Michael Fehsenfeld

Analyser og rapporter
 • 16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører
  Af Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Lise Specht Petersen, Klaus Levinsen, Evald Bundgaard Iversen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Rapporten ser nærmere på 16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører.
  Mere info PDF
 • Your GAM3: Gadeidræt i udsatte boligområder
  Af Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2013
  Rapporten er en midtvejsevaluering af projektet 'Your GAM3', som har til formål at igangsætte gadeidrætsaktiviteter i en række udsatte boligområder i Danmark.
  Mere info Link
 • Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten
  Af Bjarne Ibsen, Ejgil Jespersen, Michael Fehsenfeld, Louise Bæk Nielsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Oktober 2012
  Rapporten evaluerer puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge. Med afsæt i 53 af puljens projekter vurderer evalueringen virkningen af puljens projekter samt videreformidler resultaterne af puljen som helhed.
  Mere info PDF
 • Idræt i udsatte boligområder
  Af Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen, Michael Fehsenfeld, Anne Mette Boye, Rie Malling, Lotte Guldbæk Andersen, Ida Marie Lebech Jørgensen, Rasmus Davidsen, Lasse Sørensen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet og Metopos - en del af Bascon, Februar 2012
  Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af idræt blandt socialt udsatte og i udsatte boligområder. Rapporten kortlægger idræts- og bevægelsesmuligheder i seks udsatte boligområder, idrætsdeltagelsen blandt beboerne, barrierer for idrætsdeltagelse og faciliteters betydning for idrætsdeltagelsen i områderne.
  Mere info Link
Andre udgivelser
 • Frivilligt socialt arbejde - autonomi og afhængighed
  Af Michael Fehsenfeld, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Notatet ser på samarbejdet mellem Odense Kommune og en lokal afdeling af organisationen HOME-Start Familiekontakt. Undersøgelsen fokuserer på professionalisering af organisationen samt karakteren af samarbejdet mellem kommunen og organisationen.
  Mere info PDF
 • Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner
  Af Michael Fehsenfeld, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Notatet undersøger, hvordan frivillige fra flygtningeorganisationer samarbejder med kommunale institutioner, og belyser, hvad samarbejde med lokale offentlige myndigheder betyder for deres rolle som ‘fortalere’ for flygtningene.
  Mere info PDF
 • Borgerinddragelse i lokaludvikling: Borgerstyret budgettering og dialogmøder
  Af Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Notatet tegner et billede af, hvordan man har arbejdet med borgerinddragelse i to kommuner. henholdsvis ”Dialogprojektet”.Undersøgelsen har fokuseret på, hvilke perspektiver henholdsvis kommunale medarbejdere og borgere anlægger på borgerinddragelsesprocessen
  Mere info PDF
 • ’Frie frivillige’ i kommunen
  Af Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, November 2018
  Formålet med notatet er at give et indblik i omfanget af det frivillige arbejde i kommunalt regi, og hvor det foregår, det karakteristiske ved frivilligt arbejde i en kommunal sammenhæng, samt udfordringerne ved at organisere og lede det frivillige arbejde i en kommunal sammenhæng.
  Mere info PDF
 • Gadeidræt i udsatte boligområder. Kort fortalt
  Af Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Ditte Toft, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2013
  Udgivelsen er et opsamlingshæfte, som kort samler op på hovedpointerne fra udgivelsen 'Your GAM3: Gadeidræt i udsatte boligområder'.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.