Christian Gjersing Nielsen

Idans analyser og rapporter
 • Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF – evaluering af den indledende fase (1. del)
  Af Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analysieinstitut, April 2021
  Purhus IF har iværksat et projekt, der har til formål at styrke den tidlige, forebyggende indsats gennem foreningsfællesskaber blandt børn og unge i foreningens lokalområde. Denne rapport undersøger projektets udgangspunkt med henblik på senere evaluering af projektet.
  Mere info PDF
 • Let’s Go! baselinemåling
  Af Mette Eske, Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2021
  Rapporten udgør den første baselinemåling forud for projektet 'Let's go!' i Fredericia Kommune. Projektet har fokus på idræts- og foreningsdeltagelse blandt alle elever på 5. årgang
  Mere info PDF
 • Idrætten i Tårnby Kommune
  Af Peter Forsberg, Karl-Johan S. Nielsen, Steffen Rask, Mette Eske, Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2020
  Undersøgelsen af idrætten i Tårnby Kommune giver indblik i borgernes adfærd, ønsker og behov på idrætsområdet og ser samtidig nærmere på idrætsforeninger og idrætsfaciliteter i kommunen.
  Mere info PDF
 • Betalingsvilje for superligafodbold i Slagelse Kommune
  Af Christian Gjersing Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Line Bjørnskov Pedersen, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2019
  Studiet undersøger borgernes betalingsvilje for at have en professionel fodboldklub med superligastatus i Slagelse Kommune. Det er hensigten, at analyserne kan være med til at oplyse og kvalificere beslutningstagning i relation til offentlig subsidiering af professionelle sportsklubber.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2018
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Christian Gjersing Nielsen, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, November 2018
  Denne undersøgelse vurdere tilfredsheden med Team Danmarks arbejde i forhold til institutionens primære interessenter: Atleter, landstrænere og sportschefer. Det er den sjette af denne type målinger, der er blevet gennemført hvert år i perioden 2013-2018.
  Mere info PDF
 • Idræt i danske kommuner - arbejdspapir
  Af Maja Pilgaard, Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, November 2017
  Arbejdspapiret 'Idræt i danske kommuner' ser nærmere på betydningen af facilitetsdækning og kommunale udgifter til idræt for foreningsdeltagelsen.
  Mere info PDF
 • Events som motor. Hvordan kan sportsevents bruges som løftestang til at få flere til at dyrke idræt?
  Af Rasmus Klarskov Storm, Christian Gjersing Nielsen, Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2017
  Dansk Surf og Rafting Forbund har bedt Idrættens Analyseinstitut om at foretage et interventionsstudie i forbindelse med verdensmesterskabet ’2017 ISA World Stand Up Paddle & Paddleboarding Championship’ i København og Thy. Det er arrangørernes målsætning at bruge VM-begivenheden som afsæt til at udvikle idrætten og interventionsstudiet skal dels komme med input til, hvordan det konkret kan ske, dels evaluere resultaterne af processen. Dette delnotat udgør afrapporteringen af projektets fase 1 og 2, der fungerer som inspiration til, hvordan arrangørerne bedst muligt kan tilrettelægge afviklingen af eventen således, at målet om at bruge verdensmesterskabet som løftestang til at øge udbredelsen af stand up paddle og paddleboarding kan indfries bedst muligt.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune. Delrapport 2: Kapacitetsbenyttelse af indendørs idrætsfaciliteter
  Af Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2017
  Rapporten er den anden af to afrapporteringer af idrætsområdet i Holstebro Kommune. Delrapport 2 fokuserer på kapacitetsbenyttelsen af kommunale og tilskudsberettigede indendørs idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune.
  Mere info PDF
 • Hvad bringer tilskuerne i hallen? En analyse af faktorerne bag tilskuerefterspørgslen i dansk ligahåndbold
  Af Christian Gjersing Nielsen, Rasmus Klarskov Storm, Tor Georg Jakobsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2017
  Rapporten undersøger de faktorer, som driver tilskuerefterspørgslen på kampniveauet i den danske dame- og herreliga i håndbold.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - Baggrundrapport
  Af Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Frederiksberg Kommune, herunder antal aktive idrætsudøvere, organiseringsgrad, brug af faciliteter, driftsmidler og udnyttelsen af de eksisterende faciliteter i kommunen. Undersøgelsen perspektiverer desuden til undersøgelser af idrætsområdet i andre kommuner.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Svendborg Kommune
  Af Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Svendborg Kommune og ser blandt andet nærmere på idrætsvaner for både børn/unge og voksne i kommunen samt brugen af og kapaciteten i de kommunale idrætsfaciliteter.
  Mere info PDF
 • Kapacitetsbenyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune
  Af Christian Gjersing Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut , Maj 2016
  Rapporten er en opfølgning på undersøgelsen af facilitetsbehovet i Rudersdal Kommune fra 2013. Denne undersøgelse fra maj 2016 følger op på udviklingen i brugen af indendørs idrætsfaciliteter i kommunen samt efterspørgslen blandt borgerne.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Rapport
  Af Peter Forsberg, Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Mike Murray, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Ringsted Kommune og går i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen. Den belyser også brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Ringsted.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune. Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Baggrundsanalyser.
  Af Peter Forsberg, Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Mike Murray, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut , Maj 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Haderslev Kommune og går i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idræt i kommunen. Den belyser også brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Haderslev.
  Mere info PDF
 • Kapacitetsbenyttelse af haller og svømmebassiner i Frederikssund Kommune
  Af Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2016
  Rapporten er en analyse af kapacitetsudnyttelsen af Frederikssund Kommunes 14 almindelige idrætshaller og to svømmehaller med fokus på fordelingsprincipper samt benyttelsen af faciliteterne. Den indeholder desuden en række perspektiver i det fremadrettet arbejde med kommunens idrætsfaciliteter. Analysen er lavet i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet.
  Mere info PDF
 • Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune
  Af Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Mike Murray, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2016
  Rapporten undersøger idræts- og bevægelsesfaciliteter i Frederikssund Kommune og kommer med bud på, hvordan faciliteter, naturområder og byrum kan tilgodese unge og ældres idrætsvaner og ønsker til en aktiv livsstil. Den belyser samtidig foreningslivets vilkår, behov og udfordringer. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
 • Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune
  Af Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Christian Gjersing Nielsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2016
  Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem CISC og Idrættens Analyseinstitut og kortlægger idræts- og fritidsfaciliteterne i Lejre Kommune som grundlag for facilitetsplanlægningen. Rapporten består af seks delrapporter, som berører 1) Kortlægning af de eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune, 2) Idrætsforeningers status samt arrangørers holdning til og brug af idræts- og fritidsfaciliteter, 3) Skoleelevers idræts- og fritidsvaner, 4) Voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter, 5) Kapacitetsanalyse i idrætshaller og 6) En tværgående analyse
  Mere info Link
Vifos analyser og rapporter

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.