Trygve Laub Asserhøj

Idans analyser og rapporter
 • Vandsportens aktive udøvere og udbydere
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, December 2017
  Denne anden delrapport er baseret på spørgeskemaer specifikt henvendt til udøvere og udbydere inden for en række vandsportsaktiviteter. Formålet er primært at se nærmere på, hvad der kendetegner dem, hvad de tænker om deres sport og ikke mindst, hvad der motiverer dem.
  Mere info PDF
 • Pigers idrætsvaner
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, September 2017
  Særskilt notat om idrætsdeltagelsen blandt 10- til 19-årige piger på baggrund af undersøgelsen af ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’.
  Mere info PDF
 • Danskernes gadeidrætsvaner
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, September 2017
  Delrapporten præsenterer et billede af gadeidrætsvanerne blandt børn og voksne danskere på baggrund af data fra undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune. Afslutningsnotat.
  Af Trygve Laub Asserhøj, Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut, September 2017
  Dette afslutningsnotat sammenfatter og perspektiverer to tidligere udgivne delrapporter omkring 'Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune'. Afslutningsnotatet beskriver centrale konklusioner fra analyserne af Holstebro Kommunes facilitetsdækning og budget på idrætsområdet og præsenterer kortlægningen af benyttelsen af idrætsfaciliteter i kommunen. Afslutningsvist kommer notatet med input til overvejelser og initiativer, man i Holstebro Kommune kan tage op i forhold til udvikling på idrætsområdet.
  Mere info PDF
 • Events som motor. Hvordan kan sportsevents bruges som løftestang til at få flere til at dyrke idræt?
  Af Rasmus Klarskov Storm, Christian Gjersing Nielsen, Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2017
  Dansk Surf og Rafting Forbund har bedt Idrættens Analyseinstitut om at foretage et interventionsstudie i forbindelse med verdensmesterskabet ’2017 ISA World Stand Up Paddle & Paddleboarding Championship’ i København og Thy. Det er arrangørernes målsætning at bruge VM-begivenheden som afsæt til at udvikle idrætten og interventionsstudiet skal dels komme med input til, hvordan det konkret kan ske, dels evaluere resultaterne af processen. Dette delnotat udgør afrapporteringen af projektets fase 1 og 2, der fungerer som inspiration til, hvordan arrangørerne bedst muligt kan tilrettelægge afviklingen af eventen således, at målet om at bruge verdensmesterskabet som løftestang til at øge udbredelsen af stand up paddle og paddleboarding kan indfries bedst muligt.
  Mere info PDF
 • Danskernes vandsportsaktiviteter
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2017
  Delrapport om danskernes vandsportsaktiviteter med undertilen 'Overblik, kortlægning og analyse på baggrund af ’Danskernes motions og sportsvaner 2016'.
  Mere info PDF
 • Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, Januar 2017
  Notat, der beskriver danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud med udgangspunkt i undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner foretaget af Idrættens Analyseinstitut i begyndelsen af 2016.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune
  Af Trygve Laub Asserhøj, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten er den første af to afrapporteringer af idrætsområdet i Holstebro Kommune. Med udgangspunkt i at kortlægge idrætten i Holstebro Kommune berører rapporten bl.a. økonomi, børn, unge og voksnes idrætsvaner, foreningsidræt samt behov og ønsker til idrætsfaciliteter.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Svendborg Kommune
  Af Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Svendborg Kommune og ser blandt andet nærmere på idrætsvaner for både børn/unge og voksne i kommunen samt brugen af og kapaciteten i de kommunale idrætsfaciliteter.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Rapport
  Af Peter Forsberg, Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Mike Murray, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Ringsted Kommune og går i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen. Den belyser også brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Ringsted.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune. Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Baggrundsanalyser.
  Af Peter Forsberg, Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Mike Murray, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut , Maj 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Haderslev Kommune og går i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idræt i kommunen. Den belyser også brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Haderslev.
  Mere info PDF
 • Idræt i Grønland
  Af Trygve Laub Asserhøj, Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, November 2015
  Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af idrætten i Grønland. Herunder er gennemført en idrætsvaneundersøgelse blandt, børn, unge og voksne i Grønland, og der er foretaget en kortlægning af idrætsfaciliteter i Grønland. Rapporten giver en status på idrætten i Grønland, men kigger også på udviklingsperspektiver på idrætsområdet.
  Mere info PDF
 • Idræt i Grønland. Kort fortalt
  Af Trygve Laub Asserhøj, Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, November 2015
  Hæftet samler op på hovedpointerne fra rapporten 'Idræt i Grønland', der har undersøgt bl.a. idrætsvanerne blandt børn, unge og voksne i Grønland samt idrætsfaciliteterne i landet. Hæftet er udarbejdet i en dansk og en grønlandsk version.
  Mere info PDF
 • Smitter eliten af på bredden? En opdateret analyse med danske data
  Af Rasmus Klarskov Storm, Trygve Laub Asserhøj, Frederik Thomsen, Idrættens Analyseinstitut, December 2014
  Notat, der på baggrund af tilgængelige danske data belyser eliteidrættens betydning for deltagelse i breddeidræt, herunder hvorvidt aktive lader sig inspirere til aktivitet af eliteidræt samt betydningen af udvalgte elitepræstationer og events for udviklingen i klubbers medlemstal.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2014
  Af Rasmus Klarskov Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut og Mind the Customer, November 2014
  Rapport, der undersøger Team Danmark-støttede atleter og forbunds tilfredshed med Team Danmarks ydelser. Rapporten er den anden af i alt fire årlige brugerundersøgelser i regi af Team Danmark.
  Mere info PDF
 • Fremtidens atletikmiljøer. Frafald og fastholdelse i Dansk Atletik Forbund
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinsittut, Oktober 2014
  Rapporten fokuserer på udfordringerne med frafald og fastholdelse blandt børn og unge i danske atletikklubber. Rapporten giver samtidig et øjebliksbillede af tingenes tilstand i atletikken, børn og unges opfattelse af sporten, og trænere og lederes syn på dens styrker og svagheder.
  Mere info PDF
 • Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013
  Af Trygve Laub Asserhøj, Rasmus Klarskov Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, December 2013
  De to rapporter beskriver en tilfredshedsmåling af Team Danmarks ydelser blandt støttede atleter, trænere og sportschefer. Rapporterne er de første i en række tilfredshedsmålinger, som laves årligt i 2013-2016.
  Mere info PDF
 • Sports participation in Denmark 2011
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut (Danish Institute for Sports Studies), Maj 2013
  Rapporten er en engelsk oversættelse af den danske rapport 'Danskernes motions- og sportsvaner 2011', som bl.a. går tæt på, hvor idrætsaktive danskerne er, hvilke typer af idræt de dyrker, organisationsformer og hvor danskerne dyrker idræt.
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner 2011
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2013
  På baggrund af den omfattende spørgeskemaundersøgelse 'Danskernes motions- og sportsvaner 2011' præsenterer grundrapporten de overordnede analyser og de mest aktuelle tal og tendenser for idrætsvanerne blandt børn og boksne med gennemgående perspektiveringer til tidligere undersøgelser på både den korte og lange historiske bane.
  Mere info PDF
 • Skydeidrætten i Danmark. Status og udviklingsmuligheder for danske skytteforeninger
  Af Henriette Bjerrum, Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Kasper Lund Kirkegaard, Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, December 2012
  Rapporten går med afsæt i fire delanalyser tæt på skydeidrætten i regi af skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger (DDS). Bl.a. ser rapporten nærmere på DDS som organisation, den historiske udvikling af skydeidrætten, frivilligheden i skydeidrætten, medlemmernes oplevelse af skydeidrætten og andre skyderelaterede områder.
  Mere info PDF
 • Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2011'
  Af Trygve Laub Asserhøj, Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Oktober 2012
  Med afsæt i undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2011' beskriver notatet danskernes oplevelse af idrætsfaciliteter og deres brug af forskellige faciliteter og arenaer til motions- og sportsaktivitet.
  Mere info PDF
 • Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idættens Analyseinstitut, Juli 2012
  Notat, der beskriver udviklingen i frivillighed blandt medlemsforeninger i Dansk Handicap Idræts-Forbund på baggrund af Idan og DIF's frivillighedsundersøgelse.
  Mere info PDF
 • Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten
  Af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Syddansk Universitet, Januar 2012
  Rapporten præsenterer de vigtigste tal og analyser fra Idan og Syddansk Universitets store undersøgelse af frivilligheden i foreninger under Danmarks Idræts-Forbund. Rapporten kommer samtidig med bud på, hvordan specialforbund og idrætsforeninger bedre kan rekruttere og fastholde frivillige.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
 • Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune
  Af Trygve Laub Asserhøj, Casper Due Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, September 2015
  Rapporten er lavet af CISC og Idrættens Analyseinsitut og undersøger skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræt og andre fritidsaktiviteter i Greve Kommune som grundlag for beslutninger i facilitetsplanlægningen på idræts- og fritidsområdet. Undersøgelsen består af tre delrapporter: 1) børn og unges idræts- og fritidsvaner i Greve Kommune, 2) voksne borgeres idræts- og fritidsvaner i Greve Kommune og 3) en samling af væsentlige pointer fra de to delanalyser.
  Mere info PDF
Universitetsspecialer

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.