Rasmus Klarskov Storm

Idans analyser og rapporter
 • Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet. Delrapport 2
  Af Mette Eske, Rasmus Klarskov Storm, Karl-Johan S. Nielsen, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, August 2020
  Denne delrapport 2 evaluerer Team Danmarks tilbud og ordninger på det gymnasiale uddannelsesområde.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet. Delrapport 1: Erhvervsuddannelsesområdet.
  Af Rasmus Klarskov Storm, Mette Eske, Karl-Johan S. Nielsen, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2020
  Rapporten er del af en evaluering af Team Danmark-ordningen, som gør det muligt for sportsligt godkendte elever at forlænge deres ungdomsuddannelse og få tilbudt støtte og fleksible ordninger undervejs. Denne delrapport 1 har fokus på forsøgsordningen på erhvervsuddannelsesområdet med henblik på at vurdere, om ordningen lever op til Lov om eliteidræts fordringer.
  Mere info PDF
 • Grønlandsk idræt i bevægelse: Analyse af de grønlandske idrætsvaner 2019
  Af Mette Eske, Peter Forsberg, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2020
  Rapporten ser nærmere på deltagelse i idræt og fysisk aktivitet i Grønland med fokus på forskellige aktivitetformer. Desuden ser rapporten nærmere på grønlændernes frivillige arbejde.
  Mere info PDF
 • Kalaallit timersorneranni ingerlaarneq: Kalaallit timersornermi ileqquannik misissueqqissaarneq 2019
  Af Mette Eske, Peter Forsberg, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2020
  Rapporten ser nærmere på deltagelse i idræt og fysisk aktivitet i Grønland med fokus på forskellige aktivitetformer. Desuden ser rapporten nærmere på grønlændernes frivillige arbejde.
  Mere info PDF
 • Danske eliteresultater 2019: Flere medaljer men færre medaljeaspiranter. Hvor godt er Danmark rustet til OL i Tokyo?
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2020
  Notatet følger op på tidligere års analyser og ser på dansk eliteidræts præstation i 2019 med fokus på, hvordan atleterne har klaret sig, og hvordan Danmark placerer sig sammenlignet med andre lande frem mod OL i Tokyo 2020. Derudover søger notatet at perspektivere det aktuelle niveau med udgangspunkt i de historiske resultater.
  Mere info PDF
 • Wellness til hverdag i Gentofte Kommune
  Af Steffen Rask, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, November 2019
  Dette notat præsenterer resultaterne af en borgerundersøgelse af holdninger til og interesse for wellness i Gentofte Kommune. Undersøgelsen er foretaget af Idrættens Analyseinstitut for Gentofte Kommune med henblik på at undersøge potentialet for etablering af en wellnessafdeling i Kildeskovshallen.
  Mere info PDF
 • Betalingsvilje for superligafodbold i Slagelse Kommune
  Af Christian Gjersing Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Line Bjørnskov Pedersen, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2019
  Studiet undersøger borgernes betalingsvilje for at have en professionel fodboldklub med superligastatus i Slagelse Kommune. Det er hensigten, at analyserne kan være med til at oplyse og kvalificere beslutningstagning i relation til offentlig subsidiering af professionelle sportsklubber.
  Mere info PDF
 • Danske eliteresultater 2018
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2019
  Notatet følger op på tidligere års analyser og ser på dansk eliteidræts præstation i 2018; hvordan atleterne har klaret sig og hvordan Danmark placerer sig sammenlignet med andre lande. Derudover søger notatet at perspektivere det aktuelle niveau med udgangspunkt i de historiske resultater.
  Mere info PDF
 • Idrættens økonomi i Grønland: Et overblik over status og udvikling i de økonomiske midler på idrætsområdet
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, December 2018
  Denne rapport søger at tegne et billede af idrættens økonomi i Grønland. Der fokuseres primært på udviklingen i perioden 2012-2017 for såvel bredde- som eliteidrætten. Desuden indeholder rapporten en opdateret oversigt over de grønlandske idrætsfaciliteter samt en samlet analyse af den grønlandske konkurrenceevne i international elitesport.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2018
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Christian Gjersing Nielsen, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, November 2018
  Denne undersøgelse vurdere tilfredsheden med Team Danmarks arbejde i forhold til institutionens primære interessenter: Atleter, landstrænere og sportschefer. Det er den sjette af denne type målinger, der er blevet gennemført hvert år i perioden 2013-2018.
  Mere info PDF
 • Danske eliteresultater 2017
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Januar 2018
  Notatet ser på dansk eliteidræts præstation i 2017; hvordan atleterne har klaret sig og hvordan Danmark placerer sig sammenlignet med andre lande. Derudover søger notatet at perspektivere det aktuelle niveau med udgangspunkt i de historiske resultater. Som en tilføjelse til tidligere års analyser inddrages i år et kort blik på Danmarks konkurrenceevne i de vinterolympiske discipliner.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2017
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, November 2017
  Denne undersøgelse vurderer tilfredsheden med Team Danmarks virke blandt institutionens primære interessenter: Atleter, landstrænere og sportschefer. Det er den femte af denne type målinger, der er blevet gennemført hvert år i perioden 2013- 2017.
  Mere info PDF
 • Holbæk Kommune som talentmiljø. Screening af potentialerne i Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer
  Af Steffen Rask, Rasmus Klarskov Storm, Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut , September 2017
  Rapportens har til formål at analysere og perspektivere ideer, potentialer og barrierer for at udvikle fremtidens idræts- og talentmiljøer i Holbæk Kommune.
  Mere info PDF
 • Events som motor. Hvordan kan sportsevents bruges som løftestang til at få flere til at dyrke idræt?
  Af Rasmus Klarskov Storm, Christian Gjersing Nielsen, Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2017
  Dansk Surf og Rafting Forbund har bedt Idrættens Analyseinstitut om at foretage et interventionsstudie i forbindelse med verdensmesterskabet ’2017 ISA World Stand Up Paddle & Paddleboarding Championship’ i København og Thy. Det er arrangørernes målsætning at bruge VM-begivenheden som afsæt til at udvikle idrætten og interventionsstudiet skal dels komme med input til, hvordan det konkret kan ske, dels evaluere resultaterne af processen. Dette delnotat udgør afrapporteringen af projektets fase 1 og 2, der fungerer som inspiration til, hvordan arrangørerne bedst muligt kan tilrettelægge afviklingen af eventen således, at målet om at bruge verdensmesterskabet som løftestang til at øge udbredelsen af stand up paddle og paddleboarding kan indfries bedst muligt.
  Mere info PDF
 • Eliteidrætsmiljøer i Lolland Kommune
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2017
  Notatet beskriver forudsætninger for at skabe et effektivt talent- og eliteidrætsmiljø i Lolland Kommune og kortlægger og analyserer mulighederne for at opdyrke talent- og eliteidrætsmiljøer.
  Mere info PDF
 • Det københavnske idrætsliv. En vidensoversigt.
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Idrættens Analysenstitut, Marts 2017
  Denne vidensoversigt tegner et statusbillede af det københavnske idrætsliv med udgangspunkt i eksisterende litteratur, undersøgelser og datakilder. Rapporten ser nærmere på københavneres idrætsvaner, københavnske idrætsforeningernes status, virke og udfordringer og idrætsfaciliteter i Københavns Kommune
  Mere info PDF
 • Hvad bringer tilskuerne i hallen? En analyse af faktorerne bag tilskuerefterspørgslen i dansk ligahåndbold
  Af Christian Gjersing Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Tor Georg Jakobsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2017
  Rapporten undersøger de faktorer, som driver tilskuerefterspørgslen på kampniveauet i den danske dame- og herreliga i håndbold.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2016
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten fremlægger hovedresultaterne af Team Danmarks brugerundersøgelse 2016. Det er den fjerde af i alt fire årlige målinger, der er blevet gennemført i perioden 2013-2016 for at vurdere udviklingen i tilfredsheden blandt Team Danmarks primære interessenter i forhold til de indsatsområder, der er prioriteret i støttekonceptet for 2013-2016.
  Mere info PDF
 • Danske eliteresultater 2015
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, April 2016
  Notatet samler op på de danske resultater i international eliteidræt og analyserer på niveauet og potentialet for dansk idræt i et international sammenhæng. Ligeledes sammenligner notatet de danske resultaterne med andre udvalgte landes resultater.
  Mere info PDF
 • Dansk eliteidræt i international sammenligning. SPLISS: Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success.
  Af Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Januar 2016
  Projektet ’Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success’ (SPLISS) er den første og mest gennemgribende forskningsbaserede sammenligning af effekterne af forskellige nationers elitesportssystemer. Projektet har deltagelse af forskere fra i alt 15 lande, og i november 2015 blev den endelige afrapportering af projektet offentliggjort. Dette notat opsummerer de komparative hovedresultater fra slutrapporten.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2015
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Mind the Customer, November 2015
  Rapporten er den tredje af i alt fire tilfredshedsundersøgelser af Team Danmarks ydelser. Undersøgelsen bygger på fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser blandt Team Danmark-støttede atleter, landstrænere og sportschefer.
  Mere info PDF
 • Input til Team Danmarks støttekoncept 2017-2020
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Mind the Customer, November 2015
  Rapporten præsenterer på baggrund af 2015-brugerundersøgelsen blandt Team Danmark-støttede atleter, landstrænere og sportschefer input til Team Danmarks kommende støttekoncept for perioden 2017-2020.
  Mere info PDF
 • Motionsdoping i Danmark
  Af Rasmus Klarskov Storm, Ditte Toft, Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut, August 2015
  Rapporten evaluerer fem af otte punkter regeringens (2012) tiltag i bekæmpelsen af motionsdoping i motions- og fitnesscentre. Rapporten har fokus på evalueringen af særligt Anti Doping Danmarks indsats i de kommercielle motions- og fitnesscentre.
  Mere info PDF
 • Danske eliteresultater 2014
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Notatet ser på dansk eliteidræts præstation i 2014. Hvordan har atleterne klaret sig i internationale mesterskaber, og hvordan placerer Danmark sig sammenlignet med andre lande.
  Mere info PDF
 • Danske eliteresultater 2014
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Notatet ser på dansk eliteidræts præstation i 2014; hvordan atleterne har klaret sig og hvordan Danmark placerer sig sammenlignet med andre lande
  Mere info PDF
 • Smitter eliten af på bredden? En opdateret analyse med danske data
  Af Rasmus Klarskov Storm, Trygve Laub Asserhøj, Frederik Thomsen, Idrættens Analyseinstitut, December 2014
  Notat, der på baggrund af tilgængelige danske data belyser eliteidrættens betydning for deltagelse i breddeidræt, herunder hvorvidt aktive lader sig inspirere til aktivitet af eliteidræt samt betydningen af udvalgte elitepræstationer og events for udviklingen i klubbers medlemstal.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2014
  Af Rasmus Klarskov Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut og Mind the Customer, November 2014
  Rapport, der undersøger Team Danmark-støttede atleter og forbunds tilfredshed med Team Danmarks ydelser. Rapporten er den anden af i alt fire årlige brugerundersøgelser i regi af Team Danmark.
  Mere info PDF
 • Stadionleje i Danmark. Notat om danske superligaklubbers lejeforhold
  Af Søren Bang, Jens Alm, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2014
  Notat, der skitserer superligarelevante klubbers lejeforhold, og som i kort form afdækker nogle af de økonomiske og juridiske forhold, der har indflydelse på fastlæggelsen af stadionlejen.
  Mere info PDF
 • Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS)
  Af Rasmus Klarskov Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2014
  Notat med undertitlen 'Dansk eliteidræt i international sammenligning – foreløbige resultater'. Notatet beskriver de foreløbige konklusioner i det internationale forskningsprojekt SPLISS, der sammenligner 15 landes eliteidrætssystemer.
  Mere info PDF
 • Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013
  Af Trygve Laub Asserhøj, Rasmus Klarskov Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, December 2013
  De to rapporter beskriver en tilfredshedsmåling af Team Danmarks ydelser blandt støttede atleter, trænere og sportschefer. Rapporterne er de første i en række tilfredshedsmålinger, som laves årligt i 2013-2016.
  Mere info PDF
 • Dansk elitesport i fremgang
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2013
  Notatet analyserer udviklingen i dansk eliteidræt målt på medaljer. Herunder sammenligner notatet de danske præstationer ved OL 2012, VM- og EM-turneringer med en række andre landes præstationer.
  Mere info PDF
 • Elitesportsmiljøet i Danmark 2012
  Af Lau Tofft-Jørgensen, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, April 2013
  Rapporten præsenterer de danske resultater af undersøgelsen 'Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success' (SPLISS), som indgår i et større internationalt komparativt studie af forholdene for eliteidrætsudøvere.
  Mere info PDF
 • Kommercielle sportsklubber: Følelser eller forretning?
  Af Rasmus Klarskov Storm, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut, 2013
  Ph.d.-afhandlingen belyser, hvordan såvel dansk fodbold og håndbold som europæiske ligaer trods markante omsætningsstigninger har oplevet underskud. Med afsæt i teorier af Luhmann og Kornai samt empirisk materiale i form af bl.a. regnskaber fra de danske ligaer og interviews med klubrepræsentanter søger afhandlingen at besvare hvorfor økonomien i klubberne er præget af underskud.
  Mere info PDF
 • Det ligger til 7-8 danske medaljer, men hvor skal guldmedaljen komme fra?
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2012
  Notatet ser nærmere på dansk eliteidræts internationale konkurrenceevne ud fra årets resultater i OL disciplinerne og forsøger at forudsige, hvor mange medaljer Danmark vil vinde ved OL i London 2012.
  Mere info PDF
 • Dansk elitesport i fremgang – men New Zealand klarer sig langt bedre!
  Af Klaus Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Januar 2012
  Analysen ser på dansk eliteidræts præstation i 2011; hvordan atleterne har klaret sig og hvordan Danmark placerer sig sammenlignet med andre lande.
  Mere info PDF
 • Skaber elite bredde?
  Af Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2011
  Arbejdspapiret samler op på en række studier fra Danmark og udlandet, som belyser, hvorvidt eliteidræt kan skabe flere breddeidrætsudøvere, herunder bl.a. om store eliteevents kan få flere til at dyrke idræt.
  Mere info PDF
 • Dansk eliteidræt i 2010: Tilbage på tilbagegangssporet
  Af Klaus Levinsen, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Januar 2011
  Analysen ser på dansk eliteidræts præstation i 2010; hvordan atleterne har klaret sig og hvordan Danmark placerer sig sammenlignet med andre lande.
  Mere info PDF
 • Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes
  Af Klaus Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2009
  Analysen ser nærmere på dansk eliteidræts resultater i 2008 med særligt fokus på junioreliten.
  Mere info PDF
 • Det bedste OL i nyere tid? Dansk konkurrenceevne i tilbagegang
  Af Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Idrættens Analyseinsitut, Oktober 2008
  Analysen ser nærmere på dansk eliteidræts indsats ved OL 2008 i Beijing sammenlignet med andre lande.
  Mere info PDF
 • Notat vedrørende Team Danmarks forlængede ungdomsuddannelsesforløb
  Af Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, August 2008
  Notat, der gennemgår de undersøgelser, der på forskellige måder direkte eller indirekte berører Team Danmarks tilbud om forlængede ungdomsuddannelsesforløb.
  Mere info PDF
 • Team Danmarks støttekoncept. Evaluering af støttekonceptet for 2005-2008
  Af Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2008
  Evaluering af Team Danmarks støttekoncept 2005-2008 med omfattende analyser af Team Danmarks virke, dets støttekoncept og de samarbejdsrelationer med specialforbund, udøvere, politisk valgte ledere, trænere mv., som udmøntningen af støttekonceptet forudsætter.
  Mere info PDF
 • Håndboldøkonomi.dk - fra forsamlingshus til forretning (resume)
  Af Rasmus Klarskov Storm, Ulrik Almlund, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2006
  Idans undersøgelse af dansk elitehåndbolds økonomiske udvikling og professionalisering. Rapporten består af to bind. Bind 1 indeholder en sammenfatning af undersøgelsens vigtigste resultater og anbefalinger, mens bind 2 indeholder den fulde rapport.
  Mere info PDF
 • Håndboldøkonomi.dk - fra forsamlingshus til forretning (rapport)
  Af Rasmus Klarskov Storm, Ulrik Almlund, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2006
  Idans undersøgelse af dansk elitehåndbolds økonomiske udvikling og professionalisering. Rapporten består af to bind. Bind 1 indeholder en sammenfatning af undersøgelsens vigtigste resultater og anbefalinger, mens dette bind 2 indeholder den fulde rapport.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
 • Elitekarriere på spil – En analyse af pigers elitetilværelse mellem samfundsmæssige og idrætslige normer
  Af Rasmus Klarskov Storm, Maja Plum, Ulrik Almlund, Stinne Lyager Bech, Team Danmark, Oktober 2004
  Undersøgelsesrapport om idrætslige og samfundsmæssige forholds påvirkning af til- og fravalg af eliteidrætskarriere hos 15-18-årige kvindelige eliteudøvere. Udøvere inden for badminton, håndbold, tennis og bordtennis udspørges ud fra en kombination af dybdeinterviews og en spørgeskemaundersøgelse.
  Mere info PDF
 • Kontraktspillere i fodbold og håndbold – bind I
  Af Anders Godthjælp Nielsen, Stig Møller Christensen, Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Poula Helth Rådgivning ApS og Roskilde Universitetscenter, Maj 2002
  Resume, perspektiver og konklusioner på undersøgelse af sociale, uddannelsesmæssige og sportslige vilkår for danske kontraktspillere i 2002. Rapporten, der er i to bind, bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt kontraktspillere i fodbold og håndbold suppleret med interviews.
  Mere info PDF
 • Kontraktspillere i fodbold og håndbold – bind II
  Af Klaus Nielsen, Stig Møller Christensen, Anders Godthjælp Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Poula Helth Rådgivning ApS og Roskilde Universitetscenter, Maj 2002
  Afrapportering af spørgeskemaundersøgelser og kvalitative analyser i forbindelse med undersøgelse af sociale, uddannelsesmæssige og sportslige vilkår for danske kontraktspillere i 2002.
  Mere info PDF
 • Den danske subelites vilkår år 2000 – bind I
  Af Klaus Nielsen, Anders Godthjælp Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Roskilde Universitetscenter, Oktober 2000
  Resume, perspektiveringer og konklusioner på undersøgelse af de idrætslige og sociale vilkår for danske eliteidrætsudøvere på niveauet lige under de allerbedste. Undersøgelsen omfatter en spørgeskemaundersøgelse og oplysninger indhentet fra udvalgte idrætsudøvere, trænere m.fl.
  Mere info PDF
 • Den danske subelites vilkår år 2000 – bind II
  Af Anders Godthjælp Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Klaus Nielsen, Roskilde Universitetscenter, Oktober 2000
  Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse, der omfatter besvarelser fra 554 eliteidrætsudøvere, og som tegner et billede af de idrætslige og sociale vilkår for danske eliteidrætsudøvere på niveauet lige under de allerbedste.
  Mere info PDF
 • Den danske subelites vilkår år 2000 – bind III
  Af Klaus Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Anders Godthjælp Nielsen, Roskilde Universitetscenter, Oktober 2000
  Bilag til rapportens spørgeskemaundersøgelse. Herudover interviewudskrifter og andet materiale indsamlet til undersøgelsen.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.