport for evalueringen af Motion og Kost på Recept i Københavns Kommune. Evalueringen bygger på de 1.228 patienter, som primo december 2005 var begyndt i projektet.
  Mere info PDF
 • Frivillighedsundersøgelsen: Foreningslivet i Danmark
  Af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, Januar 2006
  Undersøgelse af det danske foreningslivs størrelse og karakter på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt lokale foreninger og landsdækkende organisationer. Indgår i den tværfaglige Frivillighedsundersøgelse.
  Mere info PDF
 • 'Guf' og 'Gab' - Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune
  Af Bjarne Ibsen, Ulla Habermann, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, December 2005
  Rapport om frivilligt arbejde i foreninger beliggende i Københavns Kommune. Indeholder casestudies på 12 foreninger og munder ud i en række konkrete anbefalinger til, hvordan det frivillige arbejde kan styrkes.
  Mere info PDF
 • Den rummelige firmaidræt
  Af Bjarne Ibsen, Dansk Firmaidrætsforbund og Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund , April 2005
  En undersøgelse af deltagelsen i og interessen for idræt og motion i firmaidrætten og på arbejdspladserne. Overordnet ser rapporten på arbejdstageres ønsker til og interesser for at dyrke idræt og motion i tilknytning til arbejdspladsen.
  Mere info PDF
 • Fra gymnastik til motionisme?
  Af Knud Larsen, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2005
  Hæfte I fra forskningsprojektet 'Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur', der har til formål at undersøge den folkelige gymnastiks aktuelle situation og fremtidige muligheder i det moderne samfund.
  Mere info PDF
 • Frivillighedsundersøgelsen: Foreningerne på Fyn
  Af Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, November 2004
  De første resultater fra den del af Frivillighedsundersøgelsen, der handler om den frivillige sektors organisering. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige organisationer og foreninger på Fyn, som bl.a. afdækker deres aktiviteter og værdier.
  Mere info Link
 • Idræt i Vindinge
  Af Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning, November 2002
  Spørgeskemaundersøgelse af idrætsdeltagelsen i Vindinge med henblik på at afdække de lokale borgeres ønsker om idræt og motion og udvikle Vindinge IF i overensstemmelse dermed.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram I
  Af Bjarne Ibsen, Institut for Idræt, Københavns Universitet, og Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning, Oktober 2002
  Den første af fem evalueringsrapporter om Det Idrætspolitiske Idéprogram, IPIP. Rapporten er en uafhængig evaluering af programmet, der blev oprettet i 1998 og lukkede i 2002. Den indeholder bl.a. en redegørelse for idéerne bag IPIP, en analyse og gennemgang af de støttede projekter, en analyse af IPIP og en vurdering af IPIP fra den norske professor i idrætsfilosofi på Norges Idrettshøgskole, Sigmund Loland.
  Mere info PDF
 • Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne
  Af Bjarne Ibsen, Idrætsforsk, 2001
  Notat udarbejdet til Kulturministeriet i 2001, der samler op på en række undersøgelser og analyser af det frivillige arbejde i idrætsforeningerne, som er gennemført siden slutningen af 1980'erne med særlig vægt på de nyeste undersøgelser.
  Mere info PDF
 • Forsamles og forenes om idræt
  Af Bjarne Ibsen, Laila Susanne Ottesen, Lokale- og Anlægsfonden, December 2000
  Bogen behandler fire centrale diskussionsområder: Sammenhængen mellem foreningsliv og idrætsfaciliteter, hvilken betydning dækningen af idrætsfaciliteter har for idrætsdeltagelsen, idrætsudøveres ønsker til de rum, de dyrker idræt i, og endeligt hvem, der står for bygning og drift af anlæggene.
  Mere info PDF
 • Børn, idræt og hverdagsliv - i tal og tale
  Af Laila Susanne Ottesen, Bjarne Ibsen, Institut for Idræt, Københavns Universitet, September 2000
  Arbejdspapir, der formidler foreløbige resultater fra undersøgelsen ’Børn, idræt og hverdagsliv’, som indgår i forskningsprojektet ’Idræt som kommunal velfærd’. Rapporten beskriver børns idrætsdeltagelse, hverdagsliv og holdninger på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 5. og 9. klasse.
  Mere info PDF
 • Idræt, motion og hverdagsliv - i tal og tale
  Af Bjarne Ibsen, Laila Susanne Ottesen, Institut for Idræt, Københavns Universitet, August 1999
  Arbejdspapir, der formidler foreløbige resultater fra undersøgelsen ’Idræt, motion og hverdagsliv’, der indgår i forskningsprojektet ’Idræt som kommunal velfærd’. Rapporten beskriver voksnes idræts- og motionsvaner samt holdninger hertil på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse.
  Mere info PDF
Andre udgivelser
 • Fremtidens idrætsfaciliteter - anbefalinger til fremtidens organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg
  Af Evald Bundgaard Iversen, Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Bjarne Ibsen, Idrættens Analyseinstitut/Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, September 2019
  I dette hæfte præsenteres de vigtigste resultater af forsknings- og formidlingsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, og der præsenteres otte anbefalinger til, hvordan organisering, styring og ledelse af idrætsfaciliteter kan styrkes.
  Mere info PDF
 • Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling
  Af Evald Bundgaard Iversen, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Notatet ser nærmere på, hvad der sker, når kommunen på forskellig vis initierer projekter med fokus på at inddrage civilsamfundet i udviklingen og driften af to forskellige typer af faciliteter.
  Mere info PDF
 • Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’
  Af Tove Kristensen, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Notatet ser nærmere på, hvilken betydning det har for det frivillige arbejde på et plejecenter, om det er organiseret i en støtteforening, eller om det er organiseret af plejecenteret selv?
  Mere info PDF
 • ’Frie frivillige’ i kommunen
  Af Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Formålet med notatet er at give et indblik i omfanget af det frivillige arbejde i kommunalt regi, og hvor det foregår, det karakteristiske ved frivilligt arbejde i en kommunal sammenhæng, samt udfordringerne ved at organisere og lede det frivillige arbejde i en kommunal sammenhæng.
  Mere info PDF
 • Muligheder og barrierer for forankring af Projekt FOCUS
  Af Karsten Østerlund, Bjarne Ibsen, Anne Sofie Berg, sandra Christiansen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2015
  Udgivelse, der belyser en række udfordringer og problemstillinger i Projekt FOCUS. Projekt FOCUS er et projekt, der bruger skydeidræt til at hjælpe børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder til at blive mere rolige og til at blive bedre til at koncentrere sig.
  Mere info PDF
 • Gadeidræt i udsatte boligområder. Kort fortalt
  Af Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Ditte Toft, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2013
  Udgivelsen er et opsamlingshæfte, som kort samler op på hovedpointerne fra udgivelsen 'Your GAM3: Gadeidræt i udsatte boligområder'.
  Mere info Link
 • Børn og unge i bevægelse – perspektiver og idéer
  Af Lise Jespersen, Finn Berggren, Knud Larsen, Bente Jensen, Thomas Moser, Per Kølle, Vivian Grønfeldt, Helle Rønholt, Tina Skårup, Dorthe O. Andersen, Lene Mygenfordt, Bo Isaksen, Mia Herskind, Jens Lærke, Lars Bo Andersen, Karsten Froberg, Steen B. Hansen, Søren Kjær Jensen, Torben Vandet, Ejgil Jespersen, Nina E. Nielsen, Søren Møller, Suz Wang, Bjarne Ibsen, Henning Kirk, Kulturministeriet, Juni 2003
  Antologi om den sundheds- og uddannelsesmæssige dimension ved idræt for børn og unge. Artiklerne perspektiverer idrætten til så forskelligartede fagområder som psykologi, pædagogik, sociologi, historie og fysiologi. Artiklerne sætter blandt andet fokus på børn og unges fysiske inaktivitet, sociale baggrund og motivation til at dyrke idræt.
  Mere info PDF
 • Doping i Danmark – en hvidbog
  Af Finn Mikkelsen, Bengt Saltin, Bjarne Ibsen, Henrik Enghusen Poulsen, Torben Jessen, Kulturministeriet, August 1999
  Hvidbog om doping i Danmark fra udvalg udpeget af Kulturministeriet. Hvidbogen behandler baggrunden for, omfanget af og konsekvenserne af dopingmisbrug i dansk idræt.
  Mere info PDF
Other reports, publications and longer articles
 • Sports Club Policies in Europe
  Af Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Karsten Elmose-Østerlund, Geoff Nichols, University of Southern Denmark , Januar 2016
  The report builds on a collection of sports club policies in European countries, with the aim of elucidating potential associations between the conditions that the governmental and political framework establishes on the one hand and social inclusion and volunteering in sports clubs on the other hand. The report also includes an analysis of the historical roots of, and developments in, sports clubs in each country.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.